Lezajlottak a beiratkozások Felső Gömörben is

2010. február 16. - 12:31 | Régió
Ugyan hivatalosan már lezajlottak a beiratkozások a rozsnyói járásban is, ám ez messze nem azt jelenti, hogy minden iskolaköteles korú kisgyermek szülei eljutottak valamelyik oktatási intézménybe.

A járás Szoroskőn túli területein elégedettek a beiratkozások eredményeivel. Mint azt Tamás Erzsébet igazgatóhelyettes elmondta, Szádalmáson négy elsősük lesz, ami átlagosnak mondható – hozzájuk a felsőbb évfolyamokban jönnek a környékbeli kisiskolák tanulói, feltöltve ezzel a felső tagozatot. Körtvélyesen két kisgyermek kezdi meg tanulmányait – a problémák majd csak két év múlva jelentkeznek, s akkor majd a falu vezetésének döntésén múlik a folytatás.

Dernőn négy gyermeket írattak a helyi magyar tannyelű alapiskolába, de itt már számon tartanak néhány egyelőre még kódorgó lelket is. A Felsőcsermosnya – völgye további falujában, Krasznahorkaváralján nagyon elégedettek a hozzájuk beiratkozott 17 gyermekkel. Elmondásuk szerint öt kivételével minden magyar óvodába járt gyermek szüleit sikerült meggyőzniük, hogy a kicsi magyar iskolában folytassa. Egy gyermek pedig szlovák óvodai osztályból érkezett. A szlovák iskolába 27-en iratkoztak be.

A Sajó völgyéből felemás visszajelzések érkeztek. Pelsőcön a tavalyi év jobban sikerült, de nem búsulnak a most beiratott 13 -mas létszám miatt sem. Gömörhorkán négy kisdiák kopogtat majd szeptemberben, Csoltón pedig – bár járványszünet miatt a tanítás szünetelt a beiratkozás időszakában – szintén négy gyermek jön majd újonnan iskolába.

Rozsnyón két magyar iskola és öt szlovák intézmény vetélkedik a szülők kegyeiért. A Rozsnyói Református Egyházközség Iskolájában tíz elsős tanulja majd a betűvetést, közülük ketten rozsnyóiak.

A Fábry Zoltán Alapiskola egyelőre 27 leendő elsős és szülei bizalmát nyerte el, kétharmaduk rozsnyói. Az iskola külön büszke rá, hogy 7 magyar házaspárt is sikerült arról meggyőznie: mégiscsak az anyanyelvi oktatás a legjobb csemetéik számára. A jövő évben így a jelenlegi előkészítő osztály diákjaival együtt, meg van a remény, hogy három első osztályt nyissanak...

Szeptemberben, iskolakezdéskor azonban több alkalommal, több helyen is előfordult már, hogy új nebulókkal gazdagodott az elsősök névjegyzéke.

- vasik jános -