Végső nyugalomra helyezték Öllős Géza professzort

Január 8-án, életének 86. évében elhunyt Öllős Géza professzor emeritus, a műszaki tudományok doktora, a magyar víziközműves szakirodalom legnagyobb egyénisége.

Végső nyugalomra helyezték Öllős Géza professzort

Hamvait január 30-án, csütörtökön 11.00 órakor helyezték örök nyugalomra Budapesten, a kelenföldi Szent Gellért plébániatemplomban, református gyászszertartás szerint.

Öllős Géza 1928. február 2-án született a csallóközi Apácaszakállason. 1947 és 1951 között elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemet, vízépítő mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tudomány kandidátusa (1961), később doktora (1978) lett. Tizenkét éven át az MTA tudományos kutatójaként a BME I. Vízépítési Tanszékén dolgozott, s ezalatt számos kutatási témával foglalkozott. A Budapesti Műszaki Egyetem Vízellátás-Csatornázási Tanszékének alapítója volt (1963), harminc éven át a tanszék vezetőjeként működött. 1996-tól nyugalmazott egyetemi tanár, 1997-től a BME professzor emeritusa.

Kutatói pályafutása alatt a felszín alatti vizek, a szűrőkutak, a vákuum kutak, a karsztvizek hidraulikájával, valamint víz- és szennyvíztisztítással foglalkozott. Huszonkét egyetemi jegyzete a graduális és posztgraduális oktatás megalapozását és fejlesztését szolgálta. Könyvei a szakterület ismereteinek elméleti és gyakorlati továbbfejlesztését segítették elő, és egyben az oktatási intézményekben folyó munkát is támogatták. A hazai és külföldi tanulmányainak száma 250 feletti (ebből harminc külföldön jelent meg). Mintegy 250 előadást tartott hazai és külföldi fórumokon. Huszonöt előadása külföldön hangzott el, amelyekkel a vízellátás-csatornázás tudományos ismereteinek terjesztését segítette elő.

A Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságának tagja, hosszú ideig a vízellátás-csatornázási szakbizottság elnöke. A Magyar Hidrológiai Társaságban előbb titkári teendőket látott el, majd 1959 és 1986 között a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője volt, 1987 óta a szerkesztőbi-zottság elnöke. A Magyar Hidrológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a Magyar Higiénikusok Társasága tiszteletbeli tagja. Az Amerikai Vízmű Szövetség (AWWA RF) szemináriumi munkabizottságának tagja.

Jelentősebb kitüntetései: Vásárhelyi Pál-emléklap (1958), Wein János-emléklap (1962), Schafarzik Ferenc-emlékérem (1971), Bogdánfy Ödön-emlékérem (1979), Eötvös Lóránd-díj (1992), Szent-Györgyi Albert-díj (1994), Kvassay Jenő-díj (1995), Gábor Dénes-díj (1996), Reitter Ferenc-díj (2003).

Öllős Géza professzort 2005-ben szülőfaluja, Ekecs-Apácaszakállas Önkormányzata a község díszpolgárává avatta.

Búcsúztatásán Polák László polgármester és a csallóközi település küldöttsége is lerótta kegyeletét.

(l)