Szerelmi dráma Nagymegyeren

2021. július 28. - 21:10 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Szerelmi dráma Nagymegyeren
(Archív felvétel)

(CLXVIII. rész)

A 20 éves Rozsnyovszky Ferenc tiszti szolgája volt Glatz Viktor őrnagynak Nagymegyeren. A fiú hamarosan megismerkedett a helyi Gerhardt Jánosné 28 éves leányával, Máriával. A fiatalok szerelemre gyúltak egymás iránt. De amint később kiderült, jövő boldogságukat nem látták biztosítottnak, elhatározták hát, hogy együtt halnak.

1915 szeptemberét írta a naptár, s egy napon Glatz Viktor meglepődve vette észre, hogy beosztottja eltűnt s vele együtt brovning revolvere is. Az illetékes szervek azonnal elrendelték a körözést. A feszültséget fokozta, hogy a legénnyel egyidőben nyoma veszett Gerhardt Máriának is. A lány eltávozása hozzátartozóit ugyan nem töltötte el aggodalommal, mert egyébként szándéka volt szakácsnak elszegődnie, sőt a nagymegyeri fogolykórházban kilátásba helyezték felvételét. Azt hitték tehát, hogy tényleg felvette a munkát.

Történt azonban, hogy az eltűnés idejétől számított három hét múlva a nagymegyeri erdőben megtalálták mindkettőjük holttestét. Közös elhatározással öngyilkosságot követtek el. A férfi az őrnagytól elhozott revolverrel előbb a lányt, aztán önmagát ölte meg. Az öngyilkosok hullája – a helyi sajtó értesülései szerint – akkor már erősen oszlásnak indult, és „sok jel mutatott arra, hogy kóbor kutyák, macskák, vércsék, sasok, hollók lakmároztak rajtuk”.

1915. október 10-én, vasárnap temették el őket nagy részvéttel a római katolikus sírkertbe egyházi szertartás nélkül. A fiút katonai pompával. Ravatalára a legénység koszorút helyezett.

*

A Vöröskereszt városi egylete – saját erejéből – két kórházat tart fenn Komáromban. A két intézményben összesen másfélszáz betegről gondoskodik a személyzet. Az igazgatóság arra kéri a lakosságot, adózzanak a kórházak konyhájára – főleg őszi terményeket, élelmiszert.

*

A Komáromi Leányegyesület választmányi ülést tartott 1915. október 10-én, vasárnap. A testület elhatározta, hogy „az egyesületnek összes rendes tagjait név szerint felkéri kötött meleg holmik készítésére és az induló melegruha-készítő hadsegélyző akcióba való részvételre”.

Lelkes Vince