Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen

2019. május 5. - 12:24 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XXVI.

Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról

Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán


Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd


Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon

Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei

A keresztény szociálizmus szolgálatában

Hirtelen halál Nagyudvarnokban

Prelúdiumok sorozata az élet

Állami szervek, egyesületek, társaságok fogtak össze a Csallóközben (is) 1925 nyarán, hogy a rettegett tuberkulózis elé gátat emeljenek. Vidékszerte gyűléseket tartottak, felvilágosítottak, sajtópropagandát fejtettek ki az emberpusztító kór ellen. Dunaszerdahelyen, a járási főnöki hivatalban, július 26-án megalakult a Tüdővész Elleni Liga helyi fiókja. A közgyűlés megválasztotta a tisztikart a következő összetételben: Marczell Mihály elnök, Gáspár Gusztáv titkár, dr. Szeiff Géza pénztárnok. A választmány tagjai lettek: dr. Marchall János, Patassy Albert, Srenker Lajos, Gerő Ödön, Kovács Antal, Mihalik Kálmán, Bartalos Ferenc, Széher Ernő és Széher Dániel.

A kilenc évtizeddel ezelőtti sajtót szemelgetve az olvasónak az a benyomása támad, mintha tájainkon az emberek hétköznapi élete szinte semmit nem változott volna. Példának okáért álljon itt néhány olyan cím a Csallóközi Hírlap 1925. évi nyári számaiból, melyek akár egy mai regionális hetilapból valók is lehetnének: Nagy esőzések és viharok Csallóközben, Aratási baleset, Felakasztotta magát, A Dunába fúlt, Leütött a villám, Tűz az állomáson stb.

Az 1925-ös hírek szerint az egész Csallóközben úgyszólván naponta lecsaptak viharok, s az esőzés miatt a gabona kicsirázott. Galambos Vince tizennyolc éves legénynek Nemesócsán a cséplőgép leszakította bal karját. Vigh Gábor csallóköznyéki születésű, hatvanöt éves cseléd Kázmér Zsigmond (Péter fia) istállójában felakasszotta magát. Dr. Brach Samu járásorvos már csak a halált állapította meg. Az idős ember tettének oka ismeretlen. Szakáll Balázs felbári lakos a Dunába fúlt. Holttetemét másnap kifogták. Július 27-én Dunaszerdahelyen hirtelen nagy égiháború keletkezett. „A villám Polgár Ferenc házába is ütött, a falat egy kissé megrepesztette és egy-két téglát levert. Egyéb baj nem történt.” A csallóközi vasút ekecsi állomásán tűz ütött ki. A mozdony szikrájából kigyulladt egy vagon len és elhamvadt. Greiner Hugó táblabírót, a dunaszerdahelyi járásbíróság vezető bíróját felettes hatósága Nyitrára helyezte.

Vásárnapló 1925. augusztus: 3. Losoncz, 5. Nagymegyer, 5. Jóka, 5. Pered (állatvásár), 6. Pered (kirakodóvásár), 6. Bős (Urunk szineváltozási), 6. Malacka, 10. Szenc (Egyedi), 18. Verbó, 18. Vásárút (Szent Istváni), 18. Galánta (állatvásár), 19. Galánta (kirakodóvásár), 24. Somorja (Bertalan-napi), 25. Vágfarkasd (Ilona).

És végül egy közlemény a DAC háza tájáról: „Tekintettel, hogy Pozsonyban a Budapesti Válogatott szerepel, mely mérkőzésre játékosaink nagy része felutazik, helyben nem lesz mérkőzés.”

Lelkes Vince