„Négy majom készletet” kaptak az MKP-képviselők, de nem szavazták meg egységesen a kifogásolt városi számvitelt

2015. április 28. - 23:12 | Régió

DUNASZERDAHELY – A városi képviselő-testület keddi ülésén egy kissé paprikássá vált a hangulat Ravasz Marián akciója után.

„Négy majom készletet” kaptak az MKP-képviselők, de nem szavazták meg egységesen a kifogásolt városi számvitelt

Hájos: 2014, a fejlesztések időszaka

A testület soros ülésén tárgyalták a város tavalyi számvitelét, amely tartalmazta a zárszámadást is. A városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője, Pápay Zoltán által kidolgozott dokumentumot Hájos Zoltán terjesztette a képviselők elé. Kijelentette, hogy a 2014-es év a fejlesztések időszaka volt Dunaszerdahelyen, és ezek véghezviteléhez fejlesztési hitelt is felvett a város. Emlékeztetett arra, hogy a részadókból származó városi bevétel magasabb volt, és összességében közel félmillió eurós többlettel zárt a költségvetés. Kiemelte, hogy fejlesztések, javítások történtek a Művészeti, a Kodály és a Vámbéry alapiskolákban, valamint városi óvodákban. Felhívta a figyelmet a DAC-cal kötött megállapodásra, és sikerként említette a Municipal nevű városi cég létrehozását.

Fekete Zoltán főellenőr hangsúlyozta, hogy a városnak tavaly nőttek a bevételei az előző évhez képest, ugyanakkor hozzátette, hogy az ingatlanadók és a szemétdíj tekintetében 1,2 millió eurós kinnlevősége van. Megemlítette, hogy a város vagyona tavaly az előző évhez képest 2,7 millió euróval, az adóssága pedig a fejlesztési hitel miatt is 1 millió euróval nőtt. A város eladósodottsága 37%-os. A főellenőr elmondta, hogy a zárszámadás független könyvvizsgálói ellenőrzés alá került és nem találtak benne kivetnivalót.

Nem lehet behajtani a parkolási szövetkezet tartozását, mert „nincs vagyona”

A polgármester és a főellenőr is említést tett arról, hogy a parkolók bérbeadásából származó bevétel kapcsán alacsony volt a teljesítés szintje. A városi parkolórendszert ugyanis tavaly április végéig a Dunaszerdahelyi Parkolási Szövetkezet nevű magáncég üzemeltette, azonban a szerződése lejárta előtti utolsó negyedévért, ahogy azt a zárszámadás indoklásában is említik, nem fizetett bérleti díjat, és a város ezt azóta sem hajtotta be. A zárszámadásban ezt azzal magyarázták, hogy a cég a szerződés lejárta után jogutód nélkül megszűnt. Korábban már írtunk arról, hogy ez nem igaz.

Hodosy Szabolcs (MKP), a pénzügyi szakbizottság elnöke ennek kapcsán elmondta, hogy az áprilisi ülésükön tekintették meg az ezzel kapcsolatban készíttetett jogi szakvéleményt, amely tartalmazza, hogy ugyan a társaságnak ma is létezik jogutódja, a tartozása lényegében behajthatatlan.

„A városháza jogi szakvéleménye szerint nem lenne értelme végrehajtói útra terelni a tartozást, ugyanis egyrészt az illetékekkel járna, amit a városnak ki kellene fizetnie, másrészt ennek a szövetkezetnek a 2013-as mutatói szerint nincs vagyona” – fogalmazott.

Pápay Zoltán pénzügyi osztályvezető elismerte, hogy a zárszámadás indoklásában a parkolási szövetkezetet illetően nem felelt meg teljesen a valóságnak az, amit leírt, ugyanakkor emlékeztetett a Hodosy által felvázolt jogi szakvéleményre.

Parázs vita

A parkolási szövetkezet tartozására hívta fel a figyelmet Ravasz Marián (Híd) képviselő is. Emlékeztetett emellett arra is, hogy a város annak ellenére megrendelte tőle és kifizette számára az éves parkolókártyákat, hogy tudni lehetett, csak negyedévig üzemelteti a parkolási rendszert. Hangsúlyozta, hogy tisztázatlan a 2013 utolsó negyedévére vonatkozó, valamint a a magáncég és a város közti szerződés Hájos Zoltán által, saját hatáskörében végrehajtott meghosszabbítása kapcsán további egy hónapnyi bérleti díj kifizetése is.

Hájos szerint a szerződés egy hónapos meghosszabbítását az akkor kialakult helyzet eredményezte. A Municipalnak ugyanis akkor nem volt jogosultsága parkolódíjat szedni. A polgármester szerint azonban a parkolásról szóló városi rendelet Benkóczki Vendel (Híd) akkori képviselő miatt nem készült el időben, mivel ő azt kifogásolta, hogy a megyei utakon (pl. Fő utca, Galántai út) szed parkolódíjat a város. Benkóczki egyébként azt kifogásolta, hogy bármilyen, arra felhatalmazó dokumentummal nem rendelkezett Dunaszerdahely városa.

Ravasz erre úgy reagált, hogy a városháza dolga elsődlegesen az, hogy szolgáltatást nyújtson a lakosoknak és nem az, hogy díjakat szedjen tőlük. Úgy vélekedett, nem történt volna semmi, ha egy hónapig nem szednek be parkolódíjat.

Ravasz figyelmeztetett arra is, hogy a zárszámadás szerint a Dunaszerdahelyi Hírnök kapcsán 8900 euró szerepel kiadási tételként, míg a városi weboldalon összesen 17 ezer euróról szóló számla található. A VMK esetében 1500 eurós dotációt említenek a városi számvitelben, az intézmény zárszámadásában viszont 6500-at. Ravasz végezetül felhívta a figyelmet arra is, hogy a szemételhordással összefüggésben kiírt tavalyi pályázat tartalmazta, hogy a győztesnek kell megfelelő számú kukát biztosítania, ugyanakkor az ASA céggel kötött szerződés ezt már nem tartalmazta, és a város rendelt is tőle 350 kukát.

Két módosító javaslatot is tett: az egyik arról szólt, hogy utalják vissza a zárszámadást a szakbizottságok elé, a másik pedig arról, hogy ha elfogadják, akkor olyan kifogásokkal, miszerint könyvelési hibákat tartalmaz, áttekinthetetlen és visszaellenőrizhetetlen. A testület többsége egyiket sem támogatta, és miután a javaslat egészéről szavaztak, Ravasz Marián és Bachman László váratlanul ajándékot osztott szét a testület MKP-s képviselői között. Az ajándékra az volt írva, hogy Négy majom készlet – ami a nem lát, nem hall, nem beszél üzenetét kiegészítette egy, a szó szoros értelmében vett zöld gombbal, ami pedig a javaslatok egységes jóváhagyására utalt. Az MKP-s képviselők némelyikének nem igazán tetszett ez a gesztus, Horony Ákos felállt és megpróbálta visszatömni a tasakot Ravasz zsebébe, miközben Bugár Györggyel együtt bohócnak nevezték a képviselőt az élőben közvetített nyilvános ülésen.

Az ülés egy későbbi részében Horony Ákos arra kérte Ravasz Mariánt, hogy máskor ne vonja be őt a "művészi performanszaiba". A gesztust nehezményezte Herceg Andrea is.

Mint azonban a monitoron az eredmény is mutatta, a 24 jelenlévő képviselőből mindössze 12-en támogatták a javaslatot, márpedig ekkor 15 MKP-képviselő ült a teremben.

-para-