Kiszorítják az MKP-t Nyitra megye önkormányzatából?

2009. március 30. - 14:47 | Régió
Elutasította március 30-án Nyitrai megye önkormányzata a Magyar Koalíció Pártja képviselőinek javaslatát, amely szerint a megyei plénumnak tudomásul kellett volna vennie az Érsekújvári járásban kialakított két választási körzet elleni tiltakozó petíciójuk eredményét.

Az MKP megyei képviselői azért szervezték meg a tiltakozó petíciót, amelyet a járás 5 844 lakosa írt alá, mert politikai indíttatású kiszorítósdiknak minősítették, hogy 2008 júniusában a megyei önkormányzat, az addigi gyakorlattal ellentétesen, két választókörzetre osztotta az Érsekújvári járást.

A megyei választásokra vonatkozó két választókörzet léte közvetlen következménye, hogy az MKP gyakorlatilag eztán maximálisan 3 képviselőt képes bejuttatni a megyei önkormányzatba, mégpedig Párkány körzetéből, hiszen az érsekújvári járás északi részét (ez lett a második körzet) 85 százalékban szlovák nemzetiségű választók lakják.

Az MKP-nak jelenleg mindössze 5 képviselője van, míg 2006 előtt, amikor egy körzetként kezelték az egész járást, 11 megyei képviselőből állt a megyei MKP-frakció.

Az MKP új, a petícióval alátámasztott javaslatát, a megyei közgyűlés elutasította, így a legutóbb megszavazott választási körzetek maradnak érvényben.

„A petíciót postázzuk a kerületi hivatalba is, ahol kénytelenek lesznek vele foglalkozni” - mondta Forró László, az MKP képviselői klubjának elnöke. Ha ott is sikertelenül járnak, megpróbálkoznak egy új, nagysurányi választási körzet elfogadtatásával az Érsekújvári járáson belül, és ugyancsak Nyitra megye északi részének feltagolásával. „Ha egyszer az országfelosztás akarják másolni, akkor az érvényesüljön az egész megye, minden járás területén” - nyilatkozta Farkas Iván, az MKP kerületi elnöke.

sita/para