Súlyos vétséget követett el a Jilemnický iskola, a parkolótársaságét viszont magyarázzák...

2011. április 27. - 07:25 | Régió
DUNASZERDAHELY – A városi főellenőr megvizsgálta az alapiskolák bérleti szerződéseit, valamint a parkolószövetkezet és a város közt közel három évig érvényben volt szerződést.

Közel 5000 euró ment rossz számlára

Fekete Zoltán főellenőr elmondta, hogy az iskolák saját termeiket gyakran bérbe adják, és e területen gyakorlatilag az összes városi alapiskola vétett azáltal, hogy adott esetekben hiányoztak a bérleti szerződések, vagy azokat a polgármester jóváhagyása nélkül kötötték.

A legsúlyosabb vétséget ugyanakkor az ellenőrzés alapján a Jilemnický utcai alapiskola követte el. Itt ugyanis a tornatermek kiadásáról szóló 27 bérleti szerződés ellenértékét nem az iskola, hanem az intézmény mellett működő szülői szövetség számlájára fizették. Ez az összeg 4985 eurót tett ki.

Az iskolák szerződéseinek vizsgálatát korábban Hájos Zoltán polgármester javasolta. "Bebizonyosodott, hogy a gazdálkodási eljárások nincsenek betartva. A városi vagyonnal való gazdálkodás komoly feladat, aki ez ellen vét, az megfelelő módon lesz kezelve" - jegyezte meg az eredmények hallatán.

Hodosy Szabolcs (MKP) képviselő kérdésére a főellenőr továbbá közölte, hogy az említett összeget a város közigazgatási eljárás keretén belül kéri vissza az iskolától, ahol pedig lehetőség nyílik az igazgató felelősségre vonására is. A többi iskola esetében április végéig kell meghozniuk a megfelelő intézkedéseket. Ami illeti az esetleg folyamatban lévő bérleteket, ott a bérleti szerződés pótlását kérték.

Az ülésen jelen volt Peter Gajdoš, a Jilemnický utcai alapiskola igazgatója is. "Elismerem, hogy hibát követtem el, ugyanakkor a szülői szövetség által kezelt pénzösszeg mozgását számlakivonatokkal tudjuk igazolni. Ez az összeg az iskolára, annak épületére, apróbb javításokra, a gyerekek könyvjutalmaira lett fordítva" - jegyezte meg felszólalásában az iskolai vezető. 

Hájos Zoltán reakciójában kifejtette, hogy a pénzügyi elvek megsértését ez nem magyarázza.

Bizonyos tételeket a parkolótársaság esetében nem lehet megmagyarázni?

Az ellenőrzés másik tárgyát a parkolószövetkezettel kötött 2008-as szerződés képezte. Fekete Zoltán főellenőr szerint ennek pontjai egytől egyig be lettek tartva. "Felmerült a kérdés, hogy miért szerepelnek a társaság könyvelésében eurocentes összegek, amikor a parkolódíjak egész euróban lettek megszabva. Ezt magyarázza, hogy a társaság ÁFA-fizető, az adót pedig a forgalmába, amelynek 20%-át a városnak folyósította, nem kellett beleszámolnia" - így a főellenőr.

Ravasz Marián (Híd) képviselő, aki magát az ellenőrzést kérte a korábbiakban, három pontban reagált: a parkolótársaság csak 2009 januárjától ÁFA-fizető, tehát a 2008-as könyvelésben szereplő tizedes összegeket ez nem indokolja; másodsorban az adminisztratív illetékeket, amelyeket a parkolószövetkezet azon lakóktól kér az ingyenes parkolókártyákért, akik fizetős parkolási övezetben laknak, Ravasz szerint nem kellett volna beleszámolnia a forgalmába, ugyanis a szerződés ezt nem írja elő; harmadrészt pedig az ellenőrzés szerint a város bevétele tavaly e forrásból 33 144,30 euró, holott a város zárszámadásában 34 109,38 euró szerepel.

Hodosy Szabolcs (MKP) egyben kitért arra, hogy a tavalyi könyvelésben már nem szerepel a parkolódíjak felszólításra történő befizetéséből származó bevétel, amit a főellenőr azzal magyaráz, hogy egy állami szerv felszólítására már nem a parkolótársaság, hanem a városi rendőrség ellenőrzi a parkolókat.

Fekete Zoltán Ravasz Marián felvetéseire csak részleges magyarázattal tudott szolgálni. A társaság könyvelése és a város zárszámadása közti, közel ezer eurós összeget nem tudta megmagyarázni, mivel elmondása szerint külön elemzést kellene elvégezni ahhoz, hogy megállapítsák, a könyvelés alapján számított összeg feletti rész miből származhatott. Az adminisztratív illetékek véleménye szerint tekinthetők a parkolók bérletéből származó bevételnek, ezért is számolhattak el vele. Ugyanakkor arra 30 napon belül kíván írásban válaszolni, hogy a társaság 2008-as könyvelésében miért szerepelnek tizedes összegek, mivel a fent említett kritériumok alapján az ÁFA-fizetés ezt nem indokolja.

-para-