A tanítók egy része hadbavonult

2021. június 9. - 18:46 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCLXVIII.

A tanítók egy része hadbavonult
(Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXXXIX. rész)

A háború vihara a népoktatási intézmények folytonos működését is megbénította. Az iskolaépületek előbb kaszárnyaként, majd kórházként szolgálták a (hát)országot. A tanítók egy része hadbavonult. Az iskolakapuk sok gyermek előtt bezáródtak. A tantestületek, ill. a tanügyi hatóságok igyekezetének köszönhetően az 1914/15-ös tanév – igaz, a korábbi feltételekhez mérten szűkebb keretek között – mégis hivatalosan zárult le. Komáromban ugyanis sikerült tantermeket szerezni – a községi népiskola saját épületének egy részét újra használhatta oktatási célokra, a római katolikus egyházi iskolák meg beköltöztek a bencés székházba. A hatóságok a fiúk és a leányok felváltott tanításával, napok szerinti külön beosztásával oldották meg a kérdést. A hadbavonult tanerőt pedig részint osztály-összevonással, részint helyettesítéssel pótolták. A nagy történelmi idők számos akadályt gördítettek az oktatói közösségek elé, és előre nem látott, de megoldandó feladatok sokaságával nehezítették munkájukat. Így ért véget az első háborús tanév a Duna-parti városban.

*

Ő Felsége „a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékménnyel“ adományozta a komáromi Brokes Jenő 10. huszárezredbeli őrnagynak.

*

Felhívás: „Adjunk látcsövet katonáinknak. Jó távcső egész csapatokat megmenthet a veszedelemtől és az ellenség kikémlelésére is a legbiztosabb segítő eszköz. Küldjük el látcsöveinket hős katonáinknak a Hadsegélyző Hivatal címére (Budapest, IV., Váci utca, 38. szám).

*

A Kultúrpalota előtt kijelölt helyen – szövetséges és magyar zászlókkal volt díszítve – vöröskeresztes doboz hívta fel a járókelők figyelmét a következő felirattal: „Adakozzunk a sebesült katonáknak!“

*

A komáromi Apollo mozgószínház a Ferenc József-rakparton 1915. augusztus 12-én csütörtökön és 13-án pénteken – közkívánatra – a Przemyśl visszafoglalása című filmet vetíti.


Lelkes Vince