Választási utózöngék Hájos első képviselő-testületi ülésén

2009. május 12. - 18:23 | Régió
DUNASZERDAHELY – Játszótéreladás kérdése, új városi bizottság létrehozása és új pályázati-támogatási rendszer bevezetése szerepelt a képviselő-testületi ülés napirendjén, amelyet elsőként hívott össze Hájos Zoltán, az áprilisban beiktatott polgármester.
A kedd délutáni ülés kezdetén több képviselő parkolási gondok megoldását és forgalmi tehermentesítést szorgalmazott, amelyre Hájos Zoltán azt válaszolta, hogy programja értelmében készülőben vannak a tervezetek, ám azok időt, pénzt és technikai előkészületeket igényelnek. Garay László arra panaszkodott több polgár nevében is, hogy egyre több a csúnya épület, ezért kérte, hogy a képviselő-testületnek nagyobb joga legyen beleszólni a tervezetekbe.

Mivel lezárultak az idei évre tervezett beruházásokra kiírt közbeszerzési pályázatok, a képviselők megszavazták, hogy a pontos összegekkel kiegészülve tételesen is szétírják a tőkekiadásokat a költségvetésben. Azokról a beruházásokról van szó, amelyet a nemrég felvett városi hitelből fedez majd az önkormányzat: iskolák felújítása, sportcsarnok kifizetése, szabadidőpark fejlesztése, útrekonstrukciók stb.

Tudomásul vették a képviselők az Állami Számvevőszék tavaly végzett vizsgálatát, amelyben néhány pontban elmarasztalták a várost, valamint a törvénytelenségek kiküszöbölésére meghozott döntéseket. Vita ennél a pontnál nem volt, viszont két telekeladás körül több nézeteltérés is felszínre került.

Két kényes telekügyet elnapoltak

A Városháza téren Bereczk Árpád szeretett volna mintegy száz négyzetméternyi területet vásárolni standard, négyzetméterenként 40 eurós áron. A tanács nem javasolta az eladást, mert az zöldterületet érintene és tetézné a belvárosi parkolási gondokat. Ekkor Garay arra figyelmeztette a képviselőket, hogy hasonló megfontolásból tavaly ellenezte egy a szóban forgó telekkel szomszédos terület eladását, amelyet azonban mégis megszavaztak a honatyák. A pénzügyi bizottság nevében Keszegh Pál tiltakozott, azonban a néhány percen belül lekért tulajdonlap Garaynak adott igazat. Azaz tavaly valóban eladták a zöldterület egy részét más személynek. A további telek - amelyet egyébként az ott lakók is hajlandóak lennének megvenni, csak hogy mentsék zöldterületüket - eladásáról a kérdést elnapolták.

A következő telekeladás még kényesebb témát, az egyik városrész, Sikabony egyetlen játszóterét érintette. Az Il Trade szeretné megvenni a jelenleg lepusztult játszótérnek helyet adó területet, ahol sportközpontot tervez, cserébe más területen építtetne modernebb játszóteret. Függetlenek és MKP-sok is beszálltak az ezzel kapcsolatos vitába. A polgármester a tervezet mellett volt, mert véleménye szerint lehet és kell is számítani a vállalkozókra a sport- és ifjúsági létesítmények megvalósításánál. Lelkes István, Buliščák Peter és Molnár Zoltán ellenérveket hoztak fel: szerintük nem elfogadható az új játszótér tervezett helye, mert az egy kocsma mögött lenne, három oldalról út övezné, ráadásul trafóállomás és szennyvízátemelő közelében kapna helyet. Ráadásul kisebb területen lenne, mint az eddigi park. Molnár Zoltán szerint kevés ráfordításal a jelenlegi játszóteret is rendbe lehetne tenni és a vállalkozó máshol is megvalósíthatná elképzeléseit. Ezt a kérdést is elnapolták addig, amíg megfelelő terület nem áll az új játszótér rendelkezésére.

Vita egy új bizottság tagjai kapcsán

Új, vagyonjogi bizottságot hoztak létre a képviselők, amely a vagyoni kérdések mellett támogatási kérdésekkel is foglalkozik majd. Elnöke ifj. Hulkó Gábor lett, tagjai pedig: Gőgh Tamás, Keszegh Pál, Hajdó Zoltán, Garay László, Cseh József és Kanovits György. Jarábik Garbiella Antal Ágotát javasolta azzal, hogy ha végre bevennék a bizottságba a független képviselőnőt, elejét vehetnék az állandó vitáknak és gyanúsítgatásoknak, és valamelyest helyreállna a rend, és a polgármester által meghirdetett ellenzéki együttműködés is megvalósulna. Keszegh Pál reagált: „Nincs bajunk a más véleménnyel, azzal van, ha nem nyugszik bele valaki, hogy kisebbségben van. Mindig a többségi nézetet kell prezentálni. Antal nem hagyta jóvá a fejlesztési-beruházási terveket, ezért nem méltó a bizottságba. Nem akarjuk, hogy más legyen a véleménye csak úgy, apriori.” Mire Jarábik Gabriella: „Nem beszélhetek a képviselőnő nevében, de én ellenzékiként akkor mondok nemet, amikor nem vagyok megfelelően informálva valamiről.”Még egy jelentős kérdésben döntöttek a képviselők. Más lesz a város területén működő csoportok, fizikai és jogi személyek valamint vállalkozók támogatási rendszere mint eddig. Hulkó Gábor alpolgármester tájékoztatása szerint ezentúl igazságosabb elosztásra lehet számítani, mert egységes pontrendszert állítanak fel, pályázni kell és az illetékes szakbizottság valamint a vagyonjogi fog dönteni. A rendszer jövőre lép életbe, a megalapozásához szükséges általános kötelező érvényű rendeletet most fogadták el. Ennek tanúsága szerint 150 – 3500 eurós támogatásra lehet majd pályázni 5 százalékos önrész mellett. További részletek a rendeletben olvashatók.

A következő ülés május 29-én lesz.