További fejlesztések jöhetnek

A Magyar Közösség Pártja két megyében indít saját jelöltet a megyeelnöki posztra. Nagyszombat megyében az eddigi alelnök, Berényi József jó eséllyel küzd meg azért, hogy Szlovákia történetének első magyar megyei vezetője legyen. 

További fejlesztések jöhetnek

Miért döntött úgy, ismét harcba száll az elnöki posztért?

Mind a dunaszerdahelyi, mind a galántai járást jól ismerem, hiszen Ekecs - Apácaszakállason születtem, a Csallóközben éltem le életem felét, majd 1996-ban nősültem, így Alsószelibe kerültem, Mátyusföldre. A négy év alelnökség alatt részleteiben megismerhettem az egész megyét, annak működését, anyagi lehetőségeit. MKP-s képviselőtársaimmal együtt eredményeket tudunk felmutatni. Nagyszombat megye az elmúlt négy évben több mint 104 millió eurót költött a két déli járásra, ebből 42,5 millió euró közvetlen beruházás, vagy támogatás volt. Gondolom, az említettek miatt is támogatott mindkét járás MKP-s konferenciája e posztra.

Mely eredményekre a legbüszkébb az elmúlt négy év kapcsán?

Folyamatos volt az iskolai, kulturális és szociális intézmények épületeinek felújítása, és a pénzügyi lehetőségekhez mérten az útfelújítások sem maradtak el. A megye hatáskörének megfelelően mind a Galántai, mind a Dunaszerdahelyi járás olyan beruházásokat könyvelhetett el, amelyek emelik az ott élők életszínvonalát. Mindezeket elsősorban az tapasztalhatja, akinek középiskolás gyermeke van, vagy megyei szociális intézményben rokona, ismerőse, esetleg a megye alá tartozó kulturális intézmények rendezvényeinek látogatója. A legtöbb változást ugyanakkor az általunk kezelt másod- és harmadrendű utaknál tapasztalhatták, amelyek az elmúlt időszakban sok helyütt kerültek felújításra, s így érezhetően jobb állapotban vannak, mint a Dunaszerdahelyi járás kormány által kezelt elsőosztályú útjai.

Bízom benne, hogy a polgárok, akik bármely módon találkoztak a felsorolt területek eredményeivel, látják a fejlődés ütemét. Járásainkban olyan beruházásokra lehetünk büszkék középiskoláinkban (konyhák vagy tornatermek felújítása, tető- vagy kazáncsere), amelyek ugyan nagyobb összeget igényeltek, de meg tudtuk találni a lehetőséget a források biztosítására.

Az elkövetkező négy évre milyen prioritások szerepelnek programjában?

Kevés embert érint, mégis morális kötelességünk, hogy növeljük a szociális intézményeink kapacitását, mivel megyei szinten 1700 férőhellyel rendelkezünk, és 600 kérvénynek továbbra sem tudunk eleget tenni. Nyilvánvalóan működnek magánintézmények is, de a megyeiek olcsóbbak, s így nagy a túljelentkezés, amelyet szeretnénk a férőhelyek bővítésével megoldani.

Folytatni kell az iskolák és kulturális intézmények fejlesztését is, hogy azok így még vonzóbbá váljanak a diákok részére, hiszen ezen a téren is verseny alakult ki; tegyük hozzá, a tartalmi részért már a pedagógusok, az iskolavezetők felelnek. Ezen úgy tudunk segíteni, hogy a megye semmilyen módon nem hátráltatja az iskola vezetésének kiválasztását, hanem, álláspontunk szerint, az iskolatanácsok által kiválasztott személyek megkapják a bizalmat.

Nem fogunk elfeledkezni az útfelújítások folytatásáról sem, mert a megnövekedett teherforgalom hatalmas gondot jelent. Éppen ezért szorgalmazni fogjuk, hogy a másodrendű utak is váljanak fizetőssé, azzal, hogy a helyi kis- és középvállalkozók kapjanak kivételt. A tranzitforgalom viszont csak térítés ellenében tudná használni a másodrendű utakat, amellyel el tudnánk érni, hogy kisebb legyen településeinken a forgalom.

Fontos továbbá az EU-s alapok hatékony merítésének a kérdése, tovább mélyíteni a szlovák – magyar együttműködést a megyén belül, mivel az elmúlt négy év alatt komoly előrelépést értünk el. Kodály Zoltánnak Nagyszombatban szlovák–magyar nyelvű emléktáblát tudtunk avatni közterületen, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt, mert a városban 97 éve semmilyen magyar felirat nem volt.  Mindez azt bizonyítja, hogy komoly súllyal bír a megyei képviselő-testületben személyem és a Magyar Közösség Pártjának frakciója.

Hogyan látja, mekkora esélye van annak, hogy Berényi Józsefnek hívják majd Nagyszombat megye új elnökét?

Tapasztalatból tudjuk, hogy a megyei választásokon alacsonyabb a részvétel, mint a parlamenti voksoláson, éppen ezért, ha sikerül mozgósítani a Dunaszerdahelyi és Galántai járás magyar szavazóit, akkor az egykörös választáson jó esély van arra, hogy megyeelnök lehessek.

(PR-cikk)

19:24
Öregebb, mint...
Szájer József nem holmi bunkó, nem agitprop-papagáj, nem pályát tévesztett standupos.