Hájos: Csak az kap támogatást, aki a városhoz hűséges

2009. szeptember 16. - 23:00 | Régió
DUNASZERDAHELY – Szerdán este lakossági fórumon tájékoztatott Hájos Zoltán polgármester és a városháza illetékesei a Pro DS kártya változásairól, a termálfürdő fejlesztési tervéről, valamint az R7-es gyorsforgalmi út tervezetéről.

A polgármester elmondta, mind nagyobb érdeklődés mutatkozott a Pro DS-kártyák iránt. Januártól a hűségkártya veszi át a helyét. "Elgondolkodtunk, hogy a város szeretne minél több szolgáltatást biztosítani, ám ezt olyan feltételhez kell kötni, hogy a kártyára jogosult fizikai és jogi személyek ne tartozzanak a városnak" - közölte. A kártyát igénylők köre tehát kibővül olyan természetes személyekre, akik vállalkozóként tevékenykednek a városban, valamint jogi személyekre, akik bejegyzett székhellyel rendelkeznek Dunaszerdahelyen.

Kifejtette, hogy azon természetes, illetve jogi személyek lesznek jogosultak a kártya kiváltására január elsejétől, akiknek november 30-ig nincs tartozásuk. Tehát, aki addig kiegyenlíti tartozásait a város felé, az kérheti a hűségkártyát. "2011-re nem lesz jogosult a kártyára az, aki január elsejétől nem fizeti rendesen az adót, illetékeket, engedély nélkül építkezik, megszegi a városban a közlekedési szabályokat, nem fizet parkolódíjat, garázdálkodik a városban, és hasonlók" - folytatta Hájos Zoltán.

Hozzátette, hogy ha a polgárok nem működnek együtt az önkormányzattal, akkor nehéz teljesíteni a hozzá beéekező kérelmeket útfelújításokról, parkolók építéséről. Elképzelésük szerint a hűségkártyák névre szólóak lesznek, és szerepelni fog rajtuk a kiskorú gyermek neve is. A gyermek ennek köszönhetően szüleivel vagy nélkülük is ki tud használni néhány kedvezményt, például a jégpályán vagy a termálfürdőben.

Jogi személyek esetében a kedvezmény elsősorban parkolókártyák vásárlásánál mutatkozik majd meg. Hájos Zoltán kiemelte, hogy évközben is hatályát vesztheti a kártya olyan esetekben, ha például valaki hamis adatokkal ad be adóbevallást, vagy egyáltalán nem nyújtja be, és az kiderül.

A városháza környezetvédelmi osztályának vezetője, Szelle Erika ismertette az R7-es gyorsforgalmi út Egyházgelle-Dunaszerdahely, valamint Dunaszerdahely-Érsekújvár szakaszának tervezetét. Előbbi építése 2015-ben kezdődne és 2017-ben adnák át, ezt követné az utóbbi építése, amely 2019-ben végződne. A polgármester közölte, hogy megkeresték a Nemzeti Autópályakezelő Rt. illetékeseit is, hogy a gyűlésen elmondják, melyik variánst artják megfelelőnek, ám azok hivatalos kérelem benyújtása után sem jeleztek vissza. Hájos Zoltán kifejtette nemtetszését ezzel kapcsolatban. "Nem vagyunk méltó tárgyalópartnerek?" 

Szelle Erika részlegvezető ismertette a projektet, amelyet a környezetvédelmi tárca küldött a városnak véleményezésre. A megépítendő szakasz a Pozsony és Losonc közt épülő gyorsforgalmi út részét képezi. Mindkét szakaszra több alternatívát mérlegelnek. Egyházgellétől Kisfaludot, Solymoskarcsát érintené az egyik szakasz alternatívája. Ez egészen Kisudvarnok és Nagyudvarnok községekig haladna, ahol az 507-es útnál érne véget. Az Egyházgelle-Dunaszerdahely szakasz mindössze 13 kilométeres. 

Az érsekújvári szakasz ugyanakkor az egyik elképzelés szerint Hegyéténél csatlakozna a 63-as úthoz, majd Csallóközkürt, Vásárút, Nádszeg, Negyed irányába haladna. Szelle Erika elmondta, a véleményezés folyamán a város a környezetvédelmi tárcát további környezeti és társadalmi hatástanulmányok készítésére kéri majd fel.

Harmadik fő pontként a lakossági fórumon Andrássy Ferenc, a termálfürdőt működtető városi részvénytársaság vezetője ismertette a fürdő fejlesztési tervét, amelyről már korábban írtunk.

-para-