PARKOLÓK: Hat év után egy homályos hátterű magáncég helyett ismét a városé lehet a teljes bevétel

2014. február 12. - 20:26 | Régió

DUNASZERDAHELY - Idén március végén lejár a szerződés a városi parkolókat üzemeltető magán szövetkezettel, melynek tulajdonosi hátterére legfeljebb tippelhetünk. A parkolók üzemeltetése a városi tulajdonú Municipal társasághoz kerül.

PARKOLÓK: Hat év után egy homályos hátterű magáncég helyett ismét a városé lehet a teljes bevétel

Erről döntött a keddi ülésén hosszas vita után, de egyhangúlag a városi képviselő-testület. A javaslat tárgya tulajdonképpen az volt, hogy a parkolószövetekezettel három évvel ezelőtt kötött szerződés március 31-i lejárta után milyen utat válasszon. A plénum előtt a városi tanács és a pénzügyi bizottság is azt az alternatívát ajánlotta, hogy közbeszerzés kiírása helyett a Municipal Real Estate városi szupercég vegye át a parkolók üzemeltetését, ahogy korábban már több tevékenységi kört is, például a zöldövezetek karbantartását vagy a Karcsai úti romatelep kezelését.

A városi cég hatáskörébe került tevékenységek terén sikerült megtakarításokat is eszközölni, hiszen amint azt Bindics Zsolt (Híd) képviselő kifejtette, a zöldövezetek karbantartása terén a korábban a feladatot ellátó, Pázmány Péter egykori polgármesterhez közelálló céghez képest a városi cég mintegy 100 ezer euróval kevesebbért végzi évente ugyanazt a tevékenységet.

Mi lesz az éves bérletekből származó bevétellel?

A javaslat néhány pontját tekintve azonban vita alakult ki. Nem világos ugyanis, hogy a negyedév végén lejáró szerződés miként fogalmaz arról a bevételről, amelyre a parkolócég az egész évre szóló parkolójegyek eladásával tesz szert. Antal Ágota független képviselőnő az interpellációk során kérte a polgármestert, hogy levélben szólítsa fel a magáncéget arra, hogy a szerződés hatálya alatt idén eladott hosszabb távú parkolójegyekből származó bevételek arányos részét utalja át a város számlájára. Tehát például az éves bérletek háromnegyedét.

Benkóczki Vendel (Híd) azt nehezményezte, hogy nincs leszögezve a beterjesztett anyagban, hogy a magáncég által kiadott éves parkolójegyekkel kapcsolatban nem tartalmazza a javaslat, hogy azokat elfogadja-e az év fennmaradó részében a városi cég is, illetve hogy tulajdonképpen a Municipal az éves bérletek birtokosainak kilenc hónapon át ingyen biztosítaná a parkolási lehetőséget abban az esetben, ha a teljes bérleti díj a magáncégnél marad. Hájos Zoltán (MKP) erre úgy reagált, hogy annak idején hasonló feltételekkel vette át a magáncég is a parkolók üzemeltetését a várostól. Úgy vélte, a két fél közötti megegyezés kérdése, hogyan is kezelik majd a dolgot.

Legalább 120 ezer euró

Bindics Zsolt javasolta, hogy 120 ezer euróban határozzanak meg egy összeget, amelyet a városi cégnek a parkolók üzemeltetéséből át kell helyeznie a városi költségvetésbe. Hájos ezt elsőre nem tartotta jó ötletnek, mondván, mi történik, ha az e téren tapasztalattal nem rendelkező Municipal ezt nem tudja teljesíteni. Tudni kell, hogy a magáncéggel kötött szerződés szerint a bevételeiből 110 ezer eurót kellett átutalnia a magán parkolószövetkezetnek. Azzal érvelt, hogy a magáncégnek megvolt a többéves tapasztalata e téren, és a városnak úgymond semmit nem kellett tennie azért, hogy a pénz befolyjon a kasszájába. Ezt pedig sokkal jobb szituációnak tartja, mint a 2008 előttit, amikor szintén a város kezelte a parkolókat, de csak néhány tízezer koronás bevétele volt.

Ravasz Marián (Híd) ugyanakkor úgy látta, hogy éppen a magáncégnek kellett keveset tennie mindezért, mivel „a szerződés semmi mással nem bízta meg a társaságot,csakhogy eladja a cédulákat, és hogy kiszedje az automatákból a bevételt”, miközben a város alakította ki és takarította a parkolókat. Felszólított egyúttal arra, hogy le kell ellenőrizni a parkolóautomatákat, mivel azokat a magáncégnek működőképes állapotban kell visszaszolgáltatnia.

Figyelmeztetett arra, hogy a parkolókat kétszer három évig üzemeltető magáncég tulajdonosi háttere olyannyira homályos, hogy még a városi főellenőr sem tudta kideríteni, emiatt csak találgatni lehet, ami pedig felveti az összeférhetetlenség gyanúját is.

A javaslatot végül kisebb módosításokkal fogadták el. Garay László (MKP) javaslatára meghatározatlan idejű szerződésről lesz szó, annak érdekében, hogy az első évi eredmény alakulásától függően változtathassanak rajta. Bindics indítványára bekerül a szerződésbe a 120 ezer eurós összeg (illetve az idei évre vonatkozóan a ¾-e), valamint egy olyan kitétel, hogy az afeletti nyereség 90%-a kerül a városkasszába, motivációs tényezőként 10%-a pedig a Municipal költségvetésébe fejlesztésekre. Amennyiben pedig nem éri el az említett bevételt a parkolójegyekből, a kiesés arányos részével csökken a befizetendő összeg. A teljes javaslatot végül a jelenlévő 21 képviselő mindegyike támogatta.

-para-