Egymillió koronát kap a Romológiai Kutatóintézet, de nem a romák lakhatási gondjainak enyhítésére

2009. július 1. - 18:25 | Régió
DUNASZERDAHELY – A városi képviselő-testület soros ülésén ismét terítékre került a Lőrincz Gyula utcából kitelepítendő romák helyzete, a DAC beruházóival kötött megállapodás, valamint a költségvetés módosításai.

Panaszkodnak a kivitelezők

Antal Ágota független képviselő interpellációjában tette fel a kérdést, hogy a DAC részvénytársaságnak tavaly decemberben a stadion világításának kiépítésére nyújtott 5 millió korona milyen számlára érkezett. Elmondása szerint ugyanis a kivitelezők közül többen nem kaptak fizetséget az elvégzett munkákért, ezért készek összefogni, és bíróságra adni az ügyet. Pápay Zoltán, a pénzügyi osztály vezetője úgy reagált, a beruházás nincs kollaudálva, és míg nem fejeződik be az építkezés, addig nem tudnak további lépéseket tenni. "A szerződésben foglaltakat a mi részünkről teljesítettük" - tette hozzá. Antal Ágota szerint egy beruházói csel is lehet, hogy az adott munkát nem veszik át, így a kivitelező nem tud számlát kiállítani erről. Az ügynek minden bizonnyal lesz még folyománya.

Őszre megoldódhat a romahelyzet?

A képviselők megerősítették a tavaly júliusban meghozott határozatot, amelynek értelmében ki kell üríteni a Lőrincz Gyula utcában lévő 2134-es számú lakóházat, hogy eldőljön, mi legyen az épület további sorsa. Hosszú vita előzte meg a döntést. A határozat megerősítésére azért volt szükség, mivel a korábbi határozatot csak részben sikerült teljesíteni. A Karcsai úti konténerlakásokba Hájos Zoltán tudomása szerint olyan lakosok is kerültek, akiknek nincs joguk ott lakni. A Lőrincz Gyula utcában kiürített lakásokat pedig néhányan feltörték, és illegálisan laknak ott bizonyos családok. Az ülésen Ravasz József, a Romológiai Kutatóintézet vezetője is részt vett. A június közepén a városházának benyújtott petícióról értekezett, mely szerint egy tízéves programot dolgoznának ki, amely a szociálisan hátrányos helyzetűek segítését szolgálná. Továbbá javasolják, hogy a város ne vegye bérbe a konténerlakásokat az azokat birtokló Southerm lakáskezelő cégtől. Elmondta, a romaügyi kormánybiztosnál támogatást lehet szerezni ezek megvételére. 

Hulkó Gábor szerint további problémát okoz a lakóház kiürítésével kapcsolatban, hogy néhány család államilag támogatott, átépített fürdőszobával rendelkezik ott, és azt az összeget vissza kellene fizetni. A tömbház eladását illetően egy megegyezés alapján azt a Southerm venné meg 9 millió koronáért. Antal Ágota és Ravasz József is felvetette, hogy azt magasabb áron is el lehetne adni.

Az elfogadott határozat szerint október 31-ig ki kell üríteni a tömbházat, a konténerlakásokat illetően pedig egyelőre fizeti a város az évi 10 800 eurós bérleti díjat a Southermnek, majd ha megkapják az állami hozzájárulást, 216 ezer euróért megvásárolná azokat. Az addig befizetett bérleti díjat pedig leszámítanák az árból. A képviselő-testület továbbá jóváhagyta, hogy egymillió koronát különítenek el a romológiai intézet Karcsai úti székházának befejezésére.

Költségvetés-módosítás - Filléres viták a kultúrát és sportot illetően

Keszegh Pál ismertette a 2009-es városi költségvetés módosításának leglényegesebb pontját, miszerint 5 millió korona értékű beruházásra kerül sor, amelyre a városháza átszervezése miatt van szükség.

Antal Ágota, Lipcsey György és Jarábik Gabriella képviselők is nehezményezték, hogy a kultúra és sport területén állandóan néhány száz eurós módosításokon kell vitatkozni. Antal Ágota a támogatási rendszer átalakítását javasolja. A képviselők szerint méltánytalan, hogy akik a város jóhírét viszik a világba, azoknak ilyen nehéz támogatáshoz jutniuk a várostól. Hájos Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy az előző ülésen elfogadtak egy általános érvényű rendeletet, amely szerint a költségvetés keretein belül sarokszámokat alakítanak ki, amelyeket az egyes bizottságok oszthatnak majd szét. Ez viszont a jövő évi költségvetésre érvényes.

A Southerm lakáskezelő cég beruházásairól szóló döntéssel külön cikkben foglalkozunk.

-para-