Új kántortanító Felbáron

2021. november 21. - 16:53 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXLII.

Új kántortanító Felbáron
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCXII. rész)

Elesett Biró István, a Komáromi Polgári Iskola tanára, aki a magyar királyi 31. honvédgyalogezred hadapródjelöltje volt. 1914. november 2-án, életének 23. évében, 2 és fél hónapi szolgálat után az északi harctéren, Wola Buchowska községnél ellenséges golyótól fején találva szenvedett rögtöni halált. A gyászjelentést az érintett család nevében özv. Biró Lajosné szül. Bocz Ilona (édesanya), továbbá Biró Gyula és Biró Ödön (fivérek) adták ki.

*

„Az áldozatkész közönséghez fordulok azon kéréssel, szíveskednének a Komáromi Polgári Leány- és Községi Elemi Iskolákban elhelyezett – közel 300 – beteg és sebesült katona részére ozsonnát beküldeni. Legalább egy-két szoba részére, mert ha ezt többen megteszik, kielégíthetjük összes betegeinket. Akár kész ozsonnát, akár természetbeli vagy pénzadományt köszönettel fogadunk, és kérjük azokat a polgári iskolai igazgatósági irodában átadni, ahol gondoskodunk az egyenletes kiosztásról.” Özv. Komjáthy Jenőné [1914. december]

*

1914. december 9-én megkezdődött a tanítás a Komáromi Polgári Leányiskolában. Az osztálytermek részben a királyi törvényszéki épületben, részben a főgimnázium helyiségeiben nyíltak meg. Elindult továbbá a gyakorlati irodai, valamint a továbbképző női kézimunka tanfolyam is. A tanulók az igazgatónál jelentkezhetnek – Királyi törvényszék, I. emelet, 30. szám.

*

Lengyel János környei osztálytanítót egyhangúlag felbári kántortanítóvá választották meg [1914. december].

*

Nagymegyeren Ládi Vincének kigyulladt egy kazala. Oltás közben az egyik hadifogoly kiszúrta saját szemét. A komáromi kórházba szállították.

*

Felhívás: „Gondoljunk küzdő harcosainkra! Adakozzunk a Vörös Keresztnek a sebesült harcosok céljaira. A hadi pamut ára kilogramonként 15 K, kapható a Kultúrpalotában.“

Lelkes Vince