A kereskedelmi kapcsolatok építésének eredménye a kölcsönösen előnyös partnerség

2013. december 3. - 08:00 | Régió

Jelenleg a szolgáltatók sokkal több szolgáltatást tudnak nyújtani, mint amit adott áru tisztességes ára tükröz. Ez alatt érthetjük az ügyfélszolgálat minőségét, speciális kedvezményeket, vagy olyan ökológiai megoldások bevezetését, melyek csökkentik az energiaköltségeket. A ZSE már néhány éve úgy döntött, hogy pontosan ezen az úton fog haladni. A jelenlegi piaci helyzetről, de az Élő Energia Alapítvány eddigi legsikeresebb évadjáról is Rédvai Rajmunddal, a business és retail részleg vezetőjével beszélgettünk.

A kereskedelmi kapcsolatok építésének eredménye a kölcsönösen előnyös partnerség

„Pontosan az ügyfélhez való hozzáállásunk, és a vele való kapcsolatunk az egyik legfontosabb prioritás számunkra. Sokat várunk ettől. Minél közelebb kerülünk partnereinkhez, annál jobb termékeket és szolgáltatásokat leszünk képesek nyújtani nekik. A kapcsolatépítés eredményének a kölcsönösen előnyös partnerségnek kéne lennie, mely jelentősen megkülönböztet bennünket a konkurenciától. Így történt például ez az idén 14 városban és községben, ahol az Élő Energia támogatási program keretén belül segítettünk beindítani a környezetbarát és takarékos megoldásokat.”

Mi hatott idén leginkább az ügyfelekre?

„A piacon nem lehet hatni az újdonság erejével, hanem egyre inkább nagyobb hangsúlyt kapnak a közbeszerzések. Számuk növekszik, mivel az állam ebben az irányban gyakorol nyomást az önkormányzatokra, hogy azok energiaigényüket ilyen módon szerezzék be. Megjelennek azonban nem megszokott formák is; ezek során olyan társaságok jönnek létre, melyek jelentősebb összefüggések nélkül nagyobb számú ügyfelet gyűjtenek össze, és megpályáztatják számukra az árat. Ez a helyzetet gyakran csak bonyolítja, mivel sok ügyfél rendelkezik jelenleg hűségidővel. Ráadásul a „megversenyeztetett” megtakarítások gyakran csak deklaratívak, mivel az ilyen szolgáltatásért felszámolt jutalék és az egyéb díjak sok esetben kiegyenlítették más szolgáltatók első pillantásra magasabbnak tűnő árát, vagyis végső soron az ügyfél ugyanúgy, vagy gyakran még rosszabbul jár. Ezért javasoljuk minden ügyfélnek, hogy a szélesebb értelemben vett végső árat vegye figyelembe. Ugyanis az energiapartnerrel kiépített viszonynak – ha mindkét felet ki akarja elégíteni – a tapasztalaton és a legelőnyösebb megoldások kétoldalú megismerésén kell alapulnia. Ez pedig rövidtávú partnerség alatt néha nem lehetséges.”

Az elmúlt időszakban mely területeken következett be a legnagyobb mértékű előrehaladás a ZSE ügyfelekkel való viszonyában?

„A következetes előkészületeket követően az idén sikerült stabilizálnunk értékesítési hálózatunkat, továbbá új értékesítési formákat vezettünk be. Emellett a kezdetektől fogva deklaráljuk, hogy nem vagyunk klasszikus értelemben vett házalós értékesítők, ahogyan azt az emberek érzékelik. Partnereinkhez állandó jelleggel hozzárendeltük az egyes saját területeiket, ahol ők is saját kapcsolataikat építgetik. Ismételten vissza-visszatérnek ugyanazokhoz az ügyfelekhez, vagyis nem engedhetik meg maguknak, hogy hazardírozzanak a saját nevükkel, de főleg a társaság nevével nem. A háztartásokra vonatkozóan például csaknem 250 alterületre osztottuk fel szolgáltatási területünket. Erre az ügyfeleink rendkívül jó visszacsatolást adtak, ami az ilyen módon megszerzett új ügyfeleink számának örvendetes növekedésében mutatkozik meg.

A kis- és közepes vállalkozások (KKV) szegmensében ezért júliustól egy hasonló elvet építettünk ki, miközben itt Szlovákia nyugati részének határain kívülre is terjeszkedünk, elsősorban a gázzal, ami lehetőséget nyújt számunkra, hogy ott is jó nevet építsünk ki magunknak, ahol eddig nem ismertek bennünket.

Folytatni szeretnénk az ügyfeleinkkel, és elsősorban a KKV szektorral való kapcsolatépítést, hogy még aktívabbak lehessünk az elkövetkezendő évben. Pontosan az ilyen célcsoportnál segíthetnek nekünk az olyan projektek, mint az Élő Energia, amely rendkívül jó érdeklődést váltott ki a községek és városok között egyaránt Szlovákia-szerte.”

Milyen volt tehát a visszhang az idei Élő Energia Támogatási Programról?

„Ebben az évben 14 várost és községet jutalmaztunk meg. Többnyire energetikailag hatékony megoldásokról – épületek hőszigetelésének biztosítása, ablakok cseréje –, vagy megújuló forrásokon alapuló fűtőrendszerekre történő átmenetről volt szó. Mindegyik projekt képes azonban segíteni a községeken költségeik csökkentésében is, és az így megszerezett összegeket más, fenntartói hatáskörükön belüli egyéb alulfinanszírozott területeken használhatják fel.

Azonban nemcsak energiahatékonysági támogatásra szánt pénzeszközökről volt szó. Az ilyen partnerségek még nagyobb jelentőségét az olyan párhuzamos tevékenységekben látom, melyeket közvetlenül a helyszínen vagyunk képesek megvalósítani. Számomra is meglepő volt, milyen érdeklődést mutatott a nyilvánosság a párbeszédre az ilyen összejöveteleken többféle energetikai téma vonatkozásában. Nemegyszer megtörtént, hogy a polgármester felkért, hogy maradjak még a pályázat átadását követően is; az emberek többet akartak megtudni például a házalásos értékesítésről. Számomra pontosan ez jelenti az ilyen partnerségek legnagyobb hozzáadott értékét, hiszen ezek mindkét félnek mindenképpen segíthetnek az üzletben, még ha nem is mindenhol azonnal, de a jövőben mindenképpen. Sokan aközül a többszáz ember közül, akikkel szerencsém volt találkozni, először találkoztak valakivel a valós energiapiacról, és nem csak a tisztességtelen házalóval, vagy spekulánssal. Annak ellenére, hogy eleinte bizalmatlanul viselkedtek, éreztem, hogy bizonyos idő elteltével megváltozott hozzáállásuk, és a ZSE-vel való további tapasztalatokat követően már építhetek a megnövekedett bizalomra. Ez pedig a hosszantartó sikerhez vezető utat jelenti.”

(PR)

Címkék: ZSE, PR-cikk