Jóváhagyták a jövő évi városi költségvetést - 2,3 helyett 1,2 millió eurós hitelt vesznek fel

DUNASZERDAHELY – A képviselő-testület keddi ülésén jóváhagyta a város 2014-es városi költségvetését. Íme annak részletei.

Jóváhagyták a jövő évi városi költségvetést - 2,3 helyett 1,2 millió eurós hitelt vesznek fel

A városi költségvetés jövő évi tervezetét Pápay Zoltán, a városháza pénzügyi főosztályának vezetője mutatta be. Elmondta róla, hogy a két frakció közötti, mintegy három hónapos egyeztetés eredménye.

Pápay a költségvetés tervezetének szöveges részében közölte, hogy a jövő évre szóló állami költségvetés számos rizikót tartalmaz a településekre nézve, mivel azzal számol, hogy a városok spórolni fognak, miközben a költségeik nőnek. Pápay közlése szerint a kormány azzal is számol, hogy a települések több ingatlanuktól tudnak majd megválni, amit szintén nem tart reálisnak. Súlyosnak tekinti azt a tényt, hogy a legnagyobb valószínűség szerint az ország GDP-arányos adósságállománya a jövő évben eléri az 55%-ot, ami a településekre nézve azt jelenti, hogy a következő évi költségvetés kiadásai nem haladhatják meg az adott évit, nem számítva a környezeti katasztrófák által okozott károk elhárítására vagy Szlovákia és az EU közös programjaira fordítandó összegeket. A városi költségvetés tervezetének rizikói közt említette a jövedelemadó visszaforgatandó részarányát, a pedagógusbérek bizonytalan helyzetét vagy a szabadidőközpontok támogatását.

BEVÉTELEK

A költségvetés bevételeinek legnagyobb részét a részadók, azaz a jövedelemadó visszatérített hányada képezi, ami jelenleg 65,4%-ot tesz ki, de folyamatban vannak a tárgyalások a kormány és a Városok és Falvak Szövetsége közt arról, hogy az arányt állítsák vissza a korábbi 70,3%-ra. A két fél egyelőre 67%-ban tudott megegyezni.

Pápay a költségvetés tervezetében közölte, hogy a pénzügyminisztérium előrejelzése alapján a részadók mértéke 5.382.120 euró lehet. Az idei évben ez 50 ezer euróval volt alacsonyabb, 2012-ben viszont még 5,67, míg azt megelőzően 5,46 millió eurót tett ki.

Nem tervezik az ingatlanadó újabb emelését, a költségvetésben pedig 200 ezer euróval alacsonyabb bevételre számítanak e téren, mint az idei. A szemétdíjat illetően az inflációt figyelembe véve 2%-kal tervezik emelni a tarifát, amiért 20 ezer euróval több pénz folyhat be a városkasszába.

A költségvetés nem számol osztalék fizetésével a pénzügyi válság miatt. Ugyanakkor fenntartja, hogy amennyiben a Southerm vagy a Thermalpark társaságok igazgatótanácsai osztalékfizetés mellett döntenek, akkor azt a későbbiekben beszámítják.

A tőkebevételeket illetően a képviselő-testület korábban már jóváhagyott egy határozatot a város felesleges vagyonának eladásáról, amiről készült egy lista is. Ezzel azonban a költségvetés még nem számol.

Pápay a tervezetben kifejti, hogy a tőkebevételek jelentős részét képezik az EU-alapokból származó összegek, amelyek merítését prioritásnak tekintik a költségvetésben, ugyanakkor ez jelenti az egyik legkomolyabb kockázatot is. Jelenleg e tekintetben folyamatban van a Perfects épületének felújítása, melynek esetében az InkuBusiness program keretén belül pályáztak.

A bevételek tekintetében számol a város még egy fejlesztési hitel felvételével is. A költségvetés tervezetében eredetileg 2,37 millió eurós hitel felvételével számoltak, ám a frakciók egyezsége alapján ezt 1,2 millió euróra mérséklik. Ez a hitel tartalmazta volna többek között a városi stadion felújítására fordítandó összeget is az állami stadionprogram önrészeként. Pápay indoklása szerint azonban az állam központilag választ e téren egy banki intézetet, amíg az nem tisztázódik, addig pedig a költségvetésben sem számolnak azzal a tétellel. Módosító javaslatként terjesztette be a hitelfelvétel 1,2 millió euróra történő csökkentését, ellensúlyként pedig a kiadások 570, míg a tőkekiadások több mint 600 ezres csökkentését. A hitelt egyébként a helyi közutak javítására, illetve a Szabó Gyula Alapiskola külső borításának teljes cseréjére kívánják fordítani.

KIADÁSOK

A városi közigazgatási kiadások terén számolnak egy közlekedési projekt kidolgozásával, amelyre 25 ezer eurót szánnak.

A városi hitelek törlesztésére 551 ezer eurót különítenek el, ami mintegy 151 ezerrel magasabb, mint az idén. Ez esetben a fejlesztési hitel törlesztése még csak 2015-től esedékes, ugyanakkor a 2014-es évben az említett növekmény annak a folyószámla-hitelnek a törlesztőrészletét teszi ki, amely a Perfects épülete felújításának csúszása miatt kitolódik a jövő évre.

A hulladékgazdálkodásra a jövő évben mintegy 113 ezer euróval magasabb összeget különítenek el, összesen 1,25 millió eurót, ugyanis számolnak a hulladék-gyűjtőudvar kiépítésének költségével. A zöldövezetek karbantartására 40 ezer euróval kevesebbet szánnak, összesen 400 ezret, míg patkányirtásra az ideivel megegyező 10 ezer eurót.

A városi rendőrségre fordítandó összeg a jövő évben 328 900 euró, ami kb. 2800 magasabb az ideinél. Az indoklásban szerepel, hogy a kórházzal való megegyezés alapján számolnak a városi rendőrök számának növelésével.

A közterületeket illetően a fejlesztési hitelből finanszírozandó útfelújítások mellett 120 ezer eurót szánnak erre a célra, a jövő évben is terveznek építeni egy játszóteret, a közvilágításra pedig az ideivel megegyező 234 ezer eurót fordítanának.

105 ezer euróval magasabb összeget terveznek a szennyvízelvezetésre fordítani, összesen 300 ezret. Ezt azzal indokolják, hogy 2011-ben a Nyugat-Szlovákiai Vízművek nem forgatta vissza a város által fizetett pénzt a városi hálózat fejlesztésébe, ezért felfüggesztették az illetékek fizetését. Mivel a vízművek elnöksége a 2014-es évre vonatkozóan ígéretet tett az invesztícióra, így a ki nem fizetett illetékek egy részét törleszti a város.

A hóeltakarításra szánt összeg 33 ezer euró, ami az elmúlt tíz év átlaga az indoklás szerint. A karácsonyi díszítésre 20 ezer eurót fordítanak a jövő évben, ami 8 ezerrel alacsonyabb, mint az idén.

A DAC-szerződés felmondása miatt a jövő évben sem számolnak a klub támogatásával, kivéve az ifjúságot, illetve a rezsiköltségeket, amit előzetes intézkedésként szabott meg a bíróság.

Csökkennek a szociális célú dotációk, például 2014-ben már nem számol a város az elsőszülött gyermek utáni támogatással.

Volt némi vita is

A költségvetési vitában Ravasz Marián (Híd) rákérdezett a Szabó Gyula Alapiskola nyári ablakcseréjének folyamatára, illetve az ennek kapcsán megkötött szerződésre. Vita alakult ki közte és Hájos Zoltán (MKP) polgármester között arról, hogy miért is nem számoltak azzal, hogy a régi ablakok cseréjénél jelentősebb károk keletkeznek.

A költségvetést végül Bindics Zsolt (Híd) pénzügyi bizottsági elnök és Keszegh Pál, a bizottság alelnöke is elfogadásra javasolta, a képviselők pedig rábólintottak.

-para-