Az állampolgárt etetni szigorúan kötelező

Széky János | 2014. november 13. - 19:12 | Vélemény

Az Egyesült Államok hatóságai nem engedélyezik a magyar kormányzathoz köthető hat magyar állampolgár beutazását, mert olyan információik vannak, hogy ezek az emberek korrupciós ügyletekben vettek részt.

Két eset lehetséges: a hat személy vagy nem követett el semmit, vagy bűncselekményt követett el.

Ha nem követtek el semmit, két eset lehetséges: vagy hazudnak az Egyesült Államok hatóságai, vagy azért hamisak az információik, mert valaki megtévesztette őket. De mivel arról az országról van szó, amelynek a titkosszolgálatai a legjobbak a világon, és – mint a Wikileakstől tudjuk – a „civil” diplomáciai adatgyűjtő- és feldolgozó apparátusa is páratlanul hatékonyan dolgozik (plusz ha valaki Magyarországról mégis ennyi hamis információval tudná őket megetetni, az ennyi ésszel és szemétséggel már rég kormányon lenne), az utóbbi változatot kizárhatjuk.

Ha az Egyesült Államok hatóságai hazudnak, és a hat személy ártatlan, feltehetjük a kérdést, hogy Vida Ildikó adóhatósági elnökkel együtt miért nem áll ki a másik öt ember is a nyilvánosság elé, betekintést engedve összes könyvükbe, összes iratukba a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, az alkotmányosan működő titkosszolgálatoknak vagy akár a szabad magyar sajtónak (különös tekintettel a pártatlan közszolgálati médiára), hiszen más nem derülhet ki, csakis az ártatlanságuk.

Így nemcsak ők dicsőülnének meg mint tisztességes magyar állampolgárok, akikről lepereg az idegen hatalom vádaskodása, hanem a kormány kezébe és hatalmas adut adnának az amerikai imperialistákkal szemben, akár alkotmányos válságot is előidézve Washingtonban (ahol végül is lemondott már elnök azért, mert hazudott). Egyben roppantul fokoznák a világ nyilvánosságának Magyarország iránti rokonszenvét, ez kiváltképp jól jönne most, amikor Magyarországnak rossz a sajtója.

Ha tehát Vida Ildikón kívül a másik öt személy is ártatlan, nem látom ésszerű indokát, hogy ne fedjék fel magukat.

Mivel a nagyközönség még mindig csak találgatja kilétüket, két eset lehetséges: vagy értesítették kitiltásukról a kormányt (élén Orbán Viktorral), vagy nem.

Ha nem értesítették, akkor viszont akár ártatlanok, akár nem, a kormány alkalmatlan feladata betöltésére. Ha ugyanis a kormányzat biztos abban, hogy köreiben csak ártatlan személyek lehetnek, de azok történetesen nem értenek a nemzetközi politikához, csak félnek „kabátlopási ügybe keveredni” (Vida Ildikó), akkor a kormánynak az kellene hogy legyen az első dolga, hogy köremailt intéz az összes szóba jöhető embernek: szóljon, ha rajta van a listán. Ha ez a felhívás elmaradt, a kormány nincs tisztában azzal az elemi érdekkel, amely neki és az országnak egy megnyert külpolitikai játszmához fűződik.

Ha viszont nem ártatlanok, és mégsem szóltak a kormánynak (mint a kormány állítja), akkor nemcsak korruptak, hanem gyávák is, márpedig miféle kormány az, amelyik ilyen, neki súlyosan ártó rongyembereket alkalmaz, ilyeneknek kedvez? (Fogalmazzunk pontosan, és ragaszkodjunk Vida Ildikó ártatlanságának feltételezéséhez, de ne zárjuk ki a lehetőséget, hogy a másik öt ember között van ártatlan is, bűnelkövető is. Úgyhogy a kérdés első felének alanyai azok, akik az ismeretlen öt között bűnelkövetők lehetnek.)

Visszatérve a lap tetejére: ha az Egyesült Államok hatóságai nem hazudtak, akkor két eset lehetséges: a magyar kormány sem hazudik, vagy a magyar kormány hazudik. Azt a hipotetikus esetet, hogy a kitiltottak között vannak bűnelkövetők, de a kormány igazat mond, és nem tudja, kik ők, már láttuk. Nézzük a másikat. Illetve ne azt nézzük, hanem a Büntető Törvénykönyvet, abban találhatók tippek arról, hogy mi van, ha a kormányzat bűnügyekről hazudik.

Most egy kicsit hagyjuk az iróniát. Az Egyesült Államok megfelelő hatóságai tudnak magyar bűnügyekről, és biztosak benne, hogy a magyar kormányzat is tud róluk, mert ott történtek az orra előtt. Egy pillanatra sem hiszik el, hogy ezeknek a bűnügyeknek a kivizsgálásához a magyaroknak az amerikai információkra lenne szükségük, és többször a magyar kormányzat értésére adták, hogy azt várják: a magyar hatóságok a Magyarországon is elérhető információk alapján indítsanak eljárásokat. Különben a magyar kormányzatot nem tisztességesnek, hanem bűncselekmények fedezőjének fogják tartani

Még mindig irónia nélkül, két lehetőség van: a magyar kormányzat ezt vagy tényleg nem érti, vagy csak eljátssza, hogy nem érti. Történetesen az se jó, ha őszintén nem érti, mert az annyit jelent, hogy beleélte magát abba a politikai kommunikációnak és jogtiszteletnek csúfolt zugügyvédi kamuzásba, amivel a Fidesz és környéke másfél évtizede minden egyes botrányából kimossa magát. A „beleéli magát” azt jelenti, hogy azt a hazugságot hiszi valóságnak, amivel eredetileg a nagyközönséget akarta elválasztani a valóságtól. De a beleélés egyenértékű azzal is, ha egyszerűen nem jut más eszébe, hiszen ezerszer kapott rá pozitív megerősítést. Miből gondolhatná, hogy egyszer csak nem válik be?

Az utóbbi változatra is több jel utal. Kormányzati tényezők untig ismételgették azt a kamu zugügyévi érvelést, hogy nem annak kell bizonyítania ártatlanságát, akit megvádolnak, hanem annak kell bizonyítania állítását, aki vádol. Csakhogy ez a büntető-eljárásjogban érvényes, a kitiltás meg egy államigazgatási döntés, se bizonyítani nem kell, se indokolni, ez nem az amerikaiak gonoszsága, hanem általános szokás, a magyar vízumot is megtagadhatják indokolás nélkül.

A továbbfejlesztett verzióval ma találkozhattunk. Dr. ifj. Lomnici Zoltán PhD ügyvéd, a Civil Összefogás Fórum nevű kormánybarát civil szervezet szóvivője bejelentette: ha az Egyesült Államok budapesti ügyvivője, M. André Goodfriend korrupciós bűncselekményekről tud, akkor amint kilép a nagykövetség (amerikai) területéről Magyarország területére, kötelessége feljelentést tenni. Ha ezt elmulasztja, ő követ el bűncselekményt. Ezért a CÖF feljelentést készül tenni ismeretlen tettes ellen. (Konkrét személy ellen csak megalapozott gyanú alapján lehet eljárást indítani, ehhez pedig nyomozni kell, értelem szerint M. André Goodfriend ellen szóló bizonyítékokat keresve.)

Két eset lehetséges. Ha ezt dr. ifj. Lomnici Zoltán PhD komolyan gondolta, akkor két fontos jogszabályt nem ismer. Az egyik a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es bécsi egyezmény, amely – mint arra az ügyvivő nyomban felhívta a figyelmet – lehetetlenné teszi a büntetőeljárást M. André Goodfriend amerikai diplomata ellen. A másik a hatályos magyar Büntető Törvénykönyv. Ennek 297. (1) paragrafusa szerint vesztegetés feljelentésének elmulasztását csak hivatalos személy követheti el, az Értelmező rendelkezéseknél, a 459. § (11) a) – l) pontban pedig felsorolják, kik azok a hivatalos személyek a köztársasági elnöktől az önkormányzati képviselőig, de semmilyen diplomáciai tisztséget nem említenek. Azaz ha Goodfriendnek nem volna diplomáciai mentessége, akkor sem vonatkozna rá a paragrafus.

Két eset lehetséges. Dr. ifj. Lomnici Zoltán PhD, az illusztris jogászcsaládból származó, magyar viszonylatban kiválóan képzett, summa cum laude doktorált, külföldi egyetemeket is megjárt, tudományos munkásságot is folytató, politikailag aktív ügyvéd nem ismeri a Büntető Törvénykönyvet és a bécsi egyezményt. Ez nagyon rossz fényt vetne a politizáló magyar jogászelit színvonalára.

A másik eset az, hogy csak úgy tesz, mintha nem ismerné ezeket a jogszabályokat, és kamu jogászi szöveggel hergeli a CÖF és a vele egyetértők joghoz nem értő zömét M. André Goodfriend ellen. Mely zöm a feljelentés elmaradását vagy visszadobását ugyanúgy nem fogja érteni, mint a feljelentés tervének indokolását, de addigra a hergelés már eredményes lesz.

Mely utóbb esetben az ember eltűnődik, hogy a politikában részt vevő magyar jogászelit hányszor alkalmazhatta ezt a műveletet az utóbbi – legalább – másfél évtizedben úgy, hogy a jogászelit iránti tiszteletből senki sem merte észrevenni. Meg azon, hogy ennek milyen hatása volt a magyar politikai közösség szellemi szintjére és demokratikus tudatosságára; és hogy ki a felelős érte. Nem feltétlenül csak Orbán Viktor.

Utóirat (bár nyilván a végtelenségig lehetne):

Tegnap Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára bemutatott az újságíróknak egy kétoldalas dokumentumot, amelyet a múlt héten az amerikai nagykövetség egy beosztott diplomatája adott át a tárcának "a kitiltási ügy mögött húzódó állítólagos bizonyítékok gyanánt". Ezt Magyar Levente mondta így, és méltatlankodva hozzáfűzte, a papíron nincs se pecsét, se hitelesítés, se dátum.

Én csak egy bölcsész vagyok, de hadd segítsek a fődiplomata úrnak. (Ja meg Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki körülbelül hatszázadszor bizonyítja, hogy a leghalványabb fogalma sincs a diplomáciáról.) Amit a kezében tart, azt az amerikaiak nem bizonyítéknak szánták. Ez egy államigazgatási döntés nem hivatalos indokolása. A magyar állam számára az amerikai államnak semmit sem kell bizonyítani. (Egyébként az irat tartalma a cikk fenti részének illusztrációja. Az amerikai külügyminisztérium azt vette államközi sértésnek, amihez a magyar politikai kaszt már teljesen hozzászoktatta a hazai közvéleményt: hogy ha valaki számonkéri az igazságot valami disznóságról, akkor áttekinthetetlen paragrafushivatkozás, szervezeti rizsa és felejtésre szánt ígérgetés a válasz.)

Az irat, műfaja szerint, úgynevezett non-paper. (A közönséges emlékeztetőt szignálni kell, ezen pedig nincs szignó.) Ilyen non-papert az amerikai Külügyminisztérium szabályzata szerint egy demars befejezéseként szoktak átadni a címzettnek. A demars egy kormányzat hivatalos álláspontjának, nézeteinek vagy kivánságainak formális (szóbeli) kifejtése,melynek címzettje a másik kormányzat megfelelő rangú tisztségviselője. Ilyet adott át például Eleni Tsakopoulos Kounalakis akkor nagykövet 2011 novemberében Orbán Viktor miniszterelnöknek, miután az hónapokon át szabályszerűen letagadtatta magát, hogy ne kelljen a diplomatával találkoznia.Majd azt próbálták letagadni, hogy ez egyáltalán demars volt.

Két eset lehetséges: Magyar Levente vagy letagadja, hogy ő (vagy más tisztségviselő) demarsot kapott a múlt héten, vagy nem vette észre. Az utóbbi diplomáciatörténeti világrekord volna, az előbbi csak azért nem, mert a magyarok 2011-ben már felállították.

------------------------------------------------------------------------

A szerző az Élet és Irodalom (Budapest) rovatvezetője.