Párkány: Fokozatos változások

2015. április 19. - 14:17 | Régió

Személycserék és összevonások, zenélő ház, rendelőintézet – többek közt erről is beszélgettünk Párkány új polgármesterével, Eugen Szabóval. 

Párkány: Fokozatos változások

- Több, mint száz nap telt el a hivatalba lépése óta. Ennyi idő alatt nem lehet ugyan komoly, hosszú távú reformokat véghezvinni, mégis milyen lépések történtek konkrét ügyekben, milyen, a lakosság számára is látható, érezhető változásokra van kilátás?

Eugen Szabó: Ez a száz nap kellett ahhoz, hogy az összes fontos területen képbe kerüljek, részletesen is megismerjem a folyamatokat. Ezt az időt ki is használtam, és három hónap után tettem meg az első lépéseket. Az egyik terület a városi hivatal működése és a lakosság felé történő nyitás. Ezt a polgárok most még nem érzik, de az első döntéseket meghoztam, és a következő hónapokban a hivatalba lépve ez szerintem már a lakosság is érzékelni fogja. Az önkormányzaton belül pedig sikerült a nyílt csapatmunkát elkezdeni. Több, olyan terület is van, ahol munkacsoportok dolgoznak, melyekben képviselők a tagok, ill. vezetik ezeket a csoportokat – ebben semmiféle feszültséget, zavart nem érzek.

- Milyen konkrét ügyekben történt változás, hol várható szerkezet-átalakítás, átszervezés?

E.Sz.: Lényeg a fokozatosság, ezek nem egyszeri döntések, ez egy folyamat lesz. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy gyakran apró-cseprő ügyekben sokkal gyorsabban, rugalmasabban kell intézkedni, mert sokáig tart, amíg néhány bejelentés, észrevétel az illetékes referenshez kerül, néha nem is olyan formában, mint amilyenben a lakosok ezt bejelentették. Ilyenkor ki kell menni, meg kell nézni, intézkedni, orvosolni kell az adott ügyet. A hosszabb távú projektek, akciók esetében pedig sokkal szervezettebb munkára van szükség, még akkor is, ha ezek nem hoznak azonnal látható eredményt. Ezért például az építészeti osztályt megszüntettem és a vagyonkezelési osztály felügyelete alá helyeztem. További változások, átcsoportosítások is várhatók annak érdekében, hogy a fent említett szempontok szerint hatékonyan és gyorsan oldjuk meg az ügyeket.

- Várhatóak további leépítések, átcsoportosítások, jogkör-összevonások a városi hivatalban?

E.Sz.: Nem lehet kizárni, hogy lesznek létszámleépítéssel kapcsolatos lépések, mint ahogy lesznek létszámbővítések is.

- Van-e erre keret a költségvetésben, számoltak-e azzal, hogy adott esetekben lelépőt, végkielégítést kell fizetni?

E.Sz.: A költségvetés ezekkel még nem számolt, de az utóbbi hónapokban megtaláltuk azokat a forrásokat a büdzsén belül, amiből mindezek anyagi vonzatát rendezni lehet. Erre számításokat végeztünk, az április végi képviselő-testületi ülésre is beterjesztjük ezeket az anyagokat.

- A városháza sajtóhírt is kiadott, melyben azt is közölték, hogy a polgármester mellett dolgozó titkárnő posztja megszűnik, helyette asszisztens dolgozik majd. Mi lesz a feladata?

E.Sz.: Mivel én magam is rengeteg e-mail írok és rendszeresen számítógéppel dolgozom, ezért a klasszikus titkárnői munkára kevésbé van szükség, a postai ügyintézést pedig a jelenlegi informátor is el tudja látni. Az asszisztens feladata lesz, hogy fogadja a partnereket, megszervezze a tárgyalásokat, alkalmanként sajtótájékoztatókat szervezzen és a külkapcsolati ügyeket intézze, az extern kommunikációt biztosítsa, sajtóreferensként is dolgozzon.

-Mi a helyzet a zenélő házzal? Az országos sajtóban az is megjelent, hogy a város megvenné az érintett személytől az ingatlant, hivatalos becslő által megállapított áron, így oldanák meg az évek óta húzódó, tarthatatlan állapotot…

E.Sz.: Tettünk lépéseket a megvásárlásra. Hiszen erre ígértet kaptunk tőle. Én először barátilag próbáltam meg tárgyalni, de ez hamar zsákutcába futott, utána következett a hivatalos levelezés, de erre nem kaptam érdemi választ. Most még nincs kézzelfogható eredmény – hozzá kell tennem, másra számítottunk, hiszen a telek tulajdonosa részéről is más hozzáállást vártunk, mert a választások előtt úgy nyilatkozott, hogy személyi változás esetén ő is másképp áll majd hozzá a megoldáshoz. Sajnos ez nem történt meg. Sőt az utóbbi időben már én is csak az újságot olvasva értesülök az ügyről, a kommunikáció tehát nem működik. Marad a harmadik megoldás, hogy ügyvédi-jogi síkra tereljük ezt az egészet, vannak olyan szakvélemények, amelyekből ki lehetne indulni. Most épp ezekről konzultálok.

- A megyei képviselő - testület legutóbb olyan döntést hozott, hogy a párkányi poliklinika gyermek készenléti hiányának fedezésébe, ami kb. negyvenezer eurót jelent, Párkánynak is be kell szállnia, egyharmad rész arányában. Csak akkor hajlandó a megye a készenléti felhalmozott deficitjét kifizetni. Viszont semmilyen vonatkozó törvény nem kötelezi sem Párkányt, sem a környékbeli falvakat arra, hogy fizessen, mert az intézmény fenntartója Nyitra megye…

E.Sz.: Én nem a pénzben látom a gondot. Hanem főleg abban, hogy ezzel nem oldjuk meg a poliklinika és a gyermek készenléti sorsát. Nekünk is érdekünk, hogy működjön a késznléti, az egészség és az élet számunkra is a legfontosabb. De én eddig hivatalosan semmilyen tájékoztatást nem kaptam a megyétől, természetesen a képviselőkkel és a poliklinika igazgatójával rendszeresen tartom a kapcsolatot. Az igazgató urat felkértem, hogy jöjjön el az áprilisi önkormányzati ülésre és válaszolja meg a felmerülő kérdéseket. Viszont úgy vélem, nem eszik forrón a kását. Tehát, még ha nem is vagyunk felkészülve ilyen helyzetre és azonnali döntésre, más, alternatív megoldásokban is gondolkodhatunk. Meg kell vizsgálni, hogy a város más módon, miben tudna a poliklinikának segíteni, mert ott nem csak a készenlétiről van szó, hanem bérfejlesztésről, mentőautókról egyebekről is. De hogy pénzt, állami vagyont dobáljunk egy feneketlen zsákba – az nem megoldás.

- Ön a közelmúltban azt is jelezte, hogy nincs igazán megelégedve a városi sportklub irányításával, olyan híresztelések is szárnyra kaptak, hogy ott is lesznek személyi változások…

E.Sz.: A sportklub nagyon összetett és nehéz helyzetben van. Sok az ingatlan, nagy a terület, többféle tevékenység, különböző korosztályok sportolásának biztosítása – a feladat nem egyszerű. Ezt tehát csak nagyon kreatív hozzáállással lehet csak megoldani. De mivel az intézményt anyagilag kilencvenöt százalékban a város tartja fenn, ezért joggal várjuk el, hogy más bevételi forrást is keressenek és ezen az arányon javítsunk. Ezen a területen várok tehát aktívabb hozzáállást. Tudom, nincsenek egyszerű helyzetben, türelmet tanúsítok az együttműködésben, de elvárom, hogy szervezésben, költséghatékonyságban, minőségben javuljanak a paraméterek. Igen, nagy a nyomás a részemről, egyértelmű javulást várok.

- A lakosok gyakran panaszkodnak arra is, hogy a Párkányi Városi Televízió adása csak interneten működik, a sugárzás máig nem biztosított. Ön többször is hangsúlyozta, hogy mihamarább meg kell oldani ezt a gondot. Milyen lépéseket tett a hivatal eddig?

E.Sz.: Munkacsoportot hoztunk létre, első körben pedig adat- és ajánlatgyűjtés történt a lehetséges partnerektől. Ennek alapján elkészítettünk egy anyagot, amellyel második körben megszólítjuk a potenciális szolgáltatókat. Szerintem jó esély van arra, hogy ezt belátható időn belül megoldjuk, mert a következő körben már egységes kritériumok alapján szabott feltételekre várjuk majd az ajánlatokat.

-br-