Szeszfőző szövetkezet Püspökin

2020. március 26. - 18:40 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LXXIX.

Szeszfőző szövetkezet Püspökin
Tejedi család a századfordulón

„Dr. Draskovich Rezső (gróf) püspöki nagybirtokos gazdaságának magán szeszfőzdéjét – a földreform következtében és a nagyobb rentabilitás érdekében – szövetkezeti alapon átszervezte” – indítja tudósítását a Gazdasági Szemle 1929. január 15-én. A csallóközi település földmíves szeszfőző szövetkezete 1928. december 20-án tartotta alakuló közgyűlését, mely kimondta, hogy „a szövetkezetbe lépett és a jövőben belépő püspöki és szunyogdi földmívesek bérbe veszik a szeszfőzdét és szövetkezeti alapon fogják annak üzemét folytatni és kiszélesbíteni”. A sajtóhír ránk hagyta a gazdasági egység vezérkarának névsorát is. Az igazgatóság elnökéül megválasztották dr. Draskovich Rezsőt, alelnökül Régely Józsefet és Križík János mérnököt, a felügyelőbizottság elnökéül Régely Jánost (igazgatótanító), alelnöknek Kucsera Ferencet. Az igazgatóság további tagjai lettek: Benyó István, Reicher István, Fodor Mihály és id. Csóka István; a felügyelőbizottságé: Blau Adolf (bérlő), ifj. Csóka István, Lamos Mór és Régely Károly. A küldöttek a szeszfőző szövetkezet legfőbb céljait a következőképpen tűzték ki: „a tagok burgonyatermesztésének fejlesztése, a termés előnyös értékesítése, a melléktermények (moslék) felhasználása az állatok takarmányozására”. Az üzletrészek értéke egyenként 200 Kčs-t tett ki, a beiratási díj üzletrészenként 10 Kčs volt; a tagokat minden magyar hold után legalább 1 üzletrész jegyzésére kötelezték; a beszállítandó nyerstermény (burgonya) mennyiségét az igazgatóság állapította meg.

Az alakuló közgyűlésen egyébként 124 üzletrészt képviseltek a tagok összesen 24 800 Kčs értékben. Elnökölt dr. Draskovich Rezső, a jegyzőkönyvet Jančovič Rudolf (körjegyző) vezette, Régely József és Fodor Mihály hitelesítették azt, a szövetkezeti burgonya-ipar szövetségét Gregora J. mérnök, a Központi Szövetkezetet Rédler István szerkesztő képviselte.

Új hitelszövetkezet alakult Szakáloson. Igazgatóságának tagjai a következő személyek lettek: Zachár Ádám római katolikus esperes (elnök), Kovács Imre (alelnök), Egegi Kálmán, Pomozi Lajos és Kócsa Sándor igazgatók. Felügyelőbizottság: Liktor Péter (elnök), Menyhár János (alelnök), ifj. Marsal Ádám, Gyürki István, Kovács Ignác. Könyvelő: Šulva Lajos körjegyző.

További szövetkezeti hírek az 1929. esztendőből. Az izsai fogyasztási szövetkezet a takarékosság elmozdítására 10 darab egyenként 10 Kčs értékben kezdőbetétet ajándékozott a helybeli iskolásgyermekek részére. A pozsonypüspöki fogyasztási szövetkezet 150 Kčs-t adományozott a helybeli óvodának. A padányi fogyasztási szövetkezet alapszabályainak kellő módosítása után 1929. február 8-án megkapta az iparjogot. A bacsfai fogyasztási szövetkezet 100 Kčs-t adományozott a helybeli ifjúság templomi zászlójára.

A következő helységekben és időpontokban tartottak még rendes közgyűléseket a szövetkezetek 1929 első felében – fogyasztási szövetkezetek: április 21-én Somorján, április 28-án Feketenyéken, Pozsonyeperjesen;  – hitelszövetkezetek: május 5-én Zsigárdon, Taksonyon, Pereden, Farkasdon, május 9-én Nyéken, május 12-én Vágán, Nagymegyeren, Ekecsen.

Lelkes Vince