Meglepő és mulatságos: 24 ezer euró a DAC éves jegybevétele?

2011. szeptember 27. - 22:40 | Régió
DUNASZERDAHELY - Érdekes végeredményre jutott a független könyvvizsgáló cég, amely a város és az FK DAC 1904 Rt. (továbbiakban: DAC) közötti szerződés teljesítését vizsgálta. Eszerint ugyanis a többségi tulaj teljesítette a befizetéseket.

Hájos Zoltán polgármester a képviselő-testületi ülésen tájékoztatott arról, hogy a DAC közgyűlésén jóváhagyták a társaság előző évi zárszámadását. Hozzátette, hogy ő tartózkodott, mivel nem állt rendelkezésére kellő információ a zárszámadással kapcsolatban. Ahogy arról a Paramétert már korábban tájékoztatta, a közgyűlés nem választotta be a társaság felügyelő tanácsába a képviselő-testület által javasolt Dakó Sándort, csak Karaffa Attila jelölését fogadták el. Ellenben javasolták, hogy ha a képviselő-testület Érsek Józsefet javasolná, akkor azt elfogadnák (!). Eszerint a DAC vezetése javasolt személyt arra a posztra, amelybe nincs beleszólása, egyúttal figyelmen kívül hagyta az önkormányzat döntését Dakó jelölésével kapcsolatban, amely csakugyan a szerződésszegés kérdését veti fel, ahogy azt a plénumon több képviselő, Kanovits György, Karaffa Attila és Dakó Sándor is felvetették.

Rendben van a szerződés teljesítése (?)

A polgármester mindemellett közölte, hogy egy független könyvvizsgáló cég elvégezte a két fél közti szerződés teljesítésének vizsgálatát. Az auditból pedig kiderül, hogy a vállalt pénzbetétet a többségi tulajdonos beteszi a klubba. Kételyeit fejezte ki ugyanakkor a polgármester azzal kapcsolatban, hogy az vajon mennyire effektív.

Elmondta ugyanis, hogy az elmúlt két évben e téren készpénzmozgás történt. A benyújtott könyvelési dokumentumok alapján 2009-ben és 2010-ben 2,25, illetve 2,7 millió eurót tett be a klub kasszájába. Ugyanakkor 2009 decemberében mintegy 609 ezer eurót kölcsönként kivettek onnan, 2010-ben pedig további érdekes pénzmozgások történtek. Ezek közt említette többek között azt is, hogy a játékosok külföldi vendégszerepléséből származó pénzt is pénzbetétként könyvelték el, ami az audit szerint rendben van, Hájos szerint viszont minimálisan is felvetődik ezen pénzek effektív felhasználása.

Többek között azért, mert - ahogy a polgármester fogalmazott - "év elején arról tárgyalunk, hogy az önkormányzat 2-3 hónapra előre fizesse ki a szerződés által vállalt dotációt a klubnak, és ugyanez az idény végén is szóba kerül. Ha viszont az év januárjában van több mint kétmillió euró a kasszában, akkor miért olyan fontos, hogy a város 10 vagy 20 ezer eurót folyósít?" - tette fel a kérdést.

24 ezer euró a jegyekből

Dakó Sándor ezt követően megjegyezte, hogy a jelentésből kiderül az is, hogy a jegyekből befolyt bevétele a klubnak egy évben 24 ezer euró. Úgy gondolja, ez felveti a gazdasági visszaélés gyanúját. Karaffa Attilával egyetemben azzal érvelt, hogy amikor jobban megy a csapatnak, akkor több ezer szurkoló vált 4 eurós jegyet. A 24 ezer eurós bevétel ennek fejében legfeljebb néhány mérkőzés bevétele. 

Számos felhívással élt a DAC

Ez még nem minden. A DAC augusztus 29. és szeptember 15. között számos felhívással és kéréssel fordult az önkormányzathoz, különböző költségeik, illetve kiadásaik törlesztése, rekonstrukciók társfinanszírozása ügyében. Lássuk mit takarnak ezek a kérések:

- áthelyezték a fűtőházat a stadion főépületébe, ennek finanszírozását a társaság intézte, ennek rendezését kérik a várostól. A rezsiköltség egy részének megtakarításával érvelnek, illetve közlik, hogy mintegy 20 ezer euróból valósult meg a költöztetés, ennek egy előzetes ígéret alapján történő térítését várják.

- felhívják az önkormányzat figyelmét, hogy a stadion egyes épületei, VIP-helyiségei beáznak. Ennek kijavítását kérik, mivel a VIP-vendégek méltatlan körülmények között tartózkodnak a stadionban. hasonlóan érvelnek a stadionban található szállásegységek, apartmanok, egyes öltözők beázása kapcsán. Megemlítik, hogy az elmúlt években már számos alkalommal jelezték ezt, ahogy próbálkoztak az egységek újbóli átfestésével, de a katasztrofális állapotok miatt a probléma mindig visszatér.

- felhívják a figyelmet arra is, hogy kevés a meleg víz, ezért méltatlan körülmények fogadják a játékosokat, a vendégcsapatokat, bírókat és más delegáltakat. Megemlítik, hogy ezzel a város szerződésszegést követ el, ugyanis ezen energiaforrásokkal történő ellátást a városnak kell biztosítania.

- felhívják a figyelmet a járdák és a parkolók rossz állapotára, ahol a keletkezett lyukak és kátyúk már a biztonságot veszélyeztetik.

- kérik az önkormányzatot, hogy nyújtsák át rendelkezésre álló információikat a városi stadion statikai állapotáról, ugyanis a DAC vezetés a felügyelő bizottság egy tagja, Anoush Mohseni építészmérnök megállapításaira hivatkozva veszélyesnek találja a főtribün tetőrendszerét. Mellékelték egy hollandiai eset fényképét, ahol a tetőszerkezet beomlása egy ember halálát okozta.

- felszólítják a város vezetését a stadionbeli kamerarendszer társfinanszírozására.

E kérések alapján a Hájos Zoltán által beterjesztett javaslat tárgya volt, hogy a testület tudomásul veszi a felhívásokat, illetve a szerződés teljesítéséről szóló könyvvizsgálói jelentést, továbbá a város következő évi költségvetésébe beépíti a stadionbeli kamerarendszer arányos társfinanszírozását. A polgármester nehezményezte, hogy a DAC vezetés nem tette egyértelművé, hogy a társfinanszírozás számukra mit is takar. Éppen ezért azt javasolta, hogy a kivitelezési költségek, és a Szlovák Labdarúgó Szövetség által abból visszatérített összeg különbségének 10%-át vállalja magára a tulajdonrészének megfelelően. A város és a DAC közti szerződés szerint a rezsiköltségeken kívül viszont a városi stadionnal, illetve a sikabonyi edzőpályával kapcsolatos költségeket a többségi tulajnak kell vállalni, mivel a két ingatlant 50 évig ingyen használhatják.

Kanovits György szerint a szerződés tüzetes átvizsgálásra szorul, melyből kiderülhet, hogy a város ingatlanjaival kapcsolatban mire is kötelezte magát.

A képviselő-testület ugyanakkor elfogadta Karaffa Attila javaslatát, miszerint az ismert tények és az beterjesztett jelentés alapján a korábban felállított ideiglenes képviselői bizottság javasol további lépéseket a testületnek.

Mint ismeretes, a június 28-i testületi ülésen a képviselők megszavazták, hogy a város a rezsiköltségen kívül mindaddig nem teljesíti a szerződésben vállalt financiális kötelezettségeit, amíg az említett auditot el nem végzik. A város 2010-ben 386 224,99 eurót tett be a klubba, míg idén szeptember 20-ig összesen 228 506,14 eurót. Az ad hoc bizottság a következő plénumig dönthet a további lépéseket célzó javaslatról.

-para-