Új református lelkész Alistálon

2020. november 22. - 18:01 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXLIII.

Új református lelkész Alistálon
Alistál község régi képeslapon

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XVII. rész)

Martsa Sándor, a komáromi református egyház segédlelkésze, akit az alistáliak megválasztottak rendes lelkészüknek, 1914. március 22-én, vasárnap búcsúzott el komáromi híveitől. A tiszteletes március 26-án érkezett meg új szolgálati helyére. A felistál-nyárasdi vasútállomáson a helybeliek „ünnepélyes fogadtatásban részesítették lelkészüket”. Martsa Sándor beiktató lelkésze április 5-én Tóth Kálmán esperes volt.

Komárom város közigazgatási bizottságának új tagjává Boldoghy Gyulát választották meg, aki a tiszti főügyésszé avanzsált Szabó Kálmán dr. lemondásával megüresedett posztra került a testületbe.

Mórocz Dezső, „úri körök szabója“, Komárom legnagyobb egyenruházati intézetének alapítója (1902) a Megye utca 3. szám alatt működött. A cég „divatos öltönyöket, mérték szerinti gummi felső kabátokat, papi ruhákat, közkedvelt angol lovagló nadrágokat, ruhákat és teljes felszereléseket – finom kivitelben, szolid áron – eszközölt“.

A Jókai Egyesület szabadoktatási programján belül Vidóczy Asztrik főgimnáziumi tanár tartott előadást Nyelvrokonaink címmel a kultúrpalotában.

Hosszas betegségben 1914. március 20-án Komáromban elhunyt Csóka Máté molnármester. Élt 76 évet. A megboldogult három évtizedig volt a helybéli református egyház presbitere, továbbá a Népbank választmányi tagja és sok éven át a Komáromi Betegsegélyző Egylet pénztárosa. A város nagy tiszteletben álló polgárát március 22-én, vasárnap a református temetőben helyezték örök nyugalomra. Halálát Keszegh Istvánné, az egykori rendőralkapitány özvegye gyászolja.

Lelkes Vince