Sólymos László a geológusok munkáját méltatta

2017. szeptember 8. - 15:30 | Belföld

Szeptember második hete Selmecbányán a bányászok, kohászok, geológusok és kőolaj-feldolgozók ünneplésével telik, és a Szalamander-felvonulással csúcsosodik ki.

Ebből az alkalomból Sólymos László környezetvédelmi miniszter kiemelte a tárca hatáskörébe tartozó geológia jelentőségét, majd elismerő okleveleket adott át az e területen kiemelkedő eredményeket felmutató szakembereknek.

„Csak a folyamatos tanulás és kutatás visz minket előre, és ez alól a geológia sem kivétel. A földtani folyamatok, kőzetek és ásványok kutatása, de maga a mérnöki és geológiai felmérés is felelős megközelítést igényel, amelyért köszönettel tartozom a geológusoknak"

- mondta Sólymos László.

Az elmúlt öt évben a tárca 140 környezeti terhelés helyszínén végzett geológiai feltárásokat. Eddig 19 erősen szennyezet telephelyet számoltak fel. Ezek közül kettőt például Komáromban – a madzagosi szeméttelepet és a szovjet hadsereg által hátrahagyott szennyezett területet. „Európai Uniós forrásokból további környezetterhek felszámolását illetve lezárt és elhagyott, bányászatihulladék-lerakók helyreállítását tervezzük“ – tette hozzá a tárcavezető.

Szlovákia ásványgazdagságának feltérképezése is a környezetvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozik. Jelenleg 574 lelőhelyet tartanak számon, melyek az alkotmány értelmében az állam tulajdonát képezik. Ez is azt bizonyítja, hogy az ország elegendő nyersanyag potenciállal rendelkezik, amely jelentős mértékben hozzájárulhat az egyes régiók közötti gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez. „Ezt a lehetőséget azonban ki kell aknázni a környezet és az emberek egészségének védelmét maximálisan figyelembe véve“ – hangsúlyozta Sólymos László miniszter.

A bányászok, kohászok, geológusok és olajmunkások napjának országos ünnepségét a Szlovák Bányászati Kamara a környezetvédelmi és gazdasági tárcákkal valamint a szakmai szervezettel közösen készítették elő.

Selmecbánya 1993 óta rendszeresen megrendezi az eseménysorozatot, melynek része az ún. Szalamander-felvonulás a bányászok, az önkormányzatok és az állam képviselőinek részvételével. A menet megnevezése a foltos szalamandra kígyózó mozgásából született. A monda szerint a várost jelképező gyíkok vezették el egykor a pásztort az arany- és ezüstbányákhoz.

A díjazottak listája:

Díszoklevél:

RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma)
RNDr. Kamil Vrana, PhD. (HYDEKO-KV)
doc. RNDr. Igor Modlitba, PhD. (nyugdíjas, előtte Comenius Egyetem Természettudományi Kar, Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet, Szlovák Földtani Hivatal)
RNDr. Dušan Wunder, CSc. (Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet)
RNDr. Silvester Pramuka (Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet, iglói regionális központ)
doc. Ing. Marián Košuth, PhD. (Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet, kassai regionális központ)
Ing. Richard Kaňa (nyugdíjas, előtte Szlovák Bányászati Társaság Hodrushámor)
RNDr. Vladimír Hrubý (BHF Environmental Bratislava)

Köszönőlevél:

Mgr. Pavol Šesták (Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet, iglói regionális központ)
RNDr. Klára Kohútová (Dionýz Štúr Állami Földtani Intézet)

(para)