Sorozzák az 1897-ben született népfelkelőket

2021. május 2. - 18:22 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXLI.

Sorozzák az 1897-ben született népfelkelőket
Fotó: villagutta.sk

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXII. rész)

A Budapesti Közlöny 1915. június 2-ai számának jelentése szerint az 1897-ben született népfelkelők összeírása június 10-éig tart. A sorozás június 18–július 3-a között történik. A szemlebizottság tagjai között – a katonai megbízottakon kívül – ott lesz a város polgármestere (vagy helyettese), továbbá egy civil tiszti orvos és a katonai ügyosztály vezetője. Megyei szinten pedig az alispán (vagy helyettese), a járási orvos és a járás főszolgabírája.

*

1915. június 8-án ülésezett a hadirokkantak ügyével foglalkozó bizottság alsó-csallóközi tagozata. Elnökölt Dávidházy János nemesócsai főszolgabíró. Rajta kívül a komáromi vármegyeház kistermében jelen voltak továbbá Császár Kilián füssi jószágkormányzó, Palkovich Viktor gútai esperes, Boschán Samu keszegfalui földbirtokos, dr. Regrün Ede nemesócsai körorvos és dr. Baranyay József szerkesztő.

Dávidházy János jelentette, hogy az egyes községek már összeírták a rokkantakat, listát azonban nem ismertetett. „A szám még nagyon is növekedni fog.” A tisztségviselő továbbá közölte: „a miniszter megengedte, hogy esetenkint a rokkantak családjai számára a hadisegély ezután is kiutalható, amíg a rokkantak ügye végleg elintéztetik”.

A járásban a tanácskozás időpontjáig bezárólag 25–30 család jelentkezett önként a hadiárvák befogadására.

Palkovich Viktor elmondta: a gútai 12 fős rokkant-bizottság szép munkásságot fejt ki; állandóan folyik a gyűjtés; ifjúsági és mozi-előadásokat tartanak; a hadikölcsön jegyzéséből járó százalékot a rokkantak javára fordítják s a befolyt összegből már rendeltek is egy gútai amputáltnak műlábat.

Az elnök buzdította a bizottsági tagokat a hadibiztosítás eszméjének terjesztésére az Alsó-Csallóközben.

*

Avatott tollú földink, Sikabonyi Antal dr., a Nemzeti Múzeum tisztviselője és menyasszonya, Gortvay Ilonka 1915. május 27-én tartották esküvőjüket Budapesten, a Kálvin téri református templomban. Tanúk voltak Ladik Gusztáv dr. belügyminiszteri tanácsos és sikabonyi Angyal József országgyűlési képviselő, a képviselőház háznagya.

Lelkes Vince