Kmeť Richard: Nem osztjuk szlovákra és magyarra az embereket

2012. július 23. - 09:50 | Régió

Dunaszerdahelyi járás - A Fico-kormány július 10-i hatállyal új vezetőket nevezett ki több körzeti hivatal élére. A Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatalt ezentúl a 37 éves Kmeť Richard vezeti. INTERJÚ

Milyen tapasztalatokkal érkezett a körzeti hivatalhoz, ami az államigazgatást, vagy akár a magánszférát illeti?

A belügyminisztériumnak az volt az elképzelése, hogy ezt a posztot egy olyan ember töltse be, aki fiatal és képes menedzselni, valamint effektíven felhasználni a pénzeszközöket. Az elmúlt három évben a saját cégemet vezettem, amely több területen tevékenykedett, többek között az Oktatásügyi Minisztériumnál akkreditált képzéseket vezetett. Más magántársaságoknál is tevékenykedtem, valamint néhány évig tanítottam.

A Smer jelöltjeként került a hivatal élére. Mióta tagja a pártnak?

Ez politikai funkció, és ezt vállalom is, ahogy azt is, hogy a Smer-SD politikai pártot képviselem. Realizálni fogom a kormány programját. A párt próbál az emberek felé nyitott és szolidáris lenni. Mindig is ez volt a mi fő vonalunk, és nem a szlovákok és magyarok megkülönböztetése. Körülbelül négy éve vagyok a Smer tagja, azelőtt nem kötődtem egyetlen politikai párthoz sem. Nem úgy léptem be a pártba, hogy kértem valamit, hanem adtam a saját tevékenységemet.

A régióban élők ugyanakkor elsősorban a Híd és az MKP szavazótáborába tartoznak. Nem volt ebből rossz tapasztalata, nem kapott emiatt valamiféle szemrehányást?

Ami a két pártot illeti, egyelőre nincs rossz tapasztalatom velük. A mi pártunk nem osztja magyarra és szlovákra az embereket, csak védi Szlovákiát. Nem nacionalista párt. A járási szervezetünk nagyon jó kapcsolatokat ápol a Híd és a MKP pártjával is. Más pártokra jellemző, hogy magyarra és szlovákra osztják az embereket, miközben mi mindannyian elsősorban csallóköziek vagyunk, mindenkinek van magyar és szlovák ismerőse, rokona is. A hivatalon belül próbálunk nyitottak lenni, igény alapján magyarul és szlovákul is információt nyújtunk.

Melyek azok a területek, amelyekről úgy tartja, hogy elődje, Krascsenics Péter munkája révén is könnyebbé teszik az Ön munkáját, és hol észlelt hiányosságokat?

Krascsenics úr tanácsokkal látott el, és felkínálta a jövőben is az együttműködését, aminek nagyon örülök. Miután az egyes osztályok vezetőivel beszéltem, és megismertem a munkájukat, azt tapasztaltam, hogy nagyon komoly szakemberi gárda vesz körül, akikre támaszkodhatom, és akikben megbízhatom. Az utóbbi időben elvégzett ellenőrzések mindig pozitív eredményt hoztak. Ezt mindenképpen csak megköszönni tudom az elődömnek. A többit pedig nem szeretném minősíteni.

Panaszláda a hivatal bejáratánál

A rövid idő alatt, amióta itt van, sikerült már valamilyen újításokat bevezetnie?

Az első lépéseim között volt, hogy kiraktunk egy postaládát, ahová az emberek panaszleveleiket dobhatják be bármivel kapcsolatban, ami a hivatalt is érinti. Egy további lépés az bejárási rendszer megteremtése. Elektronizáljuk a be- és kijárást, hogy ha az emberek hozzánk fordulnak, akkor itt találják az illetékes munkatársat, és effektívebben tudjuk kihasználni a munkaidőt. A munkaügyi hivatalban, a Szociális biztosítónál már működik ilyen rendszer. A harmadik lépésem, hogy az épület tulajdonosával átdimenzionáltuk a bérleti szerződést, ezáltal sikerült a következő hónaptól egy jelentős, euróban ezres nagyságrendű összeget megspórolnunk.

Jövőbeni tervek?

A kormány jövőbeli szándéka, hogy a körzeti hivatalokat felerősítse, hogy ami egykor alá tartozott, az ismét tartozzon alá. Egyelőre azonban erről biztosat nem lehet tudni. A jövőre nézve a legfontosabb, hogy tudjunk találni saját helyiségeket, ahol el tudjuk látni a feladatainkat, mert ha összeszámolom, hogy 2007-től mekkora összeget fizettünk itt ki a bérletért, abból egy új épületet tudnánk felépíteni.

Költözést terveznek?

A tulajdonos bővíteni készül az épületet, és szeretnénk megegyezésre jutni vele, hogy a hivatal számára szükséges teret megvásárolhassuk.

Sokan bizonyára nem is tudják, konkrétan mivel foglalkozik a körzeti hivatal. Kifejtené?

A hivatal tevékenysége széles körű, ezért csak pár feladatkört említenék. Amit az emberek legjobban ismernek, az a magánvállalkozók osztálya, ez mindenki számára nyilvánvaló. Egy másik a polgári védelem és válságkezelés osztálya, amely a körzetben rendkívüli állapot kialakulásakor irányítja az emberek és a vagyon mentését. Egy további osztályunk foglalkozik a rendőrség által szabálysértésnek, kihágásnak minősített esetekkel. Ezen kívül hozzátartozik az állami jelképek használatáról szóló törvény betartatása és a járási anyakönyvi hivatal is. A szervezési osztály pedig többek között azokkal a kliensekkel foglalkozik még a végrehajtó előtt, akik nem fizetik a kötelező autóbiztosításukat.

Úgy tudom, az irodához, amelyben éppen beszélgetünk, személyes élmények is kötik.

Ez valamikor a nagyapám irodája volt, aki egykor a Járási Nemzeti Bizottság titkára volt 1968-tól 1992-ig, majd 64 éves korában nyugdíjba vonult. Őt mindenki jó embernek tartotta, az emberekért tett, sajnos ezt már nem érte meg, hogy én a helyébe léphettem. Nagy kihívást, elkötelezettséget jelent számomra ez a tény.

SzT - para