A szemfülesek mellett meg kell találni a valóban rászorulókat

2008. december 24. - 10:15 | Régió
Négy éve alapították újra Dunaszerdahelyen a ferences világi harmadrendet. 2004-ben kaptak megfelelő helyiséget a várostól, ahonnét tevékenységeiket irányítják, és ahol az adományokat gyűjtik és osztják.

Az ún. harmadik, világi rendnek három örök fogadalmas, hat ideiglenes fogadalmas és három érdeklődő tagja van. Missziójukhoz fiatal önkénteseket keresnek, akik ügyeletet vállalnának a központjukban vagy családlátogatásra járnának a tagokkal. A tagok és önkénteseik célja az adományok gyűjtésén és szétosztásán kívül a lelki segélyszolgálat is.

„Évente próbálunk új módszerekkel segíteni, és a jó gyakorlatokat megtartani. Ilyenek például a szombati ügyeletek vagy az ádventi ünnepség, amelynek keretén belül a legrászorulóbb családok jutnak tartós élelmiszercsomaghoz vagy más ajándékohoz” – nyilatkozta a napi önkéntes munkát végző Bugár György, a szeretszolgálat egyik vezetője, aki magát csak összekötőnek nevezi az önkormányzat, az egyházközség és a rend között, amelynek egyébként nem tagja, csak érdeklődője. Idén december 11-én ajándékoztak meg 10 rászoruló családot a városi hivatallal közösen.

A ferencesek évente 20-25 családot kísérnek figyelemmel, eleinte a városháza szociális osztályáról kaptak elérhetőséget az ilyen családokra, majd az iskolákon keresztül próbálkoztak. Ez utóbbi azonban nem aratott nagy sikert, sokan ugyanis nem vallanák be, hogy segélyre szorulnának vagy nehéz helyzetbe került a családjuk. Vannak állandó ügyfeleik, akik azonban vissza-visszélnek az adományokkal, és az ingyen kapott ruhákat, bútorokat néhány utcasarokkal odébb már árulják is. Mások úgy vélik, hogy a karácsonyi élelmiszercsomag automatikusan jár nekik. Idén is voltak már, akik azzal próbálkoztak, hogy hamarabb kértek csomagot, mint ahogy meghívást kaptak volna a várostól az adventi jótékonysági összejövetelre. „Ezen ugyanis valóban azokat részesítük előnyben, akik sokgyerekes családot tartanak fenn, szociálisan hátrányos helyzetben vannak, esetleg beteg gyereket nevelnek” – mondta Bugár György.

A szeretszolgálat olyan önkénteseket vár, akik szeretnének tenni az ilyen családokért. Jelntkezhetnek a városházán, a katolikus plébánián vagy szombatonként a vásártéri nyugdíjasklub épületében található irodában.

para