MŰANYAG-FELDOLGOZÓ: Dunaszerdahelyen hiúsulhat meg az albári projekt!

2015. július 10. - 22:12 | Régió

Bármennyire is örömteli és romantikus volna, nem a lakosok akarata, hanem egy fél éve hatályba lépett törvénymódosítás földelheti el az albári műanyag projektet.

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ: Dunaszerdahelyen hiúsulhat meg az albári projekt!

Bár ez a környezetvédelmi minisztérium által a vágújhelyi székhelyű Detech s.r.o. műanyag-feldolgozó üzemének tervéhez kiadott végleges állásfoglalásból (záverečné stanovisko) még nem derül ki, sőt, éppen ellenkezőleg. A minisztérium összegzett állásfoglalásában a három közül az első variánst ajánlotta megvalósításra, amely tulajdonképpen arról szól, hogy a zárt rendszerben a műanyag hulladékból hőbontással keletkező olajat értékesítené a cég. A másik két variáns ehhez képest azzal számolt, hogy ebből az olajból egy további eljárással gázolajat állítanának elő, vagy pedig egy, az üzembe beiktatott kogenerációs berendezéssel hő- vagy elektromos energiát. Ez utóbbiaktól azonban a kezdeményező Detech s.r.o. hivatalosan is eltekintett. (Az eljárásról bővebben itt írtunk.)

Ajánlgattak ezt-azt

Az egy héttel ezelőtt kiadott állásfoglalás közel 50 oldalon keresztül összegzi az érintett szervek, intézmények, hivatalok és a lakosok állásfoglalásait.

Számos észrevételt tartalmaz az egyes szervektől a tervezethez, amelyeket a Detech társaság vagy elfogadott és beleépített, vagy magyarázatot adott arra, hogy miként fog eljárni a konkrét észrevétel kapcsán. Ezek leginkább a beszállított nyersanyag átvételére, osztályozására, tisztítására, feldolgozására, az abból kiselejtezett, felhasználhatatlan anyagok, illetve a végtermék elszállítására, továbbá szivárgások ellenőrzésére, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének vizsgálatára, az üzemnek a csatornától való, legalább 50 méterre történő elhelyezésére vonatkoztak.

A Járási Hivatal környezetvédelmi főosztálya azt is kérte a cégtől, hogy jelöljék meg vonzáskörzetüket, ahonnét a feldolgozandó nyersanyagokat, tehát a polietilént és polipropilént beszerzik majd, a cég azonban azzal érvelt, hogy ez jelen fázisban még nem lehetséges, mert erről még nincsenek érvényes szerződéseik.

Paraméter-felvétel

Napkollektorpark az út másik oldalán

A törvény nevében

A környezetvédelmi főosztály a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) beleegyezésétől tette függővé az üzem elhelyezésének engedélyezését. Az SVP, amelynek pozsonyi kirendeltsége a műanyag-feldolgozó tervezett helyszíne mellett húzódó Bős-Nyárasd csatorna kezelője, viszont már februárban is figyelmeztetett arra, amire a Járási Hivatal környezetvédelmi főosztálya, mégpedig hogy a vízügyi törvény január közepén hatályba lépett módosítása gátolhatja a projekt megvalósítását. A januári törvénymódosítás előtt a jogszabály még tartalmazott olyan kitételt, hogy védett vízgazdálkodási övezetben, mint amilyen a Csallóköz is, csak olyan új, káros anyagokat termelő, vagy azokat a termeléssorán felhasználó ipari üzemek létesítése engedélyezhető, amelyekben a vízvédelmi szempontból legfejlettebb technológiát (BAT – Best Available Technique) alkalmazzák. A január 15-én hatályba lépett módosítás azonban már nem tartalmazza ezt a kitételt, tehát ilyen üzem egyszerűen nem létesíthető.

A Detech azonban a környezetvédelmiek ezen észrevételére úgy reagált, hogy a törvény módosítása csak a január 15. után benyújtott beadványokra vonatkozik, esetükben az eljárást azonban már azelőtt kezdték el.

A minisztériumi összegzett állásfoglalás tartalmazza a kassai Andrea Kiernoszová hivatalos szakvéleményét is. Ő azt a bizonyos első variánst azért is ajánlja, mert „környezetbarát és gazdasági szempontból is hatékony kezelése a műanyaghulladéknak, javítja a műanyag hulladék szeparálásának, újrahasznosításának mértékét, a természeti erőforrásokkal spórol, minimalizálja a környezeti kockázatokat a hulladékkal való szakszerűtlen bánásmód esetén. Emlékeztet, hogy az üzemet a legközelebbi lakóépülettől legalább 450 méterre helyeznék el, és így az üzem semmilyen vizsgált faktor szempontjából nem lehet zavaró, sem káros az egészségre. Javasolja viszont a lakosokkal való kommunikációt, mégpedig abból kifolyólag, hogy bizonyos „negatív kampányok miatt a műanyag-feldolgozást káros, rákkeltő anyagok keletkezésével kapcsolják össze”. Figyelmeztet egyúttal annak előnyére, hogy 11 új munkahely létesülne a faluban, és a szakvélemény szerint a napi 4-8 teherautóval terhelt forgalom elenyésző a jelenlegi állapothoz képest.

Paraméter-felvétel

A minisztérium végül összegzésében megjegyzi, hogy némely állásfoglalásban ugyan nem jelzik az azt kiadó szervek, hogy ajánlanák, de nem is zárják ki a megvalósítását szigorú törvényi és technológiai feltételek betartása mellett. Közlik egyúttal, hogy tudomásul vették a lakossági petíciót, ugyanakkor szerintük a lakosok félelmei abból adódnak, hogy úgy hiszik, „égetésről” van szó, miközben az eljárás egyszerűen más.

A minisztérium végül mindent összegezve az első variánst ajánlotta megvalósításra, ahogy már fent is említettük.

EZ MIND SZÉP ÉS JÓ, DE ADÓDIK A KÉRDÉS, HOGY AKKOR MOST MI VAN?

Érdeklődtünk Bereczk Oszkár albári polgármesternél is, aki viszont nem kívánta kommentálni a cselekmény jelenlegi állását. Annyit mondott, hogy megtették, amit a törvény megkövetel, kifüggesztették a falu faliújságára, és várják a hozzászólásokat, amelyeket később beépítenek a végleges állásfoglalás véleményezésébe. Nem a falu, hanem a minisztérium. „Még nem a falu dönt, hanem a minisztériumnál van a labda. A községnek jelenleg nem kompetenciája belépni az eljárásba” – mondta.

Való igaz, a jelenlegi eljárás ugyanis még mindig csak a kezdet (lenne). Ezért a Járási Hivatal elöljárójához fordultunk, hogy mi a helyzet ezzel a bizonyos vízügyi törvénnyel, valóban nem vonatkozna a Detech projektjére? Richard Kmeť kérdésünkre megerősítette, hogy ugyan a minisztériumi eljárás még a törvény hatályba lépése előtt vette kezdetét, de a területrendezési eljárás (územné konanie) még csak most jön. Kifejtette, hogy a területi végzés (územné rozhodnutie) kiadása a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik, és a hatályos törvénykezés szerint ezt már nem adhatják ki. Tehát a projekt ezen a ponton süllyedhet el...

Kérdés, hogy mindehhez hogyan viszonyul a beterjesztő Detech társaság. Reakciót kértünk tőlük a minisztériumi állásfoglalásra, de azt az elmúlt két napban nem kaptuk meg.

-para-