A múzeumok őrzik a múltat

Dunaszerdahely – A Csallóközi Múzeum megalapításának 50. évfordulója alkalmából pénteken egész napos ünnepséget rendeztek a Sárga kastély udvarán és termeiben.

A múzeumok őrzik a múltat

Zsigmond Tibor igazgató köszöntője után Berényi József, a Nagyszombati Megyei Önkormányzat alelnöke mondott ünnepi beszédet. A tisztségviselő – egyebek mellett – köszönetét fejezte ki a jubiláló múzeum mindenkori szakembereinek és alkalmazottainak az elvégzett munkáért, kiemelte: „jó dolog az, hogy az iskolák egy része, a kulturális intézmények és a múzeumok a megye irányítása alá tartoznak, mert így kevésbé átpolitizált a létük”.


A meghívott vendégek egy része

A nagyszabású kiállítást Nagy Iván kurátor nyitotta meg. „Múzeumunk küldetése és célja Csallóköz múltjának és sajátosságainak megőrzése oly módon, hogy kiállítások rendezésével, mindennapi kutatási, gyűjtő- és dokumentáló tevékenységünkkel, továbbá különböző projektek megvalósításával igyekszünk hozzájárulni a régióban élő közösség fejlődéséhez. Munkánkkal egyben az itt élő emberek identitástudatának erősödését, a hagyományok ápolását is szolgáljuk” – hangsúlyozta az etnológus.

Mag Gyula huszonkét évig állt az intézmény élén. A nyugalmazott igazgató elmondta: „A dunaszerdahelyi járási nemzeti bizottság tanácsa 1964. július 1-jei hatállyal döntött a múzeum létrehozásáról. Fontos esemény volt ez Csallóköz lakosságának életében, hiszen az intézmény egyúttal bekerült az országos múzeumi hálózatba is. Antal András kezdeményezése – igaz, több mint harminc esztendőnyi türelmi idő után –, végre megvalósult. A múzeum első igazgatója Marczell Béla gimnáziumi tanár lett. Neki kellett kialakítani, létrehozni, szinte a semmiből, egy működő múzeumot, melynek székhelyéül a város legrégebbi nem szakrális jellegű műemléképületét a Fehér kastélyt jelölték ki az illetékesek. Az új igazgató kitartó igyekezetének eredményeképpen 1971-ben a jobb műszaki állapotban lévő és jóval tágasabb Sárga kastélyba sikerült átköltöztetni a múzeumot”. 

Tíz év kihagyás után a jubileum alkalmából megjelent a Múzeumi Híradó új száma, amelyben húsz szerző kisebb-nagyobb terjedelmű tanulmánya, cikke olvasható. A kötet összeállítója Bevilagua Olga, az intézmény munkatársa.

Az ünnepélyen fellépett a Duna-ág Gyermek Néptáncegyüttes Nagy-Volner Melinda vezetésével, továbbá Banyák István és cigányzenekara, valamint Keviczky Tünde énekművész.


A Duna-ág együttes műsora

A Csallóközi Múzeum ötven évét bemutató killítás szeptember 20-ig látogatható.

(lelkes)