MŰANYAG-FELDOLGOZÓ: Foglalkoznak a petícióval Albáron, közben számos észrevételt tett az SVP

2015. február 12. - 19:21 | Régió

ALBÁR – Egy 16 észrevételt tartalmazó levelet juttatott el az illetékes szerveknek és Albár községnek is a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP), amely a műanyag-feldolgozó üzem megépítésének tervezett helyszíne melletti Bős-Nyárasd csatorna kezelője.

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ: Foglalkoznak a petícióval Albáron, közben számos észrevételt tett az SVP

Ľuboš Krno, az SVP szóvivője a rendelkezésünkre bocsátotta a levelet, amely az észrevételeiket tartalmazza. A levelet a vállalat pozsonyi részlegének igazgatója, Juraj Fandel írta alá. Ebben Fandel figyelmeztet a vízügyi törvény módosításának januári hatályba lépésére, amelyről már korábban hírt adtunk. Eszerint olyan új ipari üzemeket, amelyekben környezetkárosító anyagokat állítanak elő, vagy használnak fel a gyártáshoz, nem építhetőek meg védett vízgazdálkodási övezetben, ergo a Csallóközben. Ebből kifolyólag javasolják, hogy a beruházó cég, a vágújhelyi Detech s.r.o. mindenekelőtt vesse össze tervezetét a hatályos törvénykezéssel.

Megjegyzik, hogy amennyiben a tervezetük pozitív elbírálás alá kerül, azt kérik, hogy a tervezetüket hangolják össze az SVP észrevételeivel, majd azt terjesszék be ismét.

Az SVP pozsonyi részlegének 16 észrevétele közt szerepel, hogy a társaság az első tervezetét és az elkészült környezeti hatástanulmányt sem nyújtották be hozzájuk észrevételezésre.

Fandel a levélben figyelmeztet egyúttal arra, hogy az építkezésre szánt süllyedt terepen a Bős-Nyárasd csatorna magas vízállása esetén jelentősen megemelkedhet a talajvízszint, belvízzel lehet számolni, és szivárgások is történhetnek. Emlékeztettek arra, hogy míg a csatorna töltésének széle 113 méter tengerszint feletti magasságban van, addig a Kis-Duna vízszintje 2006-ban ennél 6 centiméterrel magasabban volt, és ez jelentősen befolyásolta a csatorna vízállását is. Megjegyzik, hogy ebből kifolyólag a terep esetleges feltöltését csak olyan módon javasolják, ha az eléri a töltés szintjét, és a töltés, valamint a feltöltött terep között nem lesz árok.

A levélben Juraj Fandel kulcsfontosságúnak nevezte a szennyvíz és a csapadékvíz kezelését. Úgy véli, még csak mérlegelni sem szabad, hogy azt a tisztított szennyvizet a talajba engedjék, de nem tartja helyénvalónak a csapadékvíz csatornába való elvezetését sem. Ezt szerintük kellő nagyságú tartályban kell összegyűjteni.

Emellett négy megfigyelőpont felállítását javasolják az üzem megépítése esetén, amelyek a talajvíz minőségi paramétereit mérnék, és ennek eredményeit meg kellene osztaniuk az illetékes szervekkel, és az SVP-vel.

Az SVP végezetül egy független szakértői jelentés elkészítését kéri a gépek és berendezések vibrációs hatásáról.

Mindennek ugyanakkor csak akkor van jelentősége, ha a beruházást a környezetvédelmi minisztérium engedélyezi.

Nem mellékes az sem, hogy Albár lakosai petíciót nyújtottak be a községi hivatalba a műanyag-feldolgozó megépítése ellen. Bereczk Oszkár polgármester érdeklődésünkre közölte, hogy foglalkoznak a petícióval, ez ügyben felállítottak egy négytagú bizottságot.

Az SVP észrevételeire úgy reagált, hogy azt tudomásul veszik, de a döntés ez ügyben nem Albár hatáskörébe tartozik. „A község törvényből adódó kötelessége, hogy meghirdesse a lakossági gyűlést, ami megtörtént és lezajlott” – szögezte le.

-para-