Kisebbségi minimum készül

2012. május 22. - 14:26 | Régió

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kezdeményezte nemzetiségi minimumról, illetve egyéb, a Magyar Kolíció Pártja által javasolt témakörökről egyeztettek május 21-én Somorján a két szervezet képviselői.

Az MKP a szlovákiai magyarság megmaradása és a régiófejlődés érdekében több követelést is megfogalmazott, többek között az önerőn alapuló gazdasági program közös kidolgozását, a nemzetközi nyelvhasználati ajánlások átvételét, vagy a kisebbségi autonómiamodellek meghonosítását.

A Kerekasztal által a találkozón felvetett nemzetiségi minimum egy jövőbeni együttműködés kereteit szándékozik kialakítani, amely a politikai pártok mellett a szlovákiai magyar és kisebbségi intézményekkel együtt kerülne megfogalmazásra. Ez a minimum tisztázná azon közös pontokat, melyek meghatározóak a kisebbségi közösség megmaradása és fejlődése szempontjából. Az egyes fontos célkitűzések az egyenlőségre, a kulturális és oktatási önkormányzatiságra, a regionális fejlesztésre, a hatékony érdekérvényesítésre, a parlament és kormányzati munkában való részvételre, az alkotmányos egyenlőségre, a nemzeti megértésre és toleranciára, valamint a magyar nemzethez tartozás fogalmának értelmezésére és erősítésére egyaránt kiterjednek.

A beszélgetés konstruktív és előremutató hangulatban zajlott, egyetértés alakult ki egy közös minimum megfogalmazására.

A Magyar Koalíció Pártja által kezdeményezett találkozón az MKP-t Berényi József elnök, illetve Bárdos Gyula az OT elnöke és Szigeti László alelnök képviselte, a Kerekasztal képviseletében pedig Tóth Károly szóvivő, valamint Király Zsolt, Orosz Örs, Öllös László és Tokár Géza vettek részt.

A Kerekasztal a továbbiakban is nyitott marad az egyeztetésre a magyarság politikai érdekképviseletének szereplőivel a szlovákiai magyar közösség fennmaradását érintő kulcsfontosságú kérdésekben.

szmk/para