Kisebbségi törvényt tesznek le az asztalra

2009. február 3. - 22:09 | Régió
SOMORJA – Csütörtökön tartotta alakuló tanácskozását a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, mintegy ötven országos hatáskörű szlovákiai magyar civil szervezet, állami és megyei intézmény vezetői, jeles szlovákiai magyar személyiségek (Kossuth-díjas írók, professzorok), illetve az elmúlt időszakban komoly támogatást nyújtó szlovákiai magyar vállalkozók (Néveri Sándor, Pósa Lajos, Zászlós Gábor Hunčík Péter) részvételével, hogy számba vegye és megvizsgálja a szlovákiai magyar népességcsökkenés és az egyre fokozódó asszimiláció legfontosabb aspektusait.

Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója és a tanácskozást előkészítő és megszervező bizottság tagja elmondta, a Kerekasztal a résztvevők teljes egyetértésével a jövőben olyan egyeztető fórumként működik majd, amely rendszeresen megvitatja a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, az elfogadott, közmegegyezésen alapuló döntéseket a részt vevő intézmények saját hatáskörükben, valamint munkájukban érvényesítik majd. Az egyeztető testület továbbá valamennyi szlovákiai magyart érintő közéleti kérdésben állást foglal, és a szlovákiai magyar civil szféra intézményei, szervezetei közös akaratát kész érvényesíteni a hivatalos szervekkel szemben.

A szóban forgó találkozón, Domsitz Károly Somorja polgármestere nyitóbeszédét követően, az alábbi témakörök kerültek megvitatásra:

A szlovákiai magyarok helyzete és a kisebbségek státusa húsz évvel a rendszerváltás után Szlovákiában – Petőcz Kálmán

A kisebbségek helye az állam életében, érdekérvényesítő lehetőségeik Szlovákiában és nemzetközi szinten – Hrubík Béla

Asszimilációs folyamatok megfékezése, várható népszámlálási adatok 2011-ben – Gyurgyík László

A szlovákiai magyarok identitása az elmúlt húsz év generációs váltásai tükrében – Mészárosné Lampl Zsuzsanna

Az anyagi erőforrások hatékony felhasználása az asszimilációs folyamot megfékezése és az identitás erősítése érdekében – Nagy Myrtil

Nyelvhasználati valóság – Szabómihály Gizella

A fiatal nemzedékek nevelése – versenyképes iskolák, korszerű pedagógiai módszerek – Pék László

A Kerekasztal létrehozását a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat kezdeményezte a Civil Fórum 2008 c. konferenciáján Somorján. A Kerekasztal évente legalább egyszer ülésezik előre kialakított programpontok alapján. A Kerekasztal technikai megszervezését és lebonyolítását más szervezetekkel együttműködve a Fórum Intézet vállalja.

A késő estig tartó tanácskozás az alábbi zárónyilatkozattal fejeződött be.

-csll-