Sürgetik az R7-es déli gyorsforgalmi út megépítését a csallóközi polgármesterek

2013. április 18. - 20:14 | Régió

NAGYUDVARNOK – A Csallóközi Városok és Falvak Társulása szervezésében találkoztak a polgármesterek a Nemzeti Autópálya Társaság képviselőivel a nagyudvarnoki községházán.

A találkozón Pozsonypüspöki, Somorja, Alistál, Nagyabony, Lúcs, Jányok, Hodos, Felsővámos, Nyárasd, Egyházkarcsa, Albár, Nagyudvarnok, Vásárút és Egyházgelle képviseletében jelentek meg a települések polgármesterei vagy képviselői. A találkozó lényege Bereczk Oszkár, a társulás elnöke elmondása szerint az volt, hogy előrébb lendítsék a gyorsforgalmi út megépítését, és csökkentsék a hátráltató tényezőket.

A megjelent polgármestereket Autópálya Társaság képviseletében Anna Hlásková tájékoztatta az egyes útszakaszokkal kapcsolatos tevékenységek jelenlegi állásáról. Mint közölte, a Dénesd (Dunajská Lužná) és Egyházgelle közti szakasz esetében a területi végzéshez szükséges dokumentációt már kidolgozták, jelenleg a kiadásához szükséges feltételek megteremtése zajlik. Ennek a szakasznak a megépítése a tervek szerint 2015-ben kezdődne és 2017-ig tartana. Ez esetben egy 17,3 kilométeres szakaszról van szó, amely gyakorlatilag a 63-as főúttal párhuzamosan, attól északra haladna. Egyházgellénél egy kereszteződés megépítésével haladna tovább a 63-astól délre, majd Dunaszerdahelyt délről elkerülve Hegyéténél keresztezné ismét a 63-as főutat, azt követően pedig Balázsfa mellett haladna tovább Érsekújvár irányába. Az Egyházgelle-Dunaszerdahely szakasz esetében idén januárban készült el a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló jelentés. A 13,2 km-s szakasz építése a tervek szerint 2016-ban kezdődne, és 2018-ig tartana.

A találkozón jelen volt Érsek Árpád (Híd) parlamenti képviselő is, aki közölte, hogy nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy a Pozsonypüspöki és Dénesd közti szakaszt, amelynek finanszírozása már nem megoldható a jelenlegi EU-s költségvetési keretből, PPP-projekt keretén belül valósítsák meg, majd a következő szakaszok terén minden igyekezetükkel azon legyenek, hogy igénybe vehessék az EU következő költségvetési időszakának forrásait.

Bereczk Oszkár kérdésünkre kifejtette, hogy a találkozóval szerették volna elejét venni annak, hogy a kormány tovább halogassa a gyorsforgalmi út megépítését, azzal érvelve, hogy azt a csallóközi lakosok és polgármesterek nem akarják.

A jelenlévő polgármesterek aláírtak egy nyilatkozatot, amelyet a kormányhoz eljuttatva sürgetik az R7-essel kapcsolatos munkálatokat. Ebben a kormányt felszólítják, hogy felelősségteljesen álljon feladatai teljesítéséhez, amelyekre kötelezte magát a kormányprogram keretén belül is a regionális politika terén, miszerint az infrastruktúra fejlesztésével megteremti a régiók fejlődésének feltételeit. Felhívták egyúttal a figyelmet arra is, hogy az R7-es megépítése a 63-as út közlekedési leterheltségét is enyhítené Dunaszerdahely és Pozsony között. „Az érintett községek és Somorja polgármestere megegyezett abban, hogy szükséges az R7-es gyorsforgalmi út megépítésének felgyorsítása, a kormánynak pedig haladéktalanul döntenie kell annak finanszírozásáról” – áll a nyilatkozatban. Öt követelést fogalmaztak meg a nyilatkozatban, melyek között szerepel, hogy a kormány emelje prioritásai közé az R7-est, biztosítsa annak Pozsony – Dénesd – Egyházgelle – Dunaszerdahely – Érsekújvár közti szakaszainak megépítéséhez szükséges pénzeszközöket, tartsa be az előre tervezett határidőket, a javasolt variánsokat figyelembe véve folytassák a projektmunkálatokat Érsekújvárig, valamint hogy az Egyházgelle és Dunaszerdahely közötti szakaszon járjanak el a továbbiakban a környezetvédelmi minisztérium végső álláspontja alapján.

-para-