Tragédia Somorján, tűz Pozsonyeperjesen

2020. június 14. - 15:16 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CX.

Tragédia Somorján, tűz Pozsonyeperjesen
Archív felvétel

Az alábbi híreket a Csallóközi Hírlap 1925. április 19-i számából idézzük föl.

Lakatos István és Lakatos Mihály kóbor cigányok Brüll Mór dunaszerdahelyi lakostól lovat loptak, ezért a csendőrség a gyanúsítottakat „felkísérte a pozsonyi ügyészséghez”. Soós Rudolf padlásáról – szintén Dunaszerdahelyen – ismeretlen tettesek 25 drb zsákot és fél zsák mákot tulajdonítottak el.

Somorján tragédia történt. Egy helyi vállalkozót „halálba kergette a rossz gazdasági konjuktúra”. Richter Ágost Pál fűszerkereskedő csődbe került, s emiatt elkeseredésében felakasztotta magát. A lap jelentése szerint „a törekvő kereskedő szerencsétlen végzetét az egész község lakossága mélyen fájlalja, s a végbement temetésen általános részvét nyilvánult meg”.

Patonyföldön eb mart meg egy kerékpárost. „A szigorú zárlat dacára úgy Dunaszerdahelyen, mint a vidéki községekben a kóbor kutyák egész özöne csatangol az utcákon. A gyepmesternek annyi a munkája, hogy alig győzi. Így történhetett meg az a sajnálatos eset, hogy B. M. dunaszerdahelyi lakost folyó hó 5-én Benkepatonyban a bicikliről egy kóbor kutya lehúzta. Szerencsére a sérült csak kisebb sebeket szenvedett, nadrágja azonban tönkrement” – írja a Csallóközi Hírlap.

Pozsonyeperjesen tűzeset került a krónikába. Lukács István helyi gazdálkodó kocsiszíne kigyulladt, s a mellette álló baromfiól is a lángok martalékává vált. „Szerencse, hogy a tűz este 8 órakor ütött ki, amikor még a lakosság ébren volt, s így az eperjesi, tallósi és tőkési tűzoltóság azt haramar lokalizálhatta. A kár körülbelül 4000 korona, mely biztosítás útján megtérül. A tűz keletkezésének oka eddig ismeretlen” – szól a korabeli tudósítás.

A hetilap továbbá összefoglalót közöl a nagyheti szertartásokról. A római katolikus templomban a húsvét alkalmával az újonnan szervezett dunaszerdahelyi egyházi dalárda is közreműködött. Nagypénteken az énekkar kiváló tudással adta elő a Tristis est című egyházi éneket, húsvétvasárnapján reggel a 8 órai szentmisén pedig a híres Henry Dumont-féle Gregorián misét. Vezényelt Dobler Kálmán.

Lelkes Vince