Diszkrimináció: Külön osztályt tartottak fenn a roma diákoknak

2012. október 30. - 17:59 | Régió

Az eperjesi kerületi bíróság jogerős döntése szerint hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a szentmihályfalvai (Šarišské Michalany) általános iskola, amikor a többiektől elkülönítette, külön osztályba járatta a roma gyerekeket.

A jogerős ítélet megerősítette az első fokú döntést, amely kimondta: az iskola megsértette a diákok egyenlő bánásmódhoz való jogát, és hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, amikor a tanintézetbe járó roma diákok számára - etnikai hovatartozásuk alapján - külön osztályokat hozott létre.

A bíróság döntése alapján az iskolának a jövő tanév kezdetéig fel kell számolnia a tanulók "etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetését."

Jelentős előrelépés

Egy civil jogvédő szervezet kezdeményezett eljárást a szentmihályfalvai általános iskola ellen több mint egy éve. Vanda Durbáková, a keresetet indító civil szervezet képviselője üdvözölte, és olyan jelentős előrelépésnek nevezte a bíróság ítéletét, amely - reményei szerint - megteremtheti a társadalmon belül azokat a feltételeket, amelyek a gyakorlatban is biztosíthatják a gyermekek oktatáshoz való egyenlő hozzáférését.

A kétharmadrészt roma gyerekek által látogatott tanintézmény részben a szülők kérése alapján helyezte külön osztályba a roma tanulókat.

Jaroslav Valastiak iskolaigazgató a SITA hírügynökségnek nyilatkozva csalódottságának adott hangot a bírósági döntés miatt. Elmondta: előfordulhat, hogy az iskola roma iskolává válik, mert a többi gyermek szülei várhatóan idővel kiveszik saját gyermekeiket a tanintézményből.

(mti/para)