Számos kétely merült fel a Pápay Zoltán vezette pénzügyi osztály tevékenysége kapcsán

DUNASZERDAHELY – A Híd képviselői kérdőre vonták Pápay Zoltán osztályvezetőt a költségvetés összeállításának minősége kapcsán. Bindics Zsolt javaslatára egy tartalékalapot hoz létre az önkormányzat, hogy a büntetések kifizetése zökkenőmentesebb legyen.

A költségvetés módosításának elfogadását hosszas vita előzte meg. Először nem is sikerült jóváhagyni, mivel a Híd képviselői szerint számos kétely merül fel a pénzügyi osztály tevékenységével kapcsolatban, a költségvetés összeállításának minőségéről, illetve a gyakori indokolatlan módosításokról kérdőre is vonták Pápay Zoltán osztályvezetőt.

Bindics Zsolt kért elsőként szót, és rámutatott, hogy a városháza tőkekiadásai mintegy 160 ezer euróval csökkentek, és feltette a kérdést, hogy ha számoltak vele korábban is, akkor miért csak most került bele a költségvetésbe. Hasonlóan vélekedett a pénzügyi operációk keretén belül történő 172 ezer eurós növekménnyel, amely egy PPP-projekt részleges megvásárlását célozza, és szintén korábban is tudni lehetett róla. 

Pápay ezeket a módosításokat azzal indokolta, hogy itt csak könyvelési átrendezés történt, mégpedig a könyvvizsgáló cég kérésére, amely az utóbb említett tőkekiadás különálló és nem a városháza tőkekiadásán belüli feltüntetését kérte. A mintegy 12 ezer eurós különbözet azt az összeget teszi ki, amellyel a városháza kiadásait emelték egy szerveregység telepítése okán.

A költségvetés összeállítása a Híd képviselői szerint a precizitás teljes hiányával történik. Bindics Zsolt és Ravasz Marián révén rámutattak arra is, hogy az előző plénumon javasolt módosításnál még jelen volt egy bizonyos 150 ezer eurót kitevő, indokolatlan bérnövekmény. Az előző plénumon a költségvetést egyébként enélkül a módosítás nélkül hagyták jóvá. Bindicset ugyanis nem győzte meg Pápay indoklása arról, miért növekednek a bérek 25%-kal. Pápay erre most szolgált magyarázattal, melynek leglényegesebb része, hogy az év végén esedékes prémiumokat gyakorlatilag az év minden hónapjára "javasolták", hibásan. Az osztályok közti kommunikáció hiányosságaival indokolta mindezt. Valamivel nyilván kellett.

Ambrovics Ferenc, a Híd-frakcióvezetője elfogadhatatlannak tartja az ilyen felelőtlen hozzáállást a költségvetés összeállításához, és jelezte, hogy a jövőben nem hajlandó az ilyen költségvetést támogatni. Hájos Zoltán az Állami Számvevőszék "szavaival" reagált a gyakori módosításra, miszerint mindegy hogy hányszor történik módosítás, csak az a kifizetések előtt valósuljon meg. Antal Ágota ekkor emlékeztetett, hogy éppen az Állami Számvevőszék vizsgálata mutatott rá még Pázmány Péter idején temérdek hiányosságra a gazdálkodással kapcsolatban, amelyből egyfajta "gazdasági krimi" kerekedett. ITT el is olvashatják a 2009-ből származó teljes jelentést. A városi hivatal pénzügyi osztályát azóta is ugyanaz az a Pápay Zoltán vezeti.

Keszegh nem volt hajlandó beterjeszteni egy javaslatot

Bugár Zoltán (MKP) frakcióbeli társa, Keszegh Pál szemére vetette, amiért az nem volt hajlandó beterjeszteni egy javaslatot, amelyet korábban az idegenforgalmi bizottság, majd a pénzügyi bizottság (Keszegh vezetésével) is jóváhagyott. A javaslat a korábban javasolt szállásadó 20%-ban meghatározott részarányának célirányos felhasználását tartalmazza, mégpedig a Thermalpark Rt. javára. Keszegh azzal indokolta a beterjesztés elutasítását, hogy ő maga nem kapta kézhez írásban a javaslatot, holott a pénzügyi bizottság ülésén azt ő is jóváhagyta. Hájos Zoltán egyben szakmailag megalapozatlannak nevezte magát a javaslatot, holott azt két városi képviselőkből álló bizottság is ajánlotta.

Tartalékalap a város "buktáira"

Bindics Zsolt fogalmazta meg a javaslatot, miszerint a város a folyó mérleg jelenlegi mintegy 100 ezer eurós többletét félretéve egy tartalékalapot hozzon létre, amelyből az ollétejedi szemétlerakat rekultivációjának súlyos szabálysértései miatt kiszabott mintegy 600 ezer eurós büntetés majdani kifizetését segítenék. Pápay Zoltán ellenezte az ekkora összegű tartalékalap létrehozását, mondván, azzal a költségvetés negatívra vált, mivel a főmérleg mindössze 47 ezer eurós többletet mutat. Bindics szerint viszont ez egy vissza nem térő alkalom, hogy a jövőben minden bizonnyal kifizetendő büntetés törlesztése zökkenőmentesebb legyen, de mindenesetre a későbbiekben figyelembe vehető, hogy a város felkészült. 

Ciklobuszra van azonnali 5 ezer euró, szociális támogatásra pedig hónapok óta nincs 2 ezer

Jarábik Gabriella (Híd) már két korábbi testületi ülésen is kérte a pénzügyi osztályt, hogy találjon kétezer eurót ahhoz az ezer eurós alaphoz, amelyet a szociális bizottság kezel, és amelyből szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekeket támogatnak. Mintegy 10 ilyen projektről van szó, egyenként 2-300 eurós összegben. 

Szemrehányást tett amiatt, hogy a nemrégiben indult ciklobuszra találtak 5 ezer eurós támogatást, ám az általa kért kétezer eurót hónapok óta nem sikerült előteremteni. 

Elsőre nem ment...

Hosszas vita után szavaztak a képviselők, elsőként Jarábik Gabriella javaslatáról, amelyet támogatott végre a képviselők többsége. Bindics Zsolt tartalékalapról szóló indítványa 13 vokssal szintén átment, ám a Dakó Sándor által végeredményben beterjesztett javaslatot a szállásadó célirányos felhasználásáról a 22 jelenlévő fele támogatta, az elfogadásához 50%+1 szavazat szükséges, tehát elutasították. A teljes költségvetési módosítást pedig 11 tartózkodással szintén elutasították elsőre. 

Az ülés végén Hulkó Gábor javaslatára visszatértek hozzá. A két frakciónak sikerült megegyezni, hogy az elutasított módosítvány kapcsán a polgármester a szeptemberi ülésre egy komplex javaslatot terjeszt be a szállásadó felhasználásáról. Ezt követően sikerült jóváhagyni a költségvetés újbóli módosítását. 

-para-