A trónörökös házaspár Komáromban

2021. június 6. - 08:58 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCLXVI.

A trónörökös házaspár Komáromban
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXXXVII. rész)

Kiemelt hírként közli a Komáromi Ujság, hogy a trónörökös házaspár Budapestre utazva keresztülhaladt Komáromon. Habsburg Károly főherceg és neje, Zita királyi hercegasszony különvonata 1915. augusztus 7-én, szombaton 9 óra 25 perckor érkezett be az újvárosi állomásra, hol pár percig időzött. Hivatalos fogadás nem volt. Az udvari szerelvényt Tolnay Kornél, a MÁV elnök-igazgatója, Ofner József üzletvezető, Hollósy Géza osztályfőnök, Orbán Lajos forgalmi főnök és Török Adolf főmérnök vezették.

*

Salamon Ernő magyar királyi honvédszázados – Baranyay József dr. komáromi író, szerkesztő, helytörténész unokatestvére – 1915. július 31-én a lublini harctéren elesett. A katonát nemrégiben hősi bátorságáért soron kívül léptették elő főhadnagyi rangból századossá.

*

Az igazságügyminiszter Czimerer Albin ógyallai királyi járásbírósági írnokot a komáromi törvényszékhez helyezte át.

*

Találkozón jelentek meg a győri főgimnázium egykori diákjai, akik 35 évvel korábban érettségiztek. Köztük volt Csepy Pál ekecsi plébános is.

*

Felhívás: „A komáromi járásbíróság felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Tamásy Lajos volt nemesócsai lakost, hogy a Komárom vármegye árvaszéke által áttett és jelen hirdetmény levonása után még fennmaradt 21 korona 52 fillért mielőbb vegye fel. A királyi kincstár a kamatot a végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napig fizeti, azontúl egy évig kezelhetik letétként, majd az állampénztárba szállíttatik. Az érintett az igényeit az elévülési határidőn belül pénzügyi hatóságok útján érvényesítheti.

Lelkes Vince