A szlovenszkói szövetkezetek közgyűlése 1929-ben

2020. május 17. - 20:02 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok C.

A szlovenszkói szövetkezetek közgyűlése 1929-ben
Archív felvétel

Kongresszusra gyűltek össze a szlovenszkói szövetkezetek képviselői 1929. június havának utolsó napjaiban Pozsonyban. A küldöttek eszmecserét folytattak a fogyasztási és hitelszövetkezetek időszerű ügyeiről, és megemlékeztek „a szlovenszkói szövetkezés 10 éves történetéről”. Houdek Fedor, a Központi Szövetkezet elnöke beszámolójában elmondta: az 1928. év végén a Központi Szövetkezet kötelékébe 1772 különféle szövetkezet tartozott, köztük 866 fogyasztási, 363 hitelszövetkezet, 1291 szlovák, 442 magyar és 39 német szövetkezet. „A szövetkezetek száma az államfordulat óta cca 100 százalékkal emelkedett. A hitelszövetkezetek jelenlegi betétállománya meghaladja a 200.000.000,- Kč-t, az általuk folyósított kölcsönöké a 170.000.000,- Kč-t. Ellenőrzési szempontból a körzeti földművelési pénztárak is a Központi Szövetkezethez tartoztak s ezek kb. 220.000.000,- Kč összegű kölcsönt nyújtottak. A fogyasztási szövetkezeteknek 1927. év végén cca 136.000 tagjuk volt, eladtak árut cca 235.000.000,- Kč-ért, nyeresfeleslegük cca 22.000.000 volt. A K. Sz. 1928. évi kimutatott tiszta nyeresége 131.385,98 Kč, melyből a közgyűlés határozata értelmében 4 százalékos kamatot fizet a K. Sz. az üzletrészek után.”

A vezető testület összetétele a forrás szerint a következő volt: A K. Sz. első igazgatósági elnöke dr. Medvecký Lajos, nemzetgyűlési képviselő volt; jelenlegi elnöke Houdek Fedor, volt miniszter; I. alelnöke: Hrdlička Lajos professzor; II. alelnöke: Šrobár József kanonok; a felügyelőbizottság elnöke: Bodnár Gyula evangélikus lelkész. Magyar tagjai: Vajda Károly nyugalmazott polgári iskolaigazgató (Nagyida), Régely János igazgató tanító (Püspöki), Patay Gyula református lelkész (Farnad) és Hlavatý Sándor földmíves (Sellye). Főigazgató Zík Ferenc. Új tagul beválasztották az igazgatóságba Derda Hubertet (Michalovce), a felügyelőbizottságba pedig dr. Wiedermann Károlyt (Naszvad).

A magyar szövetkezetek részéről a közgyűlést megelőző vitaestélyen szót kértek: Czistler (Egyházkarcsa), Kauzál (Ekecs) és Kiss Sándor (szintén Ekecs). (Előbbi két csallóközi küldött keresztnevét forrásunkban, a Gazdasági Szemle 1929/13. számában nem tüntette föl a tudósító.) A rendes közgyűlésen a magyar szövetkezetek részéről felszólaltak: dr. Kuthy Géza (Galánta), Várady Béla (Nemeskosút) és Nagy Ferenc (Galánta).

„A felszólalások tárgyát képezték: a hitelszövetkezetek egymás körzetében való működése, tejszövetkezetek alakítása, a központi és bankkölcsönök, parcellázási kölcsönök, O. K. H.-el való elszámolás, tagkizárás, üzletrész-vásárlás, fölmívesek és szövetkezők szakképzése, szövetkezeti érdemek elismerése és jutalmazása, kamatláb leszállítása, a szövetkezetek fejlődése, földosztás, hivatalos titoktartás, kölcsönök folyósítása tagok részére, újabb szövetkezetek alapítása, fogyasztási és egyéb szövetkezetek fontossága, szövetkezeti értékesités, egyes hivatalok és hivatalnokok magatartása a szövetkezetekkel szemben, üzletvezetők kiképzése és nevelése, morva tejszövetkezetek stb.”

Lelkes Vince