Párkány: Megszűnne a gyermekorvosi ügyelet?

2015. április 14. - 16:50 | Régió

Negyvenezer eurós hiány, Nyitra megye szerint Párkány is fizessen. De miért, ha ez az ő sara? 

Párkány: Megszűnne a gyermekorvosi ügyelet?

Mintegy negyvenezer eurós hiányt halmozott fel a párkányi rendelőintézet a gyermekorvosi ügyeleten. Ennek kapcsán a fenntartó, Nyitra megye önkormányzatának legutóbbi ülésén a megyei képviselő-testület úgy döntött, hogy a megye a mintegy negyvenezer eurós hiány kétharmadát kifizeti, de csak azzal a feltétellel, ha a fennmaradó egyharmadot Párkány városa állja.

Annak ellenére döntött így a testület, hogy egyetlen vonatkozó törvény sem kötelezi a várost arra, hogy olyan intézmények működését finanszírozza, amelyek kimondottan megyei hatáskörbe tartoznak – ilyen a párkányi poliklinika is. Czékus András, a rendelőintézet igazgatója szerint ez a hiány nem újkeletű, ugyanis a gyermekorvosi készenléti már évek óta veszteséges, nagyon kevés a páciens. Eddig a hiányt más forrásokból fedezni tudták, de miután tavaly nyolc orvos mondta fel a bérletet a poliklinikán, mára már nem tudják a gyermek - készenléti szolgálat működését fedezni.

Kevés páciens, nagy vonzáskörzet

- A rendelőintézet legfőbb gondja a gyermek- készenléti ügyelet működtetése, amely nem termel ki annyi pénzt, mint amennyi a működtetéséhez szükséges. Egyrészt azért, mert a körzet viszonylag kicsi, 3O-35 ezer embernek nyújtunk szolgáltatást. A biztosítók pedig teljesítmény alapján fizetnek. Az ügyeleten viszont kicsi a teljesítmény, kevés a kliens. Épp ezért kevés az a pénz, amely ezt a szolgáltatást, ennek kiadásait fedezné. Ezért fordultunk ebben az ügyben a fenntartóhoz“ – fejtette ki Czékus András. Az igazgató azt is hozzátette: ha nem tudják rendesen finanszírozni a költségeket, akkor a gyermek-készenléti csak este 1O óráig működne. A felnőtt-készenlétin viszont elég páciens van, hogy a költségeket fedezni tudják, de ez a részleg csak saját magára tud pénzt termelni, a gyermekorvosi ügyeletre nem.

- A legközelebbi ilyen gyermekorvosi készültség Érsekújvárban van, esetenként 5o-55 kilométerre innét. Jelenleg a mi gyermek-készenlétinket heti átlagban egy gyermek páciens használja ki. Annak az egy páciensnek viszont gondja akadhat, ha csak este 1o óráig lenne ügyelet – mondta az igazgató.

- De ha csak egy gyermeken is segítünk, már akkor is van értelme az ügyeletnek – vetettük közbe.

-Természetesen. Ezért keressük a megoldást, hogy valamiképpen kigazdálkodjuk a pénzt a működtetésre. Számunkra az is ideális megoldás lenne, ha a biztosítók az efféle szolgáltatást nem teljesítmény alapján, hanem általányban fizetnék – úgy, ahogy a gyorsmentést. Pont azért, mert innen a járási székhelyre, ahol készenléti van, viszonylag elég nagy a távolság – válaszolta Czékus András.

Nem csak Párkánynak kéne fizetnie, ha már….

Párkány polgármestere, Eugen Szabó is figyelemmel kíséri a rendelőintézet gondjait, de azt elmondta, arra, hogy a város pénzzel segítse ki a megye által fenntartott intézmény működését, arra jelenleg nincs pénz a költségvetésben, és azt sem szeretné, ha nem komplex módon kezelnék ezt a felmerült gondot. Ugyanis, még ha ki is fizetné a város a hiány egyharmadát, a pénz csak arra lenne elég, hogy idén év végégig működjön rendesen a gyermek -készenléti. Ráadásul – mivel a poliklinika szolgáltatásait más, a párkányi körzetbe tartozó községek és települések is igénybe veszik-, felmerül az a kérdés is, hogy ők milyen módon és milyen arányban szállnának be az ügyelet finnaszírozásába. Arra a kérdésre, hogy miért kéne a párkányiaknak vagy a régióbelieknek azért fizetni, ami magától értetődő, s ami ráadásul a fenntartó kötelessége, a polgármester így válaszolt:

- Ez abszolút nem átlátható és nem is normális, ha a fenntartó egy idegen intézmény és nekünk kell anyagilag hozzájárulni… Még akkor is ha tudjuk, hogy a párkányiak és régióbeliek használják. De nem csak ők. Mert tudjuk, hogy nyaranta itt nagyon sok a turista és a készenléti ügyelet őket is szolgálja. Ez tehát nem szokványos, mindennapi dolog, mondhatnám inkább, egyedi – fejtette ki Eugen Szabó. A polgármester azt is elmondta, tovább tárgyal majd az igazgatóval, de a városi költségvetés egyáltalán nem számol ezzel a több, mint 1o ezer euróval. A környékbeli polgármesterekkel is tárgyalni fog erről a pénzről, de mivel ismeri a falvak anyagi helyzetét, nem sok reményt fűz ahhoz, hogy beszálljanak az összeg kifizetésébe.

Veszélyes precedens

Szigeti László megyei és városi képviselő szerint ez helytelen döntés volt a megyei testülettől. Szigeti attól is tart, hogy ha Párkány rábólintana a negyvenezer eurós hiány egyharmadának kifizetésébe, akkor azzal veszélyes precedens teremtődne.

- A döntés olyan, hogy a pénzügyi támogatás feltétele az, hogy az összeg egyharmadát Párkány fizesse. Ezt nem tartom standard megoldásnak, mert nem is emlékszem, hogy valaha is ilyen döntést hoztunk volna. Mármint, hogy más egészségügyi intézmény, kórház esetében pénzügyi támogatást kértünk volna. Ez azt jelenti, hogy kétharmad erejéig értékelem Nyitra megye hozzáállását, de úgy gondolom, hogy nem szabadna más, a megyei önkormányzat felelősségét a helyi önkormányzatra hárítanunk. Mert ez nem törvényes megoldás, Párkány városának nem törvény adta kötelessége kifizetni ezt a pénzt. Úgy gondolom, a párkányiak és a képviselő-testület jogosan kérdezhetik akkor, hogy mi van a többi községgel? Ebben a körzetben 23 település van, az ő polgáraik is ide járnak az egészségügyi szolgáltatásokért. Felmerülhet tehát, hogy akkor miképp osztódjon szét ez a mintegy 13 2oo eurós összeg… Feltehetően ebből nagy meccs, nagy harc lesz a városi képviselő-testületben. Egyrészt természetesen szolidárisak vagyunk és fontos számunkra az itt élők egészsége, másfelől viszont úgy gondolom, hogy ez a megoldás nem rendszerszintű megoldás- taglalta Szigeti László.

- Mi lesz akkor ezzel?

- Természetesen az ügyet felvetjük a párkányi képviselő-testületi ülésen, meglátjuk, mi lesz az álláspontja a többi képviselőnek. Valamiképp pozitív eredményre törekszünk. Ha a város nem lesz hajlandó kifizetni ezt a pénzt, akkor ismét a fenntartóhoz fordulunk és kérni fogjuk a 1oo százalékos finanszírozást. Vagyis annak a hiánynak a kitakarását, amely azáltal keletkezett, hogy nyolc orvos távozott a poliklinikáról – magyarázta Szigeti.

- Ez a megoldás csak év végéig szólna, az új évtől megint itt lenne ez a gond…

- Pontosan így van, ez a megoldás csak idén év végéig lenne megoldás. Másrészt úgy gondolom, hogy a fenntartónak és a poliklinika vezetésének is tudatosítania kell, hogy nyolc orvos távozott, ezért a fenntartónak is emelnie kell a párkányi poliklinika költségvetését, másrészt a rendelőintézet vezetőségének is biztosítania kéne további orvosokat, szakembereket esetleg más szakterületről. Ezzel fedezve lenne az a pénzügyi hiány, ami keletkezett, nőnének a bevételek és az orvosi készenléti szolgálat működése is teljes mértékben fedezve lenne anyagilag.

-El tudja képzelni, hogy Párkányban, melyhez 23 falu tartozik, nem lenne gyermek-készenléti?

- Ezt végképp nem tudom elképzelni. Teljes mértékben azért fogok harcolni, hogy a hiányzó pénz biztosítva legyen, rendelkezésre álljon. De arról is meg vagyok győződve, hogy mindez elsősorban a fenntartó, Nyitra megye kötelessége és feladata. Épp ezért a kollégákat is arra fogom kérni, hogy konzekvensen és felelősségteljesen álljanak ehhez az ügyhöz.

- Miképp alakult ki ez a döntés, mármint ez a megosztás a hiány kifizetésére?

- Én magam sem értem, én nem vagyok ennek a bizottságnak a tagja. Az én elsődleges értesüléseim szerint az eredeti döntés úgy szólt volna, hogy ezt az összeget száz százalékban kifizeti Nyitra megye. Csak ezek után, képviselői javaslatok eredményeként született az a döntés, hogy az egyharmadát Párkány fizesse ki. Nem értem ezt a hozzáállást. Ráadásul még a további tárgyalás alatt, a plénum szintjén további javaslatok voltak a feltétel szigorítására. Mármint, hogy kimondottan kérik, hogy Párkány fizesse ki ennek a hiánynak az egyharmadát- felelte Szigeti.

Fizetni vagy nem? Az önkormányzat elé kerül az ügy

Az általunk megkérdezett orvos szerint is nagyon rossz lenne, ha a gyermekorvosi ügyelet csak rövidített szolgálatban működne, az pedig még rosszabb lenne,ha megszűnne, mert a legközelebbi ilyen ellátás csak Érsekújvárban létezik. Márpedig oda néhány környékbeli faluból majdnem hetven kilométert kell utazni. El lehet ezt képzelni mondjuk éjjel, egy beteg kisgyerekkel… A gyorsmentők nem vehetik át a gyerekorvosi ügyelet szerepkörét, miként a felnőtt készenléti sem. A gyerekorvosi ügyelet pont azért kell ebbe a régióba, mert nagy területről és gyerekek számára fenntartott készenlétről van szó. Ráadásul nem helytállóak az afféle megállapítások, hogy este tíz után már úgyis alszanak a gyerekek, nem lehet tehát baleset stb. S mi van akkor, ha hajnalban kell rohanni egy kisgyerekkel a készültségre, bármilyen egészségügyi okból? Az esztergomi kórházban pedig csak a Dovera biztosító pácienseit fogadják.

Mindenesetre hogy beszáll-e Párkány városa a mintegy negyvenezer eurós hiány egyharmadának kifizetésébe, az még kérdéses. Az ügyről az április végi önkormányzati ülésen is tárgyalni fognak. Értesüléseink szerint a képviselők egy része nem repes az örömtől… Azt pedig elfogadhatatlannak tartanák, ha évente hozzá kéne járulni a poliklinika működésének finaszírozásához.

-br-