sportoló
2011 március 19.
Száz éves, sportol és magyar

Síel és versenyeken is indul a 100 éves, magyar származású Lou Batori. Az 1910-ben Erdélyben született sportember 90 évvel ezelőtt kötött először sílécet a lábára és azóta is, amikor tud, hódol szenvedélyének. VIDEÓ

2010 január 6.
2008 február 20.
2007 december 21.
Magyarország sportcsillagai: Szávay Ágnes és Talmácsi Gábor

Immár ötvenedik alkalommal választottak sportcsillagokat Magyarországon. A dobogósokat a Sportcsillagok Gálaestjén köszöntötték a Budapest Congress and World Trade Centerben. A győztesek, Szávay Ágnes és Talmácsi Gábor utcahosszal szereztek elsőséget. Egyébként mindketten első alkalommal kerültek az élre.

Riszdorferék ötödször a sportcsillagok trónján

Ünnepi gálaműsor keretében tegnap este a régi Szlovák Nemzeti Színházban hirdették ki a 2007-es esztendő legjobb hazai sportolóit. Ahogy azt már a Paraméteren prognosztizáltuk, a favoritok, azaz egyéniben a víziszlalomozó Michal Martikán, csapatban pedig a komáromi kajaknégyes szerzett elsőséget a sportújságírók szavazatai alapján.

2007 december 19.
Ötödször lehet a befutó a komáromi kajakkvartett

Hivatalosan ugyan csak holnap este hirdetik ki Szlovákiában az Év sportolója-kollektívája ankét eredményeit. Az ankétot szervező Szlovákiai Sportújságírók Szövetsége ugyan már összesítette a leadott voksokat, ám a legjobbak névsorát csak a Szlovák Nemzeti Színházban zajló ünnepi gálán ismerhetjük meg. Az szinte biztosra vehető, hogy a szólisták és a kollektívák mezőnyében „vizes“ sportág képviselői kerülnek a trónra.

2007 szeptember 18.
Focistatragédiák

A fut­ball­pá­lyán vagy köz­vet­le­nül a mérkőzés után el­hunyt pro­fi lab­da­rú­gók fe­ke­te lis­tá­ja egy­re né­pe­sebb. A le­gis­mer­tebb ese­tek kö­zül né­hány. 

Száz évig is élhettek volna?!

Az utób­bi évek­ben nem csak a sport­nyil­vá­nos­sá­got sok­kol­ta szá­mos spor­to­ló, főleg lab­da­rú­gó ha­lá­le­se­te, ame­lyek egye­ne­sen a ver­seny­pá­lyán, vagy a fut­ball­pá­lyán be­kö­vet­ke­zett rosszul­lét után tör­tén­tek – ne­megy­szer az or­vo­si be­a­vat­ko­zás köz­ben. A végső di­ag­nó­zis gya­kor­la­ti­lag az öszszes eset­ben a szí­ve­lég­te­len­ség volt. La­i­kus ésszel gon­dol­va egy fi­a­tal, edzett szer­ve­zet­nek nem okoz­hat prob­lé­mát a ter­he­lés – ezért meg­kér­dez­tük Csa­la La­jos dok­tort, az is­mert kar­di­o­ló­gust, hogy tu­laj­don­kép­pen mit ta­kar a „szí­ve­lég­te­len­ség” ki­fe­je­zés. 

Itt a másodfokú hőségriasztás: szerdán 35 fok teszi próbára a türelmünket

Az ország déli vidékein meg kell küzdeni a Celsiusokkal.

Aktuális
Ma
csütörtök
péntek
POZSONY
23 °C
33 °C / 20 °C
31 °C / 21 °C
26 °C / 17 °C
DUNASZERDAHELY
23 °C
33 °C / 19 °C
32 °C / 21 °C
27 °C / 18 °C
KOMÁROM
24 °C
33 °C / 19 °C
32 °C / 21 °C
27 °C / 17 °C
PÁRKÁNY
23 °C
32 °C / 19 °C
31 °C / 21 °C
26 °C / 15 °C