Titokzatosság és oknélküliség

2009. május 11. - 14:30 | Régió
A Magyar Köztársaság Kulturális Intézetében május 13-án szerdán délután Bodor Ádám Kossuth-díjas íróval ismerkedhet meg a pozsonyi közönség. A határon túli magyar irodalom jeles képviselőit bemutató sorozat e havi vendége Kolozsvárról települt át Magyarországra.

Nagy hatással volt rá Erdély vallási és kulturális sokszínűsége, a magyar, a szász és a román kultúra érdekes keveredése. A kelet-európai letargia, szegénység, kiszolgáltatottság szintén megjelenik műveiben, és nyilván az a tény is befolyásolta későbbi alkotásait, hogy tizenhét éves korában rendszerellenes röplapok terjesztéséért a hírhedt Securitate börtönébe került politikai fogolyként.

Bodor Ádám – részben talán ezen élmények hatására - teljesen egyéni novellastruktúrát alakított ki, rövid, karcolat-szerű, sűrített leírásokkal. Sokszor a sugalmazás eszközeivel teremt szorongató, kissé álomszerű hangulatot, az eseményeket pedig valami megfoghatatlan, titokzatos homály üli meg. A bizonytalanság érzése fenyegetővé sűrűsödik, a felvázolt helyzetek oknélkülisége és céltalansága pedig olykor abszurdba hajlítja a történeteket.

Leghíresebb regényei a Sinistra körzet és Az érsek látogatása, mindkettőből játékfilm is készült. A pozsonyi közönségtalálkozón várhatóan a kisebbségi lét, a fenyegetettség érzése, valamint az író műveiben megjelenő irracionalitás természetessége is fókuszba kerül. A helyszín tehát a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, az időpont pedig május 13. délután 5 óra. A rendezvény társszevezője a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszéke, támogatói pedig  a Balassi Intézet és az NKA.

juk