A Tavaszvárón díszvendég, az országos rendezvényen szónok – Forró Krisztián olcsón kampányol, a Csemadok segíti

2024. február 14. - 17:55 | Belföld

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke független polgári jelöltként indul a márciusi köztársaságielnök-választáson, de a kampányába – tudtán kívül – egy megyei fenntartású szervezet is bekapcsolódott, és bizonyos mértékben kiveszi a részét a fix normatív állami támogatásban részesülő Csemadok is. Forrónak nem nagyon kell terembért fizetnie a személyes kampánya kapcsán, sok Csemadok-rendezvényen automatikus meghívottnak számít. Ez nem biztos, hogy sérti a kampányfinanszírozást szabályozó törvényeket, de állami pénzt nem szabad a kampányban felhasználni. A jelölt továbbra is állítja, elsősorban saját tartalékaiból fedezi kampányköltségeit, a 250 ezer eurót biztosan nem lépi át.

A Tavaszvárón díszvendég, az országos rendezvényen szónok – Forró Krisztián olcsón kampányol, a Csemadok segíti
A támogató aláírások leadása - Forró Krisztián és Bárdos Gyula (Fotó: Paraméter)

Egy olvasónk kifogásolta, hogy Forró Krisztián díszvendég lesz Csehiben (Nyitracsehi/Čechynce – Nyitrai járás) egy olyan rendezvényen, amelyet a Nyitrai Kerületi Művelődési Központ szervez a Csemadokkal közösen.

„Nem összeegyeztethető a köztársaságielnök-jelölt politikai kampánya és a megyei önkormányzat által, közpénzből finanszírozott kulturális rendezvény” – írta az olvasónk.

Ő egy szórólapról értesült, hogy a Tavaszváró című rendezvényen díszvendégként „Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke és köztársaságielnök-jelölt” is részt vesz.

A héten Forró, jövő héten Pellegrini

A szerkesztőségünkbe eljuttatott szórólap fotóján a Csemadok Csehi Alapszervezete, a Csehi Önkormányzat és a Nyitrai Kerületi Művelődési Központ van feltüntetve szervezőként. Kupeček Róbert (független jelölt), a falu polgármestere nem tagadta, hogy meghívták Forró Krisztiánt a rendezvényre, de ebben nem lát komolyabb problémát.

„Nem lesznek billboardok, nem lesz sehol feltüntetve, hogy ő elnökjelölt, ő a barátom, meghívtam és jön” – mondta a Paraméternek Kupeček. Szerinte jövő héten megy Csehibe Peter Pellegrini, a Hlas elnökjelöltje is.

A polgármester szavainak ellentmond, hogy a szerkesztőségünkbe eljuttatott felvétel alapján a szórólapon szerepel, hogy Forró Krisztián elnökjelölt, és az is rajta van, hogy ő a Magyar Szövetség elnöke. Kupeček elküldött egy fotót egy kétnyelvű szórólapról, amelyen valóban nem szerepel Forró neve sem. Miután azonban figyelmeztettük, hogy mi magyar nyelvű szórólapot is láttunk, elismerte, hogy a magyar családokba valóban ilyet küldtek, de továbbra is állította, hogy nincs feltüntetve, hogy Forró köztársaságielnök-jelölt.

A szórólap teljesen magyar változata, Forró Krisztián díszvendégként lesz ott (Fotó: Paraméter)

A kultúrházat Csehiben ingyen adják ki

A polgármester állítja, hogy a meghívással nem Forró kampányát akarják segíteni, csak a falu lakosságát tájékoztatják. Forró nem is járult hozzá a rendezvény költségeihez. „Mintegy 100 euróba fog kerülni a rendezvény, amit a Csemadok fedez, az önkormányzat csak a kultúrházat biztosítja” – mondta Kupeček.

A polgármester szerint a helyi kultúrházat minden szervezet ingyen megkaphatja. „Egy szlovák szervezet ugyanúgy megkapja a rendezvényére, és az is mindegy, hogy kit hív oda – mondta a polgármester. – Az csak a falunak jó, ha »Pozsony« lejön Csehire, mert akkor nem kell »Csehinek« menni Pozsonyba.” A polgármester örülne neki, ha minden köztársaságielnök-jelölt el tudna menni Csehibe.


A kétnyelvű plakáton csak a hagyományőrző csoportok szerepelnek (Fotó: Paraméter)

A megyei szervezet elhatárolódik

A Nyitrai Kerületi Művelődési Központ (KOSN) vezetője, Daniela Gundová nem volt annyira lelkes, amikor megtudta, hogy az ő szervezetük neve is szerepel a rendezvény szórólapján, amelyen Forró Krisztián neve is ott van. Állítja, hogy ők nem szóltak bele a programba, csak módszertani segítséget nyújtottak, ha ezt kérték tőlük.

„Mi nem vagyunk szervezői ennek a rendezvénynek, ezt a falu szervezi, arról pedig nem tudtam, hogy Forrót is meghívták – mondta Gundová. – Mindenképpen beszélek a polgármesterrel, rá fogok erre is kérdezni. Elhatárolódunk a jelölt meghívásától, mi sohasem hívunk a rendezvényeinkre politikusokat, és ezt nem is tartom szerencsésnek.”

Szerinte a kultúrát és a politikát külön kellene kezelni.

Nem törvénysértő, ha Forró Csemadok-rendezvényre megy

Forró jelenléte egy ilyen rendezvényen azonban nem biztos, hogy ellentétes a kampányokra vonatkozó előírásoknak. Eva Chmelová, a belügyminisztérium választásokkal foglalkozó osztályának igazgatója szerint nem lehet teljesen elválasztani egymástól a kampány előtti és alatti időszakot.

„A köztársaságielnök-jelölt ugyanúgy éli tovább az életét, mint korábban. Ha korábban is részt vett Csemadok-rendezvényeken, akkor ezután is részt vehet” – mondta Forró Csemadok-rendezvényeken való szereplései kapcsán Chmelová.

– A kampánytevékenység az, amiért a jelölt általában fizet, amivel népszerűsíti tevékenységét, céljait, amiből egyértelműen kiderül, hogy meg akarja szerezni az adott választott funkciót.”

Forró Csehiben való megjelenését nem tudja értékelni. „A kampányszabályok megsértését nem lehet telefonon elmondott ismertetés alapján megítélni, ezt csak akkor lehet megtenni, ha valaki hivatalos bejelentést tesz, és a minisztérium ezt kivizsgálja” – mondta Chmelová.

A Csemadok benne van Forró kampányában

A Csemadok részvétele a kampányban is kérőjeleket vet fel. A szervezet vállaltan ott áll Forró Krisztián mellett az indulásának bejelentése óta. Az aláírásgyűjtésbe is bekapcsolódott,

Bárdos Gyula elnök és Görföl Jenő, a szervezet országos titkára maga írt levelet a „kollégáiknak”, hogy segítsék az aláírásgyűjtést, és járuljanak hozzá a „választási folyamat sikeréhez”.

Bárdos és Görföl szerint a Csemadokot az is feljogosítja Forró jelöltségének támogatására, hogy az alapszabálya szerint nemcsak közművelődési, hanem társadalmi szervezet is egyben, így társadalmi kérdésekben is megnyilvánulhat, véleményt mondhat.

Forró, a szívesen látott vendég

Forrót nemcsak Csehibe hívták meg a Tavaszváróra, az elmúlt hetekben ott volt több helyi szervezet évzáróján. Ő ezt úgy magyarázza, hogy megköszöni a Csemadok munkáját. „A hétvégén Diószeg, Vízkelet, Negyed, Nagymácséd, Pozsonyeperjes községekben volt alkalmam megköszönni a Csemadok helyi szervezeteinek azt a kitartó munkát amit a közösségünk megmaradásáért tesznek” – írta egyik bejegyzésében.

Forró beszélt a Csemadok Országos Emlékünnepségén is, amelyet a magyar kultúra napjának alkalmából január 21-én tartottak Galántán, és ahol átadták a Csemadok díjakat is. A Facebook-bejegyzése alapján arra a kérdésre is megpróbált választ adni, hogy

„Miért kell, hogy erősödjünk, minek állítsunk köztársaságielnök-jelöltet?”, vagyis megmagyarázta saját indulását a jelenlévőknek.

A magyar elnökjelölt a továbbiakban is igyekszik majd kihasználni a Csemadok nyújtotta lehetőségeket, fontosnak tartja az összetartást.

„Az első körben meg kell mutatnunk a felvidéki magyarság erejét. Ezért igyekszem minél több polgárral személyesen is találkozni, hogy ezt elmondjam nekik. Örülök, hogy ebben a Csemadok, és a felvidéki magyarságot szolgáló más civil szervezetek is segítségemre vannak” – válaszolta a Paraméternek Forró.

A Csemadok már harmadik éve fix állami támogatást kap

Ősszel, a parlamenti választás után Gyimesi György – akkor még független képviselőjelölt – azt kifogásolta, hogy a szlovákiai magyar civil szféra nem tett meg mindent a Szövetség sikeréért, ezért „önreflexiót kellene gyakorolnia”.

Gyimesi név szerint említette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét és a Csemadokot, valamint úgy általában az „egyházakat”. Önreflexiót javasolt „minden egyesületben és szervezetben, akik támogatást élveznek, de a közösségnek nem adnak cserébe semmit”.

Szavaiból az derül ki, hogy szerinte a szervezetek által végzett munka nem a közösség érdekeit szolgálja, vagy pedig ezek a szervezetek nem csinálnak semmit. Gyimesit a választások után a Magyar Szövetség alelnökévé választott a párt közgyűlése, feladata egyfajta civil témogatói bázis kiépítésa a párt számára, a magyarországi polgári körök mintájára.

Bárdos Gyula Csemadok-elnökként a Magyar Szövetség elnökségi tagja is, de szerinte a Csemadok szervezetként nem vesz részt Forró kampányában, a Csemadok tagjai azonban természetesen támogathatják a jelöltet.

„Bizonyos értelemben a Csemadok bekapcsolódik a kampányban, mert támogatja a magyar elnökjelöltet, de aktívan nem csinálunk kampányt neki” – mondta a Paraméternek Bárdos.

Vagyis ezt nem tartja Forró választási kampánya szervezeti támogatásának, a Csemadok alkalmazottai nem vesznek benne részt. „Azt egyáltalán nem tartom problémának, ha Forró Krisztián részt vesz néhány Csemadok-rendezvényen” – mondta Bárdos.

A helyi szervezetek rendezvényeiről a központ sokszor csak utólag értesül, azt teljes egészében helyben szervezik. Újabb központi levél sem készül, amelyben Forró támogatását kérnék.

„Az első levél is csak javaslat volt, nem volt senki számára kötelező” – mondta Bárdos.

2022 óta a Csemadok fix, normatív állami támogatásban részesül, vagyis már nemcsak egyszerű polgári társulás. Évente alanyi jogon 300 ezer eurót kap az államtól, amelynek többségét a 2022-es év elszámolása alapján fizetésekre, 26 alkalmazott javadalmazására költötte: összesen 222 184,39 eurót.

Állami pénzt nem szabad elnökjelkampányra fordítani

Peter Kresák alkotmányjogász, a választásokat felügyelő Állami Választási Bizottság Hlas által delegált tagja szerint azonban egy állami támogatásból élő szervezet nem támogathatja egy jelölt kampányát.

„Az állami költségvetésből származó támogatást nem szabad a jelöltek kampányára fordítani – mondta a Paraméternek Kresák. – A bizottság és a belügyminisztérium korábbi törvényértelmezése ezt szabályellenesnek tartja.”

Kresák szerint az esetleges bejelentéseket ők is fogadni tudják, megállapíthatják a törvénysértést, de az büntetést végső soron a Közigazgatási Bíróság állapíthatja meg. A jelöltet nem támogathatják állami intézmények, az állam által létrehozott szervezetek és önkormányzatok sem.

Forró egyelőre olcsó kampányt folytat

A köztársaságielnök-jelölt a támogató aláírások leadása során kijelentette, hogy saját forrásból és adományokból kívánja fedezni kampányát, és mindent a transzparens számláján keresztül fizet. Erre a számlára január 19-én illetve 22-én tett be 25-25 ezer eurót, és ez az 50 ezer euró még nem fogyott el. Más bevétele nem volt, a számlaegyenlege a cikk írása idején 27 526 euró volt, vagyis Forró az elmúlt közel egy hónapban csak valamivel több mint 23 ezer eurót költött.

Januárban a legnagyobb tétel az óriásplakátok februári bérlete és nyomtatása volt, ami 10 848 euróba került, emellett a kocsibérlés mintegy 3,2 ezer euróba került, reklámtárgyakra is elment néhány ezer euró és kampánytanácsadásért is fizetett néhány száz eurót.

A Magyar Szövetség elnöke szerint a választási kampánya továbbra is szerény marad. „Mivel számomra fontos az átláthatóság, ezért minden kampánnyal kapcsolatos kiadás megtalálható a transzparens számlámon.

A költségvetés még nem végleges, de biztos, hogy nem fogja meghaladni a felét sem a törvény által meghatározott felső határnak” – válaszolta a Paraméter kérdésére Forró.

A felső határ 500 ezer euró, vagyis 250 ezernél nem akar többet költeni. A lehetséges támogatóiról nem árul el sokat, továbbra is inkább saját zsebből akarja fizetni kiadásait. „A kampányt saját forrásból és egyéni adományokból szeretném finanszírozni” – írta, vagyis nem számol nagyobb, intézményi támogatókkal.

Korčoknak már összegyűlt csaknem félmillió euró

Összehasonlításképpen Ivan Korčok számláján jelenleg 250 ezer euró van, eddig összesen közel 500 ezer euró érkezett a számlájára. Ő azonban kisebb adományokra épít, ez az összeg mintegy 3300 tételből állt össze, és ő maga csak 20 ezer euróval járult hozzá.

A másik legesélyesebb jelölt, Peter Pellegrini eddig 250 ezer eurót kapott a Hlastól, más bevétele nem is volt. Ebből még megvan közel 200 ezer euró. A legnagyobb tétel a besztercebányai rendezvény megszervezése volt, ahol bejelentette indulását: ez több mint 36 ezerbe került.

A jelöltek kaphatnak támogatást politikai párttól is, de a párt nem használhatja erre a célra a parlamenti választáson elért eredményéért kapott állami támogatást. A kampányra egy jelölt legfeljebb 500 ezer eurót költhet el, és ennek elégnek kell lennie mindkét fordulóra, sőt, beleszámítják azokat a költségeket is, amelyeket a jelölt 180 nappal a választás kihirdetése előtt fizetett ki.

- lpj -