Szlovákiai Magyar Írók Társasága: Díjeső és tisztújítás

2018. november 26. - 08:30 | Kultúra

Párkányban szervezte meg a Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) a XIII. Őszi Írófesztivált, melynek keretén belül pénteken Hizsnyai Zoltán, Barak László, Szalay Zoltán és Aich Péter a párkányi gimnáziumban, Juhász Katalin és Z. Németh István a helyi alapiskolában, Csóka Ferenc és Nagy Erika a kéméndi alapiskolában, Szászi Zoltán pedig a köbölkúti alapiskolában beszélgettek a tanulókkal.

Szlovákiai Magyar Írók Társasága: Díjeső és tisztújítás
Liszka József és Hodossy Gyula

Az SZMÍT asztaliteniszezői a szokáshoz híven a gimnáziumban mérkőztek meg egymással és az iskola pár diákjával. Kora este ünnepélyes keretek között a Hotel Thermál konferenciatermében került átadásra a Forbáth-, a Turczel –, valamint az Arany Opus Díj.

A 2017-ben a Kalligram által kiadott Én nem menni lakni külföld című kötetéért Forbáth-díjat vehetett át az ünnepségen Barak László, aki júniusban a Szlovákiai Irodalmi Alap legjobb magyar nyelvű alkotásnak járó Madách-díját is átvehette. A díjnyertes könyvet és a díjazottat Vida Gergely, az SZMÍT választmányának tagja méltatta.

Az SZMÍT választmánya, a Tudományos és Ismeretterjesztő Irodalom Szekció vezetőségének javaslatára, munkájának elismeréseként Liszka József néprajzkutatót tüntette ki ebben az évben a Turczel Lajos-díjjal. Munkásságát Baka L. Patrik méltatta. Kiemelte, hogy Liszka „munkásságának fókuszában a folklorisztika elméleti problémái, tudománytörténete, az interetnikus és interkulturális kapcsolatok elemzése, a népi vallásosság és a szövegfolklór állnak.”

Az SZMÍT Arany Opus Díj címmel, idén 13. alkalommal írt ki pályázatot szlovákiai magyar szerzők számára. A díj szabályzata értelmében a bírálóbizottság tagjai, Tőzsér Árpád, Grendel Lajos és Csanda Gábor külön értékelték a líra és a próza kategóriát. A 23 pályázó közül 10 pályázott verssel, 13 prózával. A próza kategóriájában a zsűritagok szavazatainak összevetése után a Pozsonyi metró jeligés, Fehér köd című, Tőzsér szerint „jól formált, esztétikailag kiérlelt novella” mellett döntöttek, a vers kategóriában pedig a „legkevesebb jelentésbeli és formai ellentmondást tartalmazó munkát”, az Angelica salutatio jeligéjű, Reneszánsz hármas című, terjedelmes verskompozíciót szavazták az első helyre.

Ennek értelmében Z. Németh István a próza kategóriában, Szászi Zoltán pedig a líra kategóriában vehette át a pénzjutalom mellett az oklevelet, valamint Mayer Éva grafikusművész egy-egy képzőművészeti alkotását. Zenei betétről az esztergomi Szegő Csaba jazz zenész gondoskodott, a díjnyertes alkotásokat pedig Ollé Erik színművész olvasta fel a jó hangulatban telt ünnepségen.

Szombaton került sor a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tisztújító közgyűlésére. Mivel a tagság egyharmada volt jelen, rendkívüli közgyűlésen választottak új elnököt és vezetőséget. A 34 jelenlevő közül 26-an erősítették meg posztján Hodossy Gyulát, az eddigi elnököt. A választmány tagjai lettek: Juhász Katalin 25, Baka Patrik 24, H. Nagy Péter 24, Z. Németh István 24, Hizsnyai Zoltán 22, Szalay Zoltán 21, Szászi Zoltán pedig 19 szavazattal. Az etikai bizottságba Hajtman Béla, Csicsay Alajos és Oros László kerültek, ők mindannyian 32 szavazatot kaptak. Az ellenőrző bizottság tagjai Horváth Géza 33 szavazattal, Bolemant László 34 szavazattal és Tóth László szintén 34 szavazattal lesznek az elkövetkező három évben.

Nagy Erika