Elszlovákosítják a szlovákiai magyar katolikus felekezeteket?

2008. július 17. - 20:02 | Régió
Ezzel a címmel reagál a szlovákiai magyar katolikusok szolgálatában tevékenykedő Pázmáneum Polgári Társaság sajtószolgálata arra a tényre, hogy két magyar többségű egyházközségbe is szlovák nemzetiségű plébános került az elmúlt napokban a nyitrai püspökség döntése nyomán.

Miként azt a Paraméter is nyilvánosságra hozta, a több mint 60 százalékban magyar anyanyelvűek lakta Kolon községben Kondé Pál esperes helyébe plébánosként Jozef Markovičot helyezték. Bart és Kőhídgyarmat egyházközségeibe, ahol a magyar lakosság aránya még a 90 százalékot is meghaladja(!), ugyancsak szlovák plébános került Henrich Neviďanský személyében, aki a lengyelországi bencésekhez távozó Nagy Gábort váltotta fel.

Mint ismeretes, a Nyitrai Egyházmegyébe a szlovákiai egyházmegyei felosztás következtében több magy plébánia került az érsekújvári, zselízi és párkányi esperesi kerületekből. „Most, az első plébánosi áthelyezések után úgy tűnik, egyre inkább tendenciává válhat, hogy magyar egyházközségekbe szlovák, magyarul nem beszélő és olvasni is alig tudó (olykor csak makogó) papokat helyezhetnek,“ áll többek között a Pázmáneum friss sajtóközleményében.

Végezetül megemlítendő, hogy a Nagyszombati Egyházmegyében a július elejei, 8 régiónkbeli plébánost érintő áthelyezéseket az elmúlt napokban újabb személyi változások követték. Nádszeg eddigi lelkipásztora, PaedDr. ThLic. Herdics György címzetes apát, a Remény c. hetilap főszerkesztője például Galántán folytatja papi működését, ahová segédlelkészi(!) kinevezést kapott Ján Sokol nagyszombati érsektől. Varga Róbert volt keszegfalvai plébános helyett pedig a nemesócsai plébánia lelkipásztori ellátását ezentúl Simek Sándor atya végzi majd.

(pa–er)