TESSÉK: Meglett az eredménye az idegenellenes szájalásnak

2017. december 18. - 14:51 | Belföld

Jelentősen megnőtt azok aránya, akik nem fogadnának el szomszédjukként muszlimot vagy vendégmunkást.

TESSÉK: Meglett az eredménye az idegenellenes szájalásnak
Illusztráció

Egy felmérés szerint a szlovákiaiak egyre kevésbé örülnek annak, ha szomszédjuk más etnikumhoz tartozik, más vallású, nemzetiségű vagy nemi identitású.

Kilenc évente készítik el az EVS nevű kutatást, ami az európai alapértékek elterjedését vizsgálja. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete ismertette hétfőn a 2017-es kutatás eredményeit.

Eszerint egy roma a megkérdezettek 62%-a számára nemkívánatos szomszéd, míg ezen a téren kevéssel maradnak el mögöttük a muszlimok (54%), majd őket követik a bevándorlók vagy vendégmunkások (43%), illetve a melegek (37%).

A legutóbbi, 2008-as kutatás alkalmával ezek a mutatók még jelentősen enyhébbek voltak. A muszlimok például csak a válaszadók 21%-ának jelentettek gondot, míg a vendégmunkások 16%-nak.

"A mostani eredményről a politikusok többségének bevándorlásellenes retorikája tehet" - jegyezte meg Marianna Mrva az akadémiától. Figyelmeztetett, hogy az emberek félnek az ismeretlentől, és a jelenlegi politikai klíma tovább mélyíti ezeket az érzéseiket.

A muszlimokkal szemben a leginkább Pozsony megyében távolságtartóak az emberek (41%), továbbá a településméretet illetően az ezer lakosnál kisebb falvak, a korcsoportokat figyelembe véve pedig az idősek, 65 év felettiek közt legnagyobb az aránya azoknak, akik nem szeretnének muszlimot a szomszédjukba.

Ezzel szemben a muszlimok elutasítottsága Nyitra megyében a legalacsonyabb, mindössze 15%. Mrva szerint elenyésző a különbség az iskolai végzettséget illetően a muszlimokat elutasítók között.

Ugyancsak Pozsony megyében a legnagyobb az elutasítottsága a vendégmunkásoknak és bevándorlóknak - 65%, míg a legalacsonyabb a Nyitrai és az Eperjesi kerületben (31-30%).

E tekintetben az elutasítók közt szintén nincs jelentősebb különbség az iskolai végzettséget, sem a nemet illetően, ugyanakkor a 65 évnél idősebbek és az ateisták 52-52%-a távolságtartó velük szemben.

A romákkal szemben Trencsén (51%) és Besztercebánya megyében (49%) a legalacsonyabb az elutasítottság, továbbá azok körében, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek (43%).

Homoszexuális szomszédot a legalacsonyabb arányban ugyancsak Besztercebánya megyében (24%) utasítanak el, továbbá iskolázottságot illetően a felsőfokú végzettséggel rendelkezők (29%).

A kutatás besztercebányai eredményeire külön is kitértek a szakemberek, mivel közlésük szerint érdekes, hogy bizonyos csoportok elutasítottsága ebben a régióban a legalacsonyabb, amit lényegében annak tudnak be, hogy Marián Kotleba barátságtalan retorikája visszafelé sülhetett el, és a nyílt konfrontáció ezekkel a csoportokkal toleránsabbá tette az embereket.

A reprezentatív felmérést szeptember vége és november vége között végezték 1435 személy megkérdezésével.

(TASR)