Több szervezettel működik közösen a hodosi Csemadok

2019. március 26. - 11:33 | Régió

Évértékelő közgyűlést tartott a Dunaszerdahely melletti községben a helyi Csemadok alapszervezete. A rendezvényen 53 tag és több érdeklődő vett részt.

Több szervezettel működik közösen a hodosi Csemadok
A helyi Csemadok-elnök évzáró beszéde (Fotók: a szerző)

A program elfogadása után köszöntötték a meghívott vendégeket, Sátor Zoltánt, a Csemadok járási elnökét, Lázok Attilát a Csemadok járási titkárát, Huszár Lászlót, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatóját, Balódi László polgármestert, parlamenti képviselőt és Csepi Györgyöt, „A Megmaradásunkért” PT elnökét. Ezután a Csemadok hodosi alapszervezetének elnöke, Győri Béla tartotta meg elnöki beszámolóját a múlt évről, elmondta, hogy a főbb rendezvényeiket – a dőrejárást, a március 15-i megemlékezést, a második világháborús emlékmű koszorúzását, az augusztus 20-i ünnepséget, a Nemeshodosi Nagy Lakoma körüli szervezési munkálatokat, az október 23-i műsort és az ádventi rendezvénysorozatot – ebben az évben is igyekeznek megszervezni. Ezen kívül a tagság növelése is a célok között szerepel.

A vita alkalmával több témáról is szó esett. „Nagyon sok szervezet alakult az utóbbi években a községben, amelyek színesítik a kultúrát és gazdagítják a közösségi életet nálunk, ezzel viszik előre a Csemadokot. Ezek a szervezetek egymás támaszai. Csak azt sajnálom, hogy ismét ugyanazok az arcok voltak a gyűlésen, akik más eseményekre is járnak, ám az internetes szószólók, akik szerint több kultúra és fejlődés kéne a faluba, ismét otthon maradtak”– hozta fel Balódi László polgármester.

A helyi szervezet vezetőségében egy változás történt. Az elnök Győri Béla maradt, az alelnöki tisztséget Csepi György tölti be, Nagy Editnek a titkári funkció helyett a sajtóreferensi posztot osztották, helyette a titkár Rácz Szabina lett. Hodosy Viola és Nagy Irma a rendezvényszervezésért felelősek, az ő munkájukat Edmár Eszter, Gálffy Jutka és Uher Mária segítik. A pénztáros Nagy Noémi. A szervezet szorosan együttműködik az égisze alatt működő citerazenekarral, „A Megmaradásunkért” polgári társulással és a Hodus Túraklubbal.

A gyűlést kultúrműsorral zárták, amelyen fellépett a Nagyabonyi citerazenekar, „A Megmaradásunkért” kultúrcsoport, a Hodosi citerazenekar, illetve Nagy Noémi és Lőrincz Roland közös műsorával. A produkciók után uzsonna következett és Madari Ernő zenével szórakoztatta a társaságot.

(alsa)

Címkék: Csemadok, Hodos