Európai területi együttműködési csoportosulás alakul Gömörben

2009. április 9. - 09:18 | Régió
A szlovák-magyar határon átnyúló közös térségfejlesztés a célja a Gömöri Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak, amelynek létrehozását a régió szlovákiai és magyarországi települései kezdeményezték - közölte Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hivatal nemzetpolitikai ügyekkel foglalkozó főosztályának főigazgatója.

A csoportosulás létrehozásának előkészítését szerdán Rimaszombatban tárgyalták meg a régió szlovákiai oldalán lévő települések polgármesterei. A tanácskozásra mintegy 100 település polgármestere kapott meghívást, s közülük 65-en részt is vettek a megbeszélésén. Várhatóan a jövő héten lesz a csoportosulás megalakítását előkészítő tanácskozás a régió magyarországi oldalán  - jegyezte meg Törzsök Erika.

A főigazgató szerint az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (EGTC) létrehozását az Európai Parlament és az Európai Tanács 2006-ban elfogadott rendelete teszi lehetővé az államhatárok mentén, illetve a régiók között. Az egyes régiók településeinek önkormányzatai önálló jogi személyiséggel rendelkező közös szervet hozhatnak létre. Az új jogszabályt Magyarország az elsők között vezette be hazai törvény keretében. Közös vállalkozások válnak lehetővé az adott térségekben, mégpedig a kormányoktól függetlenül.

Törzsök Erika erről Rimaszombatban részletesen tájékoztatta a résztvevőket, akik a jövőbeni lehetőségeket, elképzeléseket, terveket is mérlegelték. Szó volt például az alternatív energiatermelésről, a környezetvédelemről, a regionális infrastruktúráról és a turisztikáról is.

A főigazgató felhívta a figyelmet: az EGTC egyszerű, átlátható együttműködési struktúrát biztosít. Ha az országhatárok különböző oldalain működő önkormányzatok közös projekteket kívánnak megvalósítani, nem kell partneri hálózatot kialakítaniuk, tükör-pályázatokat benyújtaniuk. Az EGTC-vel ugyanis létrejön egy egységes menedzsment, hatékonyabban lehet pályázni az uniós forrásokra. Mint megjegyezte: az EGTC nem helyettesíti, hanem kiegészíti az eurorégiót.

"Olyan célok megvalósítása érdekében indulhat meg közös gondolkodás, amelyek nemcsak egy-két települést érintenek a határ két oldalán, hanem az egész térség közös projektjeként jelenhetnek meg" - fejtette ki Törzsök Erika. Megjegyezte: az EGTC jó lehetőséget nyújt a kevésbé fejlett térségeknek is, hogy összefogással uniós forrásokhoz jussanak.

MTI/para