Szigorítják a víz védelmét, változnak a szennyvízkezelés szabályai

2017. november 29. - 12:17 | Belföld

A környezetvédelmi tárca szigorítja az ország egyik legértékesebb természeti erőforrásának, a víznek a védelmét.

A jogszabályi változások a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség illetve a járási hivatalok tapasztalataiból indulnak ki. Szigorodik a vízkészletek védelme, módosulnak a szennyvízkezelés szabályai és változik a vízi építmények elbírálása is. A vízügyi törvény módosító javaslatát szerdán 91 képviselő a 2. olvasatba utalta.

„A víz és a vízkészletek megóvása jó példa arra, amit gyakran ismétlek, hogy a környezet- és az emberi egészség védelme ugyanazt jelenti "- mondta Sólymos László környezetvédelmi miniszter.

Épp a vízkészletek védelme válik hatékonyabbá a módosítás jóváhagyásával. A változások a belső égésű motorral hajtott vízi járműveket érintik. Ezeknek nemcsak behajtani lesz tilos az I-es és II-es szintű, vagyis a legszigorúbban védett vízvédelmi övezetekbe, hanem kikötni és horgonyozni is. A III-as szintű védelmi övezetekből kitiltják a kétütemű motorral hajtott járműveket is, mint amilyen például a jet-ski. A tilalmat az olajszennyezés kockázata indokolja.

Szükség van az emésztőgödrök szigorúbb ellenőrzésére is

Az emésztőgödörrel rendelkező ingatlanok tulajdonosai kötelesek szennyvíztisztító telepre szállítani a szennyvizet. A vízvédelmi törvény tiltja az emésztőgödör tartalmának felszíni és felszín alatti vizekbe történő kiengedését, ami jelentős kockázatot jelent a környezetre, a vízkészletekre és a lakosság egészségére is. A módosítás értelmében az ingatlantulajdonosoknak az önkormányzat vagy az illetékes körzeti hivatal kérésére igazolást kell bemutatniuk arról, hogy a szennyvizet szabályosan ártalmatlanították.

Külön figyelmet fordít a módosítás azokra az esetekre, amikor a lakók annak ellenére emésztőgödröt használnak, hogy a csatornahálózat is kiépült. Ilyen estben három éven belül kötelesek lesznek csatlakozni a hálózatra, amennyiben ez műszakilag megoldható és nem jár indokolatlanul magas költségekkel. A csatornahálózatra való csatlakozás lerombolja azt a mítoszt is, hogy a környezetbarát megközelítés mindig többletköltséget jelent. Ha a tulajdonos teljesíti az emésztőgödör üzemeltetésével járó kötelességeit, a csatlakozással akár kétharmadával is csökkenhetnek a kiadásai.

Módosul az olyan vízi építmények elbírálása is, mint az erőművek, kikötők, hidak és árvízvédelmi létesítmények. Ezek ugyanis a felszíni- és talajvizek állapotának romlását okozhatják. Az egész folyamat a közigazgatási eljárás keretében zajlik majd. A gyakorlatban ez egyértelműbb elbírálási szabályokat jelent. A környezeti hatások vizsgálata mellett az egész eljárás a Vízgazdálkodási Kutatóintézet és a nyilvánosság részvételével zajlik majd.


(para)