Szájkarate indult kisebbségügyben a hidas Nagy József és az MKP között

2017. október 17. - 14:37 | Belföld

Témája a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés.

Szájkarate indult kisebbségügyben a hidas Nagy József és az MKP között
Nagy József (Fotó: AP/TASR)

„Szégyen, hogy Szlovákiában egy komoly európai polgári kezdeményezést egy politikai párt lenyúlhat a megyei kampányának a céljaira, az pedig, hogy ebbe a félrevezető kampányba nem kapcsolódunk be, talán természetes” – jelentette ki Nagy a Facebookon.

Leszögezte, hogy a Híd párt támogatja a Minority SafePack-et, amit az Európai Bizottság aláírásgyűjtésének nevezett. „Ez is csak megerősítheti a saját kezdeményezésünket az Európai Parlamentben az Uniós kisebbségi jogminimum elérésére” – húzta alá.

Az MKP sajtóosztálya által küldött reakcióban a párt kiemeli, Nagy József téved, mivel az aláírásokat nem az Európai Bizottság gyűjti, hanem az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) összeurópai civil szervezet tagszervezetei (pl. MKP) és bárki más, aki csatlakozik hozzá.

„Az aláírásgyűjtés minden EU-s tagállamban augusztusban vagy szeptemberben indult el. Szlovákiában eddig az MKP és szlovákiai magyar, ruszin, német, cseh civil szervezetek csatlakoztak az aláírásgyűjtéshez” – fejtik ki.

Az MKP figyelmeztet arra, hogy a Híd eddig semmi jelét nem adta annak, hogy támogatná a Minority SafePack-et. Hozzáteszik, e passzivitás ellen máig nem fogalmaztak meg bírálatot, de megengedhetetlennek tartják, hogy „a Most-Híd a minisztere által részt vesz e létfontosságú kezdeményezés bírósági úton való ellehetetlenítésében”.

Nagy József leszögezte, támogatja a Minority SafePack-et, de elutasítja a kezdeményezés politikai kisajátítását és céljainak félremagyarázását. „A Híd nem csak kampányol a kisebbségi jogok javításával, hanem hatékony reálpolitikát folytat EU-s és hazai szinten egyaránt: régiófejlesztés, R7 déli gyorsforgalmi út, kisiskolák megmentése, vasúti táblák, kétnyelvűségi küszöb csökkentése 15%-ra, kulturális alap, stb.” – folytatta.

„Úgy tűnik, hogy Nagy József saját pártja eddigi passzív, sőt ellenséges megnyilvánulásait úgy próbálja meg elfedni, hogy csupán szavakban megnyilvánuló és kissé megkésett támogatását fejezi ki, illetve az MKP eddigi erőfeszítéseit pocskondiázza” – vélekedik minderről az MKP.

Nagy közölte, Szlovákia csatlakozását Románia peréhez az Európai Bizottsággal szemben az aláírásgyűjtés miatt egy túlbuzgó külügyi hivatalnok meggondolatlan, hibás kezdeményezésének tartja.

Az MKP ezzel szemben követeli a Hídtól, hogy Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter vonja vissza a Minority SafePack elleni bírósági beadványát, egyúttal hogy a Híd is kezdjen aláírásgyűjtésbe, hogy a kezdeményezés sikeres legyen.

„Minél konkrétabbak a célok a kisebbségi jogvédelem területén, annál érthetőbb az emberek számára és annál inkább végrehajthatók és számonkérhetők az állami szervektől. A megegyezés szerint 2018 tavaszán egy saját kezdeményezésű külön jelentést készíthetek az Európai Parlamentben, amelyben már a leendő Európai jogminimum részletes tartalmát fogjuk beterjeszteni az Európai bizottságnak. Célom, hogy már 2019-ben beinduljon a jogalkotás” – fogalmazott nagy József.

A Minority SafePack kiválogatja, hogy mik azok a létező Európai Uniós jogalapok, amelyek alapján az Unió kisebbségvédelmi kötelező érvényű törvényeket hozhat. Ez idáig az EU-ban ezekre a jogokra inkább tagállami hatáskörökként tekintettek, de mivel sem az Európa Tanács állásfoglalásai, sem a nemzetközi egyezmények és charták nem kötelező jellegűek a tagállamok számára, a Híd szükségesnek tartja, hogy a kisebbségi jogminimum Uniós szintről legyen bebiztosítva minden tagország kisebbségei javára.

Nagy József szavai szerint tavaly megtört a jég, és a Híd EP-képviseletének köszönhetően az Európai Parlament hozott egy történelmi határozatot, az ő EU-s alapjogi jelentésében külön fejezetet kaptak a kisebbségi jogok és az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot egy kötelező uniós jogminimum beterjesztésére.

(híd/mkp/para)