Törvénytelenül járt el a városháza

DUNASZERDAHELY – A járási ügyészség megállapította, hogy a város jogtalanul járt el a május végén lezajlott városi főellenőri-választáskor, sőt a pályázat kiírásától fogva a panaszt benyújtó Török József által észlelt több jogtalanságnak is helyt adott.

Az ügyészségi óvás figyelmezteti a városi szerveket, hogy a hiányosságok helyreállítása érdekében tegyenek lépéseket, és írjanak ki új pályázatot a pozícióra. A városi hivatalnak szeptember ötödikéig kellene eldöntenie, milyen lépést tesz. Hájos Zoltán polgármester megkeresésünkre elmondta, az időpont részükről teljesíthetetlen, ezért egy későbbre összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen foglalkoznak az üggyel. Török József már kapott értesítést az ügyészségtől, hogy a város a rendkívüli ülést szeptember 17-én 13.00-kor tartja meg.

Török József megkeresésünkre elmondta, az ügyészségi döntés számára bizonyos mértékben elégtétel. „Hangsúlyozom azonban, nem saját érdekemben cselekedtem. Senkitől nem kértem bocsánatot, és a jövőben sem fogok, illetve azt sem várom, hogy tőlem bocsánatot kérjenek. Tisztességes verseny esetén én lettem volna az első, aki odamegy gratulálni a győztesnek” – jelentette ki. Elmondta azt is, néhány képviselő kivételével a többiek viselkedését sportszerűtlennek tartja. A vitatott ülésen az egyik képviselő egy Honvéd-Győri ETO mérkőzéshez hasonlította az esetet, amikor is ha az egyik csapat nem jelenik meg, akkor a másik csapat nyer. „Most bebizonyosodott, hogy nagyon rossz területről vett példát az illető. Ha valaki kevésbé járatos a törvényekben, akkor ilyen kijelentéseket ne tegyen” – vélekedett Török József.

Felháborítónak tartja, hogy fel nem hatalmazott személyek, a városi tanács által felállított bizottság tagjai áskálódhattak a személyes adatai közt. „Felháborít az is, hogy az MKP frakcióvezetőjét (Keszegh Pál – a szerk. megj.) senki nem hatalmazta fel arra, hogy a nyilvános képviselő-testületi ülésen véleményt alkosson rólam, vagy bárkiről. Ha úgy gondolja, hogy erre az a tanács hatalmazta fel, amelynek ő a vezetője, akkor ez ellen nem kell tiltakoznom, mivel az ügyészség döntése bizonyította, hogy ez jogtalan. Nagy tévedésben van az MKP frakcióvezetője, ha úgy gondolja, az MKP égisze alatt mindent megtehet.”

Amennyiben a rendkívüli ülésen a képviselő-testület figyelmen kívül hagyja az ügyészség óvását, akkor az ügyészség bíróságra is adhatja az ügyet. Török József elmondta, amennyiben módjában áll, részt vesz az ülésen. Arról viszont nem nyilatkozott, hogy a pályázat újbóli kiírása esetén ismét jelentkezne-e a pozícióra.

-para-