Érvényesítsük anyanyelvi jogainkat!

2012. július 4. - 10:54 | Régió

A Komáromban működő Anyanyelvünkért Polgári Társulás már tavaly megjelentette Anyanyelv-használati útmutató című kiadványát. Ebben tömören és közérthető formában összefoglalta az akkor érvényben nyelvhasználati rendelkezéseket.  Mivel azóta ismertté váltak a legutóbbi népszámlálás sarokszámai, illetve módosították a kisebbségi nyelvtörvényt, a társulás újabb, bővített anyanyelv-használati útmutatót adott ki. Ezt egy figyelemfelkeltő rendezvény keretében Cúth Csaba, az APT elnöke adta át Békési Péternek, a Komáromi Körzeti Hivatal vezetőjének, azzal a kéréssel, hogy terjesszék az ügyfelek körében.

Cúth Csaba az akción elmondta: ezúttal elsősorban arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a kisebbségi nyelvtörvényben foglalt jogok már érvényesíthetők, sőt kikényszeríthetők. Konkrétan az alábbiakról van szó:
A) Nincs feltételhez kötve:

- a közigazgatási szerv épületen elhelyezett megnevezését az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is feltüntetik.

B) Ha a településen élő nemzeti kisebbség aránya legalább 20 százalék:

- a község államnyelvű elnevezése mellett a község kisebbségi nyelvű megjelölését is feltüntetik

1. a község kezdetét és végét jelző közúti jelzőtáblákon,

2. a közigazgatási szerv épületein,

3. a kisebbség nyelvén kiadott határozatokon.

C) Kisebbségi nyelvű beadvánnyal kezdődött eljárások során (de kérésre is):

- a közigazgatási szerv az államnyelvi mellett kisebbségi nyelvű hiteles fordításban is köteles kiadni határozatát.

D) Az illetékes szervek kérésre kétnyelvűen kötelesek kiadni

- a születési anyakönyvi kivonatot,

- a házassági anyakönyvi kivonatot,

- b halotti anyakönyvi kivonatot,

- az engedélyeket,

- a jogosítványokat,

- az igazolásokat,

- a nyilatkozatokat,

- a rendelkezéseket.

A rendezvény keretében – „Az ügyfél nyelvén“ elnevezésű projekt részeként –különféle figyelmeztető és tájékoztató matricák is átadásra kerültek. Mivel ezek leggyakrabban valamilyen veszélyre hívják fel a figyelmet, Dél-Szlovákia magyarlakta településein a törvény értelmében kétnyelvűeknek kell lenniük.

Vas Gyula