TÉRAFFÉR: Így hasonlította magát Hájos Zoltán Iveta Radičovához...

2011. november 15. - 17:33 | Régió
DUNASZERDAHELY – A városi a képviselő-testület titkos szavazással jóváhagyta az ideiglenes szakbizottság javaslatát (bővebben ITT) a polgármester fizetésének a törvény által megszabott minimumra való csökkentéséről. Az alábbiakban megpróbáljuk rekonstruálni a javaslat kapcsán folytatott vitát.

Ravasz Marián (Híd), az ad hoc szakbizottság elnöke felvázolta, hogy két alkalommal üléseztek, július 27-én és október 5-én, ezen ülések során Hájos Zoltán mellett meghallgatták annak kabinetfőnökét, Fülöp Pétert, és az illetékes városi hivatali osztályvezetőket, aki egyöntetűen úgy válaszoltak, hogy a polgármester adott utasítást a VMK előtti tér felújításával kapcsolatos építkezés elindítására. "Kérdés, hogy egy ilyen méretű beruházást hogyan lehetett szerződés nélkül elkezdeni, ráadásul úgy, hogy az illetékes szerv vizsgálata még nem fejeződött be a közbeszerzést illetően" - fogalmazott.  Hozzátette, hogy a minisztérium által megállapított 314 ezer eurós összeg, amelynek 95%-át (kb. 298 ezer euró) a teljes projekt összegéből nem térítik vissza, alacsonyabb is lehetett volna, ha a városi hivatal időben bekéri a kivitelezőtől a munkák szétírását. A minisztériumnak ugyanis, lévén hogy az építkezési területre nem engedték be az ellenőreit, az építkezési napló alapján kellett kalkulálnia, amely azonban csak az elvégzett munkákat, nem pedig a felhasznált anyagmennyiségeket tartalmazza. Ezáltal mintegy 78 ezer eurós különbség keletkezett. Ekkora az az összeg, amennyit a reálisan elvégzett munkák felett szintén nem térítenek az EU-s alapból.

Dakó Sándor (Híd) feltette a kérdést, hogy vajon a polgároknak elegendő-e a polgármester bocsánatkérése, és a felajánlott négyhavi fizetése. Hozzátette, hogy szerinte nem."A vizsgálóbizottság által megállapított és a polgármester által elkövetett vétségek elfogadhatatlanok. Kétség nem fér ahhoz, hogy a polgármester ebben az ügyben, morálisan, szakmailag, politikailag és társadalmilag csődöt mondott" - szögezte le Dakó. "A tér a mai napig nincs befejezve, szégyent hoz városunkra, ez Hájos Zoltán felelőssége. 298 ezer euró. Elvárnám a polgármestertől, hogy kifizesse a számlát, ahogy mi is kifizettük azt a 417 eurót, amit a térrel kapcsolatos információk kiadásáért kért tőlem, mint polgártól, merthogy mint képviselőnek Ravasz Mariánnak és nekem, úgymond megtagadta azt a hivatal. A polgármester tudatában volt, hogy döntésével kárt okozhat a városnak, többször is tudatosan félrevezette a polgárokat azzal a nyilatkozatával, hogy csak a térkő miatt nem folytatódhat a munka, holott tudta, hogy az ő hibájából. Máshol a polgármester veszi a kalapját, és lemond" - folytatta.

Kanovits György (MKP), aki a vizsgálóbizottság alelnöke volt, úgy gondolja, hogy a vizsgálatról készült jelentés érdemi új információval nem szolgált. "A bizottság jegyzőkönyve nem mutat rá bizonyos tényezőkre. A kerületi illetékes hivatal részéről is hiányosság történt, ők sem voltak a feladatuk magaslatán. Érdekes következtetésre jutnánk, ha megvizsgálnánk, hogy a hivatalnak hogyan kellett volna végeznie a munkáját. A késés és huzavona, ami nyár óta megy, a kerületi hivatal felelőssége is" - mondta.

Habán Dana (Híd) emlékeztetett, hogy az MKP-nak 8 képviselője ül a megyei önkormányzatban. "Ha a hivatalból utánajártak volna az ügynek, nem történt volna késlekedés. Nem létezik olyan dolog, amit személyes kapcsolattal nem tudunk elérni, ha kell, kétszer-háromszor is fel kell menni intézkedni" - figyelmeztetett.

Hájos Zoltán erre visszakérdezett, hogy a képviselőnő vajon honnan tudja, hányszor sürgette ő az ügyet. "Nem kell feltételezni, hogy én úgy sem csináltam semmit. Azt hiszem, hogy senki más jobban nem akarta, hogy a tér hamarabb elkészüljön, mint én. Egyáltalán nem megalapozott amit mond. Okoskodni lehet..." - folytatta.

A polgármester a vizsgálóbizottság jelentése kapcsán kifejtette, hogy tudatosította annak lehetőségét, hogy a térrel kapcsolatban bizonyos alternatívák rizikót rejtenek magukban, ugyanakkor feltételezte, hogy azokat időközben sikerül megoldani. "Azt hiszem, Szlovákiában még nincs olyan sok politikus, aki képes akármilyen ügyben a felelősségét felvállalni. Eddig tudomásom szerint csak Iveta Radičová volt, aki a parlamenti szavazást követően visszaadta mandátumát. Tartom annyira korrekt embernek magam, hogy a felelősséget az önkormányzat ülésén felvállaltam" - jelentette ki Hájos Zoltán. Az általa említett eset, amikor Iveta Radičová 2009-ben, még a Fico-kormány idején egyetlen alkalommal "padtársa", Tatiana Rosová helyett szavazott a parlamentben. Radičová, ahogy a polgármester is említette, azt követően visszaadta mandátumát (!). 

Hájos Zoltán egyúttal hangsúlyozta, "három olyan képviselő ül itt, akinek munkája során felróhatnánk, amit a város érdekében tett". Megemlítette, hogy nem kellene hasonlóan cselekednie Dakó Sándornak, aki elmondása szerint decemberben a plénumon Bindics Zsolt (Híd) helyett szavazott, amire tanúja is van. "Talán nem kellene kiindulnia saját magából? Ajánlom, hogy szálljanak magukba a Thermal Rt. elnökségi tagjai, akik szintén felelősséget kell, hogy érezzenek, hogy időben nem készült el a cég zárszámadása illetve az adóbevallás" - húzta alá. Hozzátette, hogy ezzel nem szeretné a saját felelősségét csökkenteni, de szerinte először mindenkinek a saját portáján kéne söprögetni, majd azután más felett pálcát törni. "Ebben a kérdésben határozottan és világosan nyilatkozatot tettem júniusban. Ez a szakbizottság, amely felállt, olyan álláspontra jutott, amit jómagam elmondtam, tehát semmi mást a szakbizottság nem tudott kinyomozni. Nem is tett olyat, ami alapján a tér hamarabb befejeződött volna" - mondta.

Elárulta azt is, hogy a minisztériumi vizsgálat lezárása után fordult kérelemmel az illetékes részleghez, amikor is érvekkel szolgált az elvégzett munkálatok valós összegének megállapításához, ugyanakkor a kérelmét elutasították. Ezért meredeknek tartja, hogy a megállapított magasabb összeg miatt is őt terheli a felelősség. "Akármilyen döntés is lesz, valamilyen szinten el tudom fogadni, viszont egyes képviselők körítéseit, megbélyegzéseit visszautasítom, ebben a kérdésben nem volt szándékom a városnak rosszat tenni. Egyetlen szándékom az volt, hogy a tér minél előbb felújításra kerüljön, hogy a tavaszi eseményeket meg lehessen tartani. Sajnálatos módon nem így történt. A megyén is nem egyszer beavatkoztam, kértem az ottani osztályokat, a hivatalvezetőnél személyesen voltam, a megyei elnöknek szintén szóltam, azt hiszem mindent megtettem, hogy ez a folyamat tovább lendüljön" - fogalmazott Hájos Zoltán.

Bírálta a megyei illetékes hivatalt, amelynek hónapokig tartott a minisztériumhoz eljuttatni a térkő módosításához szükséges dokumentumokat. Az eredetileg tervezett térkövet ugyanis elmondása szerint a gyártó már nem gyártja, a változást pedig több lépcsőben kellett jóváhagyni. "Ennek egy bürokratikus része is van. Iveta Radičová a Szlovákiai Városok Uniójának ülésén elismerte, hogy mennyire nehézkes, és szerintem fontos, hogy ezt a rendszert a következő kormány megreformálja. Radičová is elismerte, hogy ezt egyszerűsíteni kell, és a megyékre kell helyezni a kompetenciákat" - folytatta.

Ravasz Marián úgy vélte, hogy "aki elindít egy 1,2 millió eurós beruházást szerződés nélkül, majd a térkőre beszéli ki magát, az egyszerűen nevetséges". "Ez hazugság, nem ez volt a probléma, hanem hogy nem volt érvényes szerződés. Mennyivel volna jobb, ha a megye döntene? Az egész történetben az volt a gond, hogy a megye, ahol a polgármester is képviselő, nem működött megfelelően, és ezt nem volt türelme kivárni, és elindította az építkezést, a minisztérium viszont utána teljesen együttműködött" - hangsúlyozta Ravasz.

Ambrovics Ferenc (Híd) szerint fontos ezt a problémát átbeszélni, majd lezárni. "Tény, hogy a városnak kára származott abból, hogy az építkezés idő előtt elkezdődött, tény, hogy a kultúrház előtti tér ma sincs rendben, és az is, hogy nem tudunk róla, hogy mi lesz a sorsa. Mindannyiunk, kivétel nélkül hibákat követünk el akarva akaratlanul, amiért én személy szerint mindig meg szoktam fizetni. Ami miatt még nem fizettem meg, azért minden bizonnyal meg fogok, és ezt normális folyamatnak tartom. Nem ördögűzésről van szó, hanem egy meglévő probléma megbeszéléséről és lezárásáról" - így vélekedett a Híd frakcióvezetője.

Jarábik Gabriella (Híd) végezetül kijelentette, megdöbbentőnek tartja, hogy a polgármester szerint a polgárok megértették a magyarázatát. "Miért kell lebecsülni őket? Nem fogadták el a magyarázatot, és nem is fogják, amíg a tér el nem készül. Kevés volt a tévé és újságbeli mellébeszélés" - emelte ki.

A képviselők végül titkosan szavaztak a vizsgálóbizottság határozati javaslatáról (bővebben ITT), 10 igen szavazattal pedig jóváhagyták azt. A szavazáson 19-en vettek részt, 9 szavazólap érvénytelen volt. Az ülésen a Híd és a függetlenek frakciójából tízen voltak jelen, az MKP-frakcióból kilencen.

-para-